АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ КОМПАНІЇ

Автор(и)

  • Ольга Вікторівна Кривенко ГВУЗ «ПГТУ», Ukraine
  • Олександр Олександрович Пилипенко ГВУЗ «ПГТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020211209

Ключові слова:

бизнес-процесс, программы, методологии моделирования бизнес- процессов, методологии разработки программного обеспечения, системный анализ бизнес- процессов, моделирование бизнес-процессов.

Анотація

Сучасні підприємства змушені постійно займатися вдосконаленням своєї діяльності. Це вимагає розробки нових технологій і прийомів ведення бізнесу, підвищення якості кінцевих результатів діяльності і впровадження нових, більш ефективних методів управління і організації діяльності підприємств.
Проведено аналіз існуючих методологій моделювання бізнес-процесів і моделей розробки програмного забезпечення, на підставі якого проводиться реінжиринг бізнес- процесів компанії.
Виконана реорганізація організаційної структури комп’ютерної компанії. З урахуванням недоліків функціональної структури організації пропонується інша форма підпорядкування співробітників – матрична. Досліджено вживання нейронних мереж для вирішення багатьох задач ігрової розробки, моделювання та аналіз бізнес-процесів «як є», діагностика проблем підприємства, моделювання бізнес-процесів «як повинно бути», виконаний порівняльний аналіз проектів в MS Project В організаційну структуру доданий менеджер відділу штучного інтелекту, який управляє різними напрямками діяльності в сфері штучного інтелекту. Реорганізація бізнес-процесів компанії відбувається на базі методології Scrum і XP. В проекті «як є» збільшене навантаження на програмістів, це пов'язано з тим, що тут приділяється більше часу на виправлення помилок після реалізації всього процесу розробки, ніж після реалізації кожного спринту при збереженні тієї ж продуктивності розробки ПЗ. У проекті «як повинно бути» збільшене навантаження на менеджера штучного інтелекту відповідно до методології Scrum. Результатом досліджень є набір моделей бізнес-процесів та рекомендації щодо удосконалення діяльності підприємства. Практична цінність пропонованого дослідження полягає в тому, що на основі наданих моделей бізнес-процесів стає можливим створити максимально конкурентоспроможну компанію з розробки комп’ютерних ігор, яка буде приносити високий прибуток і буде структурно і функціонально правильно організованою.

Біографії авторів

Ольга Вікторівна Кривенко, ГВУЗ «ПГТУ»

к.т.н., доцент кафедры «Информатика»

Олександр Олександрович Пилипенко, ГВУЗ «ПГТУ»

магистрант кафедры «Информатика»

Посилання

Паласиос Х. Unity 5.x. Программирование искусственного интеллекта в играх /

Х. Паласиос. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 274 с.

Тадеусевич Р. Элементарное введение в технологию нейронных сетей с примерами

программ / Р. Тадеусевич, Б. Боровик. – М.: Телеком, 2011. – 408 с.

Самуйлов К. Е. Основы формальных методов описания бизнес-процессов: Учеб.

пособие / К. Е. Самуйлов, Н. В. Серебренникова, А. В. Чукарин, Н. В. Яркина. – М.: РУДН,

– 130 с.

Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ,

управление, оптимизация / Д. Харрингтон, К. С. Эсселинг, Х. В. Нимвеген. – СПб.: Азбука,

– 342 с.

Калашян А. Н. Структурные модели бизнеса: DFD-технологии / А. Н. Калашян, Г.

Н. Калянов – М.: Прикладные информационные технологии, 2009. – 256 с.

MS Visio 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://msdn.microsoft.com/ruru/

library/ff604964.aspx. – Заголовок з екрану.

Бахтизин В. В. Структурный анализ и моделирование в среде CASE-средства

BPwin. Учебное пособие / В. В. Бахтизин. – Мн.: БГУИР, 2002. – 44 с.

Yaoqiang BPMN Editor [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://sourceforge.net/projects/bpmn/ – Заголовок з екрану.

Просницкий А. Управление проектами в Microsoft Project 2010. Самоучитель / А.

Просницкий, В. Иванов. – К.: 2011. – 177 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології