АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ НАСАДКИ ДОМЕННОГО ПОВІТРОНАГРІВАЧА

Автор(и)

  • Олексій Олександрович Койфман ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Владислав Миколайович Демків ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Олександр Ісакович Сімкін ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020197073

Ключові слова:

повітронагрівач, насадка, температура купола, газодинамічний опір, ефективність

Анотація

Виконано аналіз існуючих методів оцінки стану повітронагрівача, зокрема його насадки. На підставі існуючих методів, була поставлена задача, створення автоматичної системи контролю стану насадки повітронагрівача. Обрані основні режимні параметри
повітронагрівачів, які мають вплив на ефективність його роботи. Розроблено структуру автоматичної системи безперервного контролю стану повітронагрівача, в яку включений безперервний контроль перепаду тиску в насадці, температури кожуху на різних рівнях,
складу газів, що відходять. Обрані сучасні технічні засоби автоматизації. З використанням бази даних значень основних технологічних параметрів роботи реального блоку
повітронагрівачів була побудована регресійна залежність, яка дозволяє розрахувати коефіцієнт корисної дії роботи кожного з повітронагрівачів. З'ясовано, що регресійна залежність так само показує «напрямок» і ступінь впливу кожного режимного параметра
на теплотехнічну ефективність роботи повітронагрівача. Виконано розрахунок коефіцієнта корисної дії по кожному повітронагрівачу. Проведено порівняльний аналіз розрахункового ККД з технологічним. Показано, що розрахункове значення практично збігається з технологічним. З можливістю отримання регресійних залежностей ККД та опору насадки від основних параметрів, що характеризують нагрів насадки і дуття, в режимі реального часу можна прогнозувати динаміку зміни стану повітронагрівача або моделювати різні режими роботи блоку. За результатами дослідження можна стверджувати, що розроблена система контролю може бути успішно впроваджена і
використана в доменному виробництві.

Біографії авторів

Олексій Олександрович Койфман, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Владислав Миколайович Демків, ДВНЗ «ПДТУ»

магістрант кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Олександр Ісакович Сімкін, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Посилання

Яковенко А.Т. Измерение температуры купола воздухонагревателей доменных

печей/ А.Т. Яковенко, И.Н. Красавцев // Сталь. - 1970. - №2.- C.7-9.

Соломенцев С.Л. Оценка температурных условий работы насадки доменного

воздухонагревателя / С.Л. Соломенцев, В.Д. Коршиков, С.М. Басукинский // Известия. ВУЗов.

Черная металлургия. – 1988. - №7. - С. 126-128.

Соломенцев С.Л. Исследование температурного режима насадки и кладки стен

доменных воздухонагревателей / С.Л. Соломенцев, Г.Б. Берембмон, П.Е. Нахаев [и др.] //

Сталь. - 1969. - № 6.- C. 497-499.

Грес Л.П. Высокоэффективный нагрев дутья: монография / Л.П. Грес. -

Днепропетровск : Пороги, 2008. - 492 с.

Соломенцев С.Л. Рациональные типы насадок и доменных воздухонагревателей /

С.Л. Соломенцев. – Липецк : ЛГТУ, 2001. – 432 с

Коршиков В.Д. Комплексный анализ функционального состояния доменных

воздухонагревателей / В.Д. Коршиков, И.С. Яриков, И.Г. Бянкин [и др.] // Сталь. - 1999. -

№2.- C.7-9.

К. Хартман Планирование эксперимента в исследовании технологических

процессов / Хартман К., Лецкий Э., Шефер В.И. и др.. – М.:Мир, 1977.-552 с.

Койфман, А. А. Непрерывный анализ текущего состояния воздухонагревателя / А.

А. Койфман, А. И. Симкин, В. Н. Демкив // Університетська наука – 2019 : тези доп. Міжнар.

науково-техн. конф. (Маріуполь, 16-17 травня 2019 р.) : в 4 т. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь,

– Т. 2. – С. 234–235.

Энциклопедический словарь по металлургии / Н.П. Лякишев. - М.: Интермет

Инжиниринг. – 2000. –- 821 с.

Информационный ресурс: https://www.kalugin.biz/ru/content/hot_stoves

Койфман А. А. Особенности определения параметров блока воздухонагревателей

с нагревом насадки под давлением / А. А. Койфман, А. И. Симкин // Вісник Приазовського

державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип.

– С. 192–202. – (Серія : Технічні науки).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології