УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТОГО ЗЛИТКА МБРЗ

Автор(и)

  • Олексій Олександрович Койфман ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Олександр Андрійович Гросс ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», Ukraine
  • Олег Олегович Сушок ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020197348

Ключові слова:

зона вторинного охолодження, система автоматичного управління, МБРЗ, злиток, кристалізація, затвердіння, водоповітряна суміш, алгоритм, блок-схема

Анотація

Виділено чотири основні підходи, що застосовуються при управлінні тепловим режимом зони вторинного охолодження машини безперервного розливання заготовок: регулювання співвідношення «швидкість розливання - витрата охолоджуючої води»,
управління вторинним охолодженням на підставі температур поверхні злитка перед входом в ЗВО і на її виході, регулювання температури злитка в кожній секції на підставі поточного значення температури злитка в секції, використання математичних моделей в динамічному
управлінні ЗВО. Управління  процесом охолодження зливка в зоні вторинного охолодження з урахуванням процесу його кристалізації в реальному часі шляхом розрахунку параметрів кристалізації і кількості води на секції є перспективним напрямком. Даний підхід дозволяє оптимізувати витрати води на зону вторинного охолодження при його оптимальному розподілі по поверхні заготовки.
Розроблено алгоритм розрахунку заданих значень витрат води та повітря в залежності від кристалізації заготовки, які передаються в систему автоматичного управління зоною вторинного охолодження. На підставі запропонованого алгоритму розроблено програмне забезпечення в середовищі об'єктно-орієнтованого програмування, що дозволяє враховувати поточний тепловий стан зони вторинного охолодження. В реальному часі в програму передаються поточні значення швидкості витягування заготовки, температура поверхні заготовки перед ЗВО, рівень металу в кристалізаторі. Значення
статичних коефіцієнтів можна змінювати в певних межах. Для перевірки правильності результатів розрахунків в програму були введені значення, відповідні реальним виробничим  даними.

Біографії авторів

Олексій Олександрович Койфман, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Олександр Андрійович Гросс, ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

слюсар КВП управління автоматизації

Олег Олегович Сушок, ДВНЗ «ПДТУ»

магістрант кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Посилання

Глинков Г.М. АСУ ТП в черной металлургии. Учебник для вузов. 2-е изд.

Переработанное и доп. / Г.М. Глинков, В.А. Маковский // - М.: «Металлургия». – 1999. – 310 с.

Бойко В.И. Автоматизированные системы управления технологическими

процессами в черной металлургии. Учебное пособие / В.И. Бойко, В.А. Смоляк // -

Днепродзержинск: ДГТУ. – 1997. – 576 с.

Смирнов А.Н. Непрерывная разливка стали: Учебник / А.Н. Смирнов, С.В.

Куберский, Е.В. Штепан// - Донецк: ДонНТУ. – 2011. - 482 с.

Процессы непрерывной разливки: Монография / А.Н. Смирнов, В.Л. Пилюшенко,

Минаев А.А. и др // - Донецк: ДонНТУ. – 2002. – 536 с.

Белый В. А. Роль компьютерного моделирования в оптимизации технологических

процессов непрерывной разливки стали. Сообщение 1 / В.А. Белый, В.Л. Найдек, С.Ю. Волков

и др.// Металл и литье Украины. – 2011. - № 11 (222). – С.32 – 33.

Белый В. А. Роль компьютерного моделирования в оптимизации технологических

процессов непрерывной разливки стали. Сообщение 2 / В.А. Белый, В.Л. Найдек, С.Ю. Волков

и др.// Металл и литье Украины. – 2011. - № 12 (223). – С.11 – 16.

Система управления качеством непрерывно литых заготовок / В.Ю. Авдонин, Л.В.

Буланов и др. // Сб. трудов конференции и семинаров «Недели металлов». Москва, 14-18

ноябрь 2005. Режим доступа: http://www.ume.ru/rus/materials/index.shtml

Батраева А.Е. Самонастраивающаяся система оптимального управления

температурным полем заготовок МНЛЗ / А.Е. Батраева, Б.Н. Парсункин, С.М. Андреев//

Автоматизация в промышленности. – 2009. - №5. С. 18-21.

Иванова А.А. Управление режимами вторичного охлаждения МНЛЗ / А.А. Иванова

// Металлургические процессы и оборудование. – 2008. - №4 (14). - С. 17-21.

Кузьминов А.Л. Совершенствование системы вторичного охлаждения

непрерывнолитой заготовки на основе реальной информации о тепловом состоянии слитка /

А.Л. Кузьминов, А.В. Голубев, А.В. Кожевников, Н.А. Щеголев // Металлург. – 2009. - №4. С.

-44.

Салихов К.З. Адаптивная система автоматического управления процессом

охлаждения крупного стального слитка в ЗВО МНЛЗ: модели и алгоритмы, автореферат

к.т.н., Москва, 2011

Горяйнов С.А. Технологические ассистенты в системах автоматизации второго

уровня МНЛЗ / С.А. Горяйнов, А. В. Красильников, М. Райффершайд // 23-я конференция

"Литейное дело и металлургия 2015. Беларусь", - Жлобин, 2015. Беларусь

Гросс А.А. Недостатки существующей системы управления МНЛЗ №4 «МК

«Азовсталь» и основные направления ее модернизации / А. А. Гросс, А. А. Койфман //

Университетская наука - 2017 : в 3 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь,

-19 мая 2017 г.) / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь, 2017. – Т. 2. – С. 217–218.

Шаповалов А.Н. Расчет параметров непрерывной разливки стали: Методические

указания / А.Н. Шаповалов // – Новотроицк: НФ НИТУ «МИСиС». – 2013. – 56с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології