Редакційна колегія

Редакційна колегія

 

Головний редакторЧигарьов Валерій Васильович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: завідувач кафедри металургії і технології зварювального виробництва
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-65-05
E-mail:  chigarеv_v_v@pstu.edu

Scopus Author ID 6602464129
ORCID 0000-0002-1480-2261
Google Scholar Link

Заступник головного редактораМатвієнко Володимир Миколайович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: завідувач кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-64-13
E-mail: matvienko_v_n@pstu.edu

Scopus Author ID 7006741582

Angeliki G. Lekatou

Основне місце роботи: University of Ioannina (UOI), Greece
Посада: Professor, Director of the Applied Metallurgy Laboratory
Науковий ступінь: Dr., PhD

Країна: Греція

E-mail: angelikilekatou@gmail.com

Scopus Author ID 24281435000
Google Scholar Link

Hossam Ahmed Mohamed Halfa

Основне місце роботи: Central Metallurgical Research & Development Institute, Cairo, Egypt
Посада: Associate professor
Науковий ступінь: Dr., PhD

Країна: Єгипет

Тел.: (020) 250-10-642
E-mail: hossamhalfa@gmail.com

Scopus Author ID 15765173200
ORCID 0000-0002-5063-5026
Google Scholar Link

Sergey Edward Lyshevski

Основне місце роботи: Rochester Institute of Technology, New York, USA
Посада: Professor of electrical engineering department of electrical and microelectronic engineering

Науковий ступінь: Dr., PhD

Країна: Сполучені Штати Америки

Тел.: (585)-475-4370
E-mail: Sergey.Lyshevski@mail.rit.edu

Scopus Author ID 35617359100
ORCID 0000-0003-1340-4824
Google Scholar Link

 

Бєлоконь Каріна Володимирівна

Основне місце роботи: Запорізька державна інженерна академія
Посада: доцент кафедри прикладної екології та охорони праці
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

E-mail: kv.belokon@gmail.com

Scopus Author ID 56196099400
ORCID 0000-0003-2000-4052 
Google Scholar Link

Білоусов Євген Вікторович

Основне місце роботи: Херсонська державна морська академія
Посада: декан факультету суднової енергетики
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

E-mail: ewbelousov67@gmail.com

Scopus Author ID 57208404782
ORCID 0000-0001-8185-8209 
Google Scholar Link

 

Бурлака Володимир Володимирович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: доцент кафедри систем автоматизації і электроприводу
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-63-58
E-mail: burlaka_v_v@pstu.edu 

Scopus Author ID 57194636458
ORCID 0000-0002-8507-4070
Google Scholar Link

Бялобржеський Олексій Володимирович

Основне місце роботиКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Посада: в.о. завідуючого кафедрою систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
Науковий ступінь: канидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (05366) 3-00-50
E-mail: seemal@kdu.edu.ua

Scopus Author ID 57196464606
ORCID 0000-0003-1669-4580

Google Scholar Link

Володарець Микита Віталійович

Основне місце роботи: Український державний університет залізничного транспорту
Посада: старший викладач кафедри теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту 
Науковий ступінь: канидат технічних наук

Країна: Україна

Тел.: (057) 730-10-77
E-mail: ttd@kart.edu.ua

Scopus Author ID 57195074889
ORCID 0000-0002-8526-4800 
Google Scholar Link

Грицук Ігор Валерійович

Основне місце роботи: Херсонська державна морська академія
Посада: професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

E-mail: gritsuk_iv@ukr.net

Scopus Author ID 57190293165
ORCID 0000-0001-7065-6820
Google Scholar Link

 

Губинський Михайло Володимирович

Основне місце роботи: Національна металургійна академія Украіни
Посада: професор кафедри промислової теплоенергетики
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

E-mail: gubinm58@gmail.com

Scopus Author ID 56196705500
ORCID 0000-0001-5061-7779 
Google Scholar Link

Гулаков Сергій Володимирович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: завідуючий кафедрою систем автоматизації і электроприводу
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-65-79
E-mail: gulakov_s_v@pstu.edu

Scopus Author ID 6602222004
ORCID 0000-0002-6165-3641

Жежеленко Ігор Володимирович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: професор кафедри електротехнічних систем електроспоживання
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-63-58
E-mail: zhezhelenko_i_v@pstu.edu

Scopus Author ID 6603065343
ORCID 0000-0003-4120-2517

Ковалевська Олена Сергіївна

Основне місце роботи: Донбаська державна машинобудівна академія
Посада: доцент кафедри технології машинобудування
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (0626) 41-47-70
E-mail: tiup@dgma.donetsk.ua

Scopus Author ID 57201211726
ORCID 0000-0001-5884-0430 

Лук'яненко Анна Олегівна

Основне місце роботи: Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона Національної академії наук України
Посада: завідувач відділу проблем охорони працi i екологiї в зварювальному виробництвi 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Країна: Україна

E-mail: Lukianenko@nas.gov.ua

Scopus Author ID 57203806075
ORCID 0000-0002-0632-4984

 

Мазур Владислав Олександрович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: доцент кафедри наноінженерії в галузевому машинобудуванні
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-66-78
E-mail: mazur_v_a@pstu.edu

Scopus Author ID 56684651000

Молчанова Віра Сергіївна

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: доцент кафедри інформатики
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-65-11
E-mail: 
vp24@yandex.ru

Scopus Author ID 57190443467
ORCID 0000-0001-5646-1410 

Парфененко Юлія Вікторівна

Основне місце роботи: Сумський державний університет
Посада: старший викладач кафедри комп’ютерних наук
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (0542) 68-78-54
E-mail: yuliya_p@cs.sumdu.edu.ua

Scopus Author ID 54420952900
ORCID 0000-0003-4377-5132
Google Scholar Link

Петренко Тетяна Григорівна

Основне місце роботи: Український державний університет залізничного транспорту
Посада: доцент кафедри інформаційних технологій
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (057) 730-19-84
E-mail: petrenko_tg@kart.edu.ua

Scopus Author ID 43461655800
ORCID 0000-0001-6305-7918
Google Scholar Link 

 

Плахтій Олександр Андрійович

Основне місце роботи: Український державний університет залізничного транспорту
Посада: доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-65-88
E-mail: a.plakhtiy1989@gmail.com

Scopus Author ID 57200286872
ORCID 0000-0002-1535-8991 
Google Scholar Link 

 

Сагіров Юрій Георгійович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: декан факультету інженерної та мовної підготовки
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (0629) 34-23-40

Scopus Author ID 57210554097
ORCID 0000-0002-8854-0639  
Google Scholar Link 

 

Саєнко Юрій Леонідович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: декан енергетичного факультету, професор кафедри електротехнічних систем електроспоживання
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-65-88
E-mail: sayenko_y_l@pstu.edu

Scopus Author ID 14033116100
ORCID 0000-0001-9729-4700

Сорочан Олена Миколаївна

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: старший викладач кафедри біомедичної інженерії
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Країна: Україна

Scopus Author ID 57201694926 

Чейлях Олександр Петрович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: проректор з науково-педагогічної роботи, науковий керівник кафедри матеріалознавства та перспективних технологій
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-65-20
E-mail:  cheylyakh_o_p@pstu.edu

Scopus Author ID 6602245619
ORCID 0000-0002-4863-7233

 

Ачкасова Світлана Анатоліївна

Основне місце роботи: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Посада: доцент кафедри банківської справи і фінансових послуг
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: +38(057)702-18-36
E-mail:  Svitlana.Achkasova@m.hneu.edu.ua

Scopus Author ID 56990005000
ORCID 0000-0001-7233-0189

 

Мягких Ірина Миколаївна

Основне місце роботи: Київський національний університет технологій та дизайну 
Посада: завідувач  кафедри підприємництва та бізнесу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: (+38044) 406-76-51

E-mail:  diriem@nau.edu.ua

Scopus Author ID 56669971700

ORCID 0000-0003-3868-9643