РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ BIG DATA

Автор(и)

  • Олена Юріївна Балалаєва ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Ольга Олександрівна Тузенко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Дмитро Сергійович Стахов ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020196315

Ключові слова:

Big Data, програмне забезпечення, аналіз великих даних, база даних, верифікація даних, товстолистовий прокат, механічні властивості прокату, математичне моделювання, прогнозування, підвищення якості металопродукції

Анотація

Підвищення ефективності роботи металургійних підприємств з точки зору забезпечення вимог споживачів щодо показників фізико-механічних властивостей сталевого прокату та зниження металомісткості конструкцій, які з нього отримують, є на даний час
актуальною науково-технічною задачею. Вирішення її в умовах прокатного виробництва українських підприємств можливе за рахунок обробки та аналізу експериментальних даних
за технологічними режимами прокатки із використанням технології Big Data, що дозволить покращити якість готової металопродукції та її конкурентоспроможність на ринку. Визначено, що основною проблемою при роботі з отриманими великими даними є
відсутність єдиної затвердженої форми таблиці в MS Excel для ведення подальшої статистики, а також ручний режим обробки, що значно ускладнює подальший аналіз даних, оперативну розробку технології прокатки і в деяких випадках знижує ефективність прийнятих технологічних рішень. Створено єдину базу уніфікованих фактичних даних, розроблено алгоритм їх послідовного зчитування і верифікації, а також програмне забезпечення, яке дозволяє в автоматизованому режимі систематизувати, аналізувати і узагальнювати наявний обсяг експериментальних даних, що відповідають реальним умовам прокатки, при цьому передбачено можливість спочатку відсівати недостовірні дані і запобігати дублюванню рядків при імпорті. Визначено коефіцієнти регресії для математичних моделей, які прогнозують значення межі міцності, межі текучості і відносного подовження матеріалу товстих листів. Дана оцінка ступеня розбіжності між експериментальними і озрахунковими значеннями показників механічних властивостей товстих листів. Зроблено висновок, що впровадження програмного продукту на підприємстві дозволяє скоротити час на обробку та виконання запитів клієнтів, а також знизити кількість пробних прокаток і термообробок для виправлення механічних властивостей прокату.

Біографії авторів

Олена Юріївна Балалаєва, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Інформатика» 

Ольга Олександрівна Тузенко, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Інформатика»

Дмитро Сергійович Стахов, ДВНЗ «ПДТУ»

студент групи ВТ-16

Посилання

Иванов, П. Д. Технологии Big Data и их применение на современном промышленном предприятии / П. Д. Иванов, В. Ж. Вампилова // Инженерный журнал: наука

и инновации. – 2014. – Вып. 8. – Режим доступа: http://engjournal.ru/catalog/it/asu/1228.html.

Бабурин, В. А. Технологии Big Data в сервисе: новые рынки, возможности и проблемы / В. А. Бабурин, Яненко М. Е. // Технико-технологические проблемы сервиса //

ТТПС. – 2014. – № 1 (27). – С. 100–105.

Авдеева, И. Л. Анализ зарубежного опыта использования глобальных технологий «BigData» / И. Л. Авдеева // Интернет- журнал «Науковедение». –2016. – Т. 8. – № 6. – Режим

доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/13EVN616.pdf.

Соболева, А. О. Big Data: возможности для бизнеса / А. О. Соболева // «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»: Электронный сборник статей по материалам XXXV студенческой международной научно-практической конференции. –

Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2017. – № 24 (35). С. 170–175. – Режим доступа: https://sibac.info/archive/meghdis/24(35).pdf.

Михнев, И. П. Большие данные (Big Data) и новые технологии будущего для обработки глобальной информации / И. П. Михнев, А. А. Новикова, М. . Петросян // Научные

исследования и современное образование : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. –

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». – 2018. – С. 235–239.

Волкова, Ю. С. Большие Данные в современном мире / Ю. С. Волкова // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1171–1175. –Режим доступа: http://e-koncept.ru/2016/86253.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології