Редакційний штат

Відповідальний секретар

Зусін Антон Михайлович, ДВНЗ "ПДТУ", Ukraine