СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ГАРЯЧОГО ДУТТЯ ПО ФУРМАХ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ

Автор(и)

  • Олексій Олександрович Койфман ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Кирило Вадимович Кулик ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Олександр Ісакович Сімкін ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Ігор Олегович Леонов ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020197353

Ключові слова:

система автоматичного розподілу дуття, САРД, доменна піч, контроль, регулювання, фурми, дуття, модель, контролер, трубка Вентурі, метеликовий клапан

Анотація

У статті розглянуто актуальне питання про автоматичне регулювання розподілу дуття по фурмах доменної печі. Забезпечення рівномірного розподілу дуття по горну печі дозволяє вирівняти нагрів по його окружності, поліпшити розподіл газових потоків в стовпі
шихтових матеріалів і повністю використовувати хімічну і теплову енергію газів. Дослідження існуючих систем розподілу дуття показали причини їх непрацездатності. Це викликано тим, що вимірювальне обладнання, регулюючі пристрої та виконавчі механізми не
витримують високих температур. Як вирішення проблеми було запропоновано включити в розробку виконавчих механізмів вуглеволокно, що дозволить значно зменшити абразивний
знос і підвищити стійкість до високих температур.
Була також розроблена система автоматичного регулювання розподілу дуття по кожній фурмі окремо. Витрата дуття в системі вимірюється за допомогою трубок Вентурі методом змінного перепаду. Регулювання в системі відбувається за допомогою
посиленого вуглеволокном метеликового клапана, встановленого в рухомому коліні фурменого приладу після трубки Вентурі. У середовищі об'єктно-орієнтованого програмування було розроблено спеціальне програмне забезпечення для контролю процесу
розподілу дуття по фурмам, рівномірного його розподілу і перерозподілу між усіма фурмами. Програма має можливість задавати загальні витрати та витрати на окремо взяту фурму.
Використання розробленої системи автоматичного розподілу дуття по фурмам дозволить забезпечити рівномірну подачу дуття в горн доменної печі через окремі фурми, що дозволить підняти продуктивність самої печі при зниженні витрати коксу.

Біографії авторів

Олексій Олександрович Койфман, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Кирило Вадимович Кулик, ДВНЗ «ПДТУ»

магістр кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Олександр Ісакович Сімкін, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Ігор Олегович Леонов, ДВНЗ «ПДТУ»

магістр кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Посилання

Жеребин Б.Н. Автоматическое распределение дутья по фурмам доменной печи

Кузнецкого металлургического комбината / Б.Н. Жеребин, В.А. Хромов, П.П. Мишин и др. //

«Сталь». – 1964. – №4. – С. 292-296 .

Сенько Г.Е. Анализ работы доменной печи при автоматическом регулировании

дутья по воздушным фурмам / Г.Е. Сенько, В.П. Оноприенко, А.Н. Царицын и др. // «Сталь».

– 1965. – №5. – С. 590-593.

Стефанович М.А. Регулирование хода доменной печи изменением места ввода

природного газа в дутье / М.А. Стефанович, В.Г. Дружков, А.Д. Трифонов // Известия ВУЗов.

Черная металлургия. – 1977. – №10. – С.13-14.

А.С. 859459 СССР, МПК С 21 В 7/27. Способ регулирования распределения дутья

по воздушным фурмам доменной печи / Коробов И.И., Галаганов А.И., Ковшов В.Н;

Днепропетровский мет. инст. – №2881715/22-02; заявл. 12.02.80; опубл. 30.08.81, Бюл. №32.

Канаев В.В. Контроль распределения дутья по воздушным фурмам доменной печи

/ В.В. Канаев, И.И. Кобеза, М.Т. Бузоверя, С.Т. Шулико // Металлургическая и горнорудная

промышленность. – 1995. – №2. – С. 69-71.

Бережной М.М. Автоматизация металлургических машин и агрегатов: конспект

лекций / М.М. Бережной. – Кривой рог: КТУ. – 2005. – 63 с.

Автоматизированная система контроля расхода дутья по воздушным фурмам

доменной печи / Н.М. Можаренко, В.В. Канаев, А.А. Параносенков и д.р. // Фундаментальные

и прикладные проблемы черной металлургии: Сб. научн. тр. — Дніпропетровськ.: ІЧМ НАН

України, 2005. — Вип. 11. — С. 34-42.

Развитие систем контроля и регулирования расхода горячего дутья по воздушным

фурмам доменной печи / Н.М. Можаренко, А.А. Параносенков, В.И. Негода //

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: Сб. научн. тр. —

Дніпропетровськ.: ІЧМ НАН України, 2005. — Вип. 10. — С. 71-78.

Motta R. Hot Blast Flow Measurement in Blast Furnace in Straight Pipe / R. Motta,

E. Bortoni L. Souza // Modern Instrumentation. – 2013. – Vol. 2. – No. 4. – pp. 68-73.

doi: 10.4236/mi.2013.24010.10. Дружков В.Г. Методы определения расхода горячего дутья на отдельно взятую

фурму в горне доменной печи / В.Г. Дружков, М.Ю. Ширшов // Вестник МГТУ. - 2015. 27с.

Ширшов М.Ю. Совершенствование систем автоматического распределения дутья

по фурмам доменных печей / М.Ю. Ширшов, В.Г. Дружков // Сталь. – 2015. - №1. – С. 9-12.

Полинов А.А. Распределение дутья по воздушным фурмам / А.А. Полинов,

О.П. Онорин, Н.А. Спирин, И.А. Гурин // Металлург. – 2018. – №5. – С. 23-27.

Гуняев Г.М. Углерод-углеродные композиционные материалы / Г.М. Гуняев,

М.Я. Гофин // Авиационные материалы и технологии. – 2013. – №S1. – С. 62-90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології