Редакційний штат

Відповідальний секретар

Зусін Антон Михайлович, ДВНЗ "ПДТУ", Ukraine

Заступник головного редактора

Олександр Олександрович Анділахай, Приазовський державний технічний університет, Ukraine