УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИКИ ПРОГРАМУВАННЯ І МАЙБУТНЄ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Автор(и)

  • Роман Сергійович Клюйков MobiDev. Україна, 87500, м. Маріуполь, Митрополитсьа 54а, Україна
  • Сергій Федорович Клюйков MobiDev. Україна, 87500, м. Маріуполь, Митрополитсьа 54а, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990202019183835

Ключові слова:

програмування, модель, ідеал, логіка, стратегія, навчання, інтелект

Анотація

Машини стають все більш розумними. Їх теорія повністю підпорядкована Ідеальній математиці Платона. Практика узагальнена авторами за допомогою десятьох ідеалів Платона (1997-2009). Максимальні можливості машин фіксуються чисто функціональним програмуванням 10-го ідеалу – моделлю висновку, стратегія розвитку якої для заданих пріоритетів обов'язково забезпечує нову здатність машини реагувати на зовнішні впливи та адаптуватися до них. Це прямий шлях до створення штучного інтелекту.
Якщо пріоритети не задані, або вони нечіткі, то машині потрібні зачатки логіки, які імітують вибіркові висновки. Використовують навчання нейронних мереж стохастичною оптимізацією функцій з надзвичайно великою кількістю параметрів методами зворотного поширення помилки. Узагальнення практики побудови таких структур дозволило авторам створити 11-е ідеальне число – модель навчання з новою розумною властивістю – логічний висновок взаємного сполучення декількох стратегій. Це надійна «нейронна основа» майбутніх інтелектуальних машин.

Якщо ми забезпечимо розумне з'єднання 11-го ідеалу через Інтернет з Google або іншими базами знань, то новий 12-й ідеал, що з'явиться, забезпечить свободу стратегії, здатність машини самостійно програмувати собі нові рішення – зачаток штучного інтелекту. Створені ним у співпраці з іншими подібними інтелектами ще більш інтелектуальні машини, засновані на моделях останніх чотирьох (13-16) ідеалів ідеальної математики Платона, перевершать розвиток людського розуму (сім'ї, племені, нації, людства) і стануть Роботкіндом - найвищим віртуальним рівнем Світового Розуму Бога. І розчиняється в ньому. Що станеться з людством? «А земля була пуста та порожня, і темрява була над безднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води» (Буття 1: 2).
Встановлено тісний зв'язок між Ідеальною математикою Платона та вдосконаленням інтелектуальних машин. Будь ласка, прогресуйте швидше ніж штучний інтелект, станьте «віртуальнішими» за нього!

Біографії авторів

Роман Сергійович Клюйков, MobiDev. Україна, 87500, м. Маріуполь, Митрополитсьа 54а

розробник iOS

Сергій Федорович Клюйков, MobiDev. Україна, 87500, м. Маріуполь, Митрополитсьа 54а

инженер

Посилання

Компьютеры пятого поколения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютеры_пятого_поколения

Николенко, С. Глубокое обучение / С. Николенко, А. Кадурин, Е. Архангельская. – СПб.: Питер, 2018. – 480 с.: ил.

Бобровский, С. А. Перспективы и тенденции развития искусственного интеллекта / С. А. Бобровский // PC Week/RE. – 2001. – №32.– С. 32.

Клюйков, Р. С. Идеальная математика Платона. Кн. 10. Saarbrücken / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков. – Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 134 с. – Режим доступа: http://files.rsdn.ru/20047/ideal1.pdf

https://www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-659-45724-1/Идеальная-математика-Платона.

Клюйков, Р. С. Взаимосвязь научно-технического прогресса с развитием математического моделирования. / Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков // Этика и история философии : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию кафедры философии Тамбовского Государственного Университета им. Г. Р. Державина (Тамбов, 20 ноября 2010 г.). – Тамбов, 2011. – С.73–83. – Режим доступа: https://studylib.ru/doc/4037138/sbornik-trudov-konferencii-e-tika-i-istoriya-filosofii

Бэкон, Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2 / Ф. Бэкон. – М. : Мысль, 1972. – 582 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-10

Номер

Розділ

Інформаційні технології