ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЛОКОМ ПОВІТРОНАГРІВАЧІВ АСУТП ВИПЛАВКИ ЧАВУНУ В ДОМЕННІЙ ПЕЧІ

Автор(и)

  • Артем Олександрович Поліщук ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Олександр Ісакович Сімкін ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Олексій Олександрович Койфман ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Сергiй Валентинович Юзвенко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020211217

Ключові слова:

автоматична система управління, блок повітронагрівачів, доменний повітронагрівач, співвідношення паливо/повітря, дуття, температура купола, висококалорійна добавка.

Анотація

У даній статті описана робота підсистеми автоматичного управління блоком повітронагрівачів доменної печі. Проведено аналіз існуючих на даний момент рішень. Описано алгоритм роботи підсистеми, його вхідні і вихідні дані. Підсистема розділена на модулі і складається з голоВНого модуля, в якому реалізований алгоритм вибору режиму роботи повітронагрівачів, модуля для розрахунку
тривалості нагрівання та охолодження нагрівача і підмодулів, відповідальних за реалізацію різних режимів роботи повітронагрівача. Також в окремий модуль винесена підсистема перекидання клапанів між режимами.
Модуль прогнозування нагріву і охолодження повітронагрівача і модуль перекидання клапанів реалізовані окремо і в рамках даної статті їх структура не описується. У модулі, в якому закладений алгоритм нагріву повітронагрівача, реалізований
алгоритм мінімального витрати висококалорійної добавки для досягнення оптимального часу нагріву повітронагрівача.
Для цього виконується розрахунок прогнозованого часу нагріву повітронагрівача при поточній калорійності палива. Якщо час нагрівання повітронагрівача менше заданого,  можна зменшити витрату висококалорійної добавки. Якщо повітронагрівач при поточній калорійності палива нагріється із запізненням, витрата висококалорійної добавки збільшується.
Питання автоматизації доменних кауперів широко висвітлений в сучасних роботах, але останні вимагають або модернізації існуючих агрегатів або досить великих обчислювальних ресурсів.
В даній статті запропонована досить проста система управління, яка може бути впроваджена на існуючих агрегатах без їх суттєвої модернізації і не вимагає великого обсягу обчислень для своєї роботи. При цьому вона забезпечує достатній ефект.

Біографії авторів

Артем Олександрович Поліщук, ДВНЗ «ПДТУ»

магістрант кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Олександр Ісакович Сімкін, ДВНЗ «ПДТУ»

доцент, завідувач кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Олексій Олександрович Койфман, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Сергiй Валентинович Юзвенко, ДВНЗ «ПДТУ»

студент кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Посилання

Андреев С.М. Оптимизация режима нагрева воздухонагревателей доменных печей /

С.М. Андреев, Б.Н. Парсункин // Известия вузов. Черная металлургия. – 2004. – № 7. – С. 33

– 37.

Трофимов В.Б. О разработке интеллектуальной автоматизированной системы

управления тепловым режимом воздухонагревателя Калугина на основе распознавания

состояний объекта / В.Б. Трофимов, А.И. Суродин // Теплотехника и информатика в

образовании, науке и производстве (ТИМ-2015). Сб. докл. – Екатеринбург, 2015. – С. 432 –

Романенко В. И., Марченко А. И., Понизовцев И. М. и др. К вопросу оптимизации

теплового режима работы воздухонагревателей доменных печей // Металлургическая и

горнорудная промышленность. 2009. № 3. С. 58 – 60.

Huang Zhaojun, Bai Fengshuang, Zhuang Bin et al., Flow Set and Control Expert System

of Hot Stoves for Blast Furnace, Metallurgical Automation, no. 5, 2002, pp. 38-40.

Ma Zhuwu, Lou Shengqiang, Li Gang et al., The Intelligence Burning Control of the Hot

Stove of Lianyuan Iron & Steel Group Co., Metallurgical Automation, no. 4, 2002, pp. 11-15.

Yaowu Tang Hot blast stove temperature control system based on neural network

predictive control / Yaowu Tang, Xiang Liu // Applied Mechanics and Materials. – 2015. – Vol.

, – pp. 281-284.

Яковлев С.А. Обобщенная модель системы ситуационного интеллектуально-

агентного моделирования / С.А. Яковлев, А.А. Суконщиков // Информационно-управляющие

системы. – 2010. – № 2. – С. 9 – 14.

Вовк Л.А. Моделирование переходов между эталонными ситуациями в сложных

системах в условиях неопределенности / Л.А. Вовк, С.П. Гинис // Известия Южного

федерального университета. Технические науки. – 2013. № 2. С. 116–122.

Патент України 98080, МПК C21B 9/14 G05B 15/00. Система автоматичного

регулювання температури гарячого дуття / Койфман О.О., Кравченко В.П., Сімкін О.І.,

Кобиш О.І. – № 201106165 ; заявл. 17.05.11 ; опубл. 10.04.12, Бюл. № 7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології