МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ЗАМОВЛЕНЬ ПО МАЙСТРАМ В ЦЕНТРІ З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Автор(и)

  • Ольга Олександрівна Тузенко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Дмитро Сергійович Міроненко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Данило Ігорович Базилєв ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020211224

Ключові слова:

алгоритм, математична модель, багатокритеріальна оптимізація, майстер, замовлення, критерій, лінгвістична змінна, правило

Анотація

Проведено аналіз предметної області, який показав, що розподіл завдань по майстрам в центрі сервісного обслуговування зводиться до вирішення завдання багатокритеріальної оптимізації. Визначено, що ступень придатності майстра до виконання завдання залежить від: тривалості циклу ремонту обладнання, завантаженості 
майстра, доходу сервісного центру від виконання замовлення, кваліфікація майстра. Розроблено математичну модель у вигляді системи нерівностей, яку пропонується вирішити за допомогою системи нечіткого виводу алгоритмом Мамдані. Наведено
алгоритм нечіткого виводу. На виході моделі ми отримуємо показник «Ступінь придатності майстра до виконання завдання». Для визначення якого були обчислені кількісні та якісні показники та їх математичне обґрунтування. Розроблена модель дозволяє враховувати як чіткі чисельні показники так і нечіткі
поняття і знання (асоціативні поняття людини - лінгвістичні терміни), оперувати цими знаннями і робити нечіткі висновки. Отримана модель може бути використана в різноманітних програмних системах прийняття рішень при незначному доопрацюванні.
При порівнянні характеристик часу виконання основних робіт можливо побачити, що деякі роботи змінили час суттєво («розподіл замовлень», «формування наряд завдань», «заміна запчастини»), а деякі зовсім не змінилися («замовлення запчастини») це можно
пояснити, так що від майстрів не залежить час виконання цієї роботи, вона залежить від відділу постачання. Впровадження моделі дозволить зменшити загальний час виконання
ремонтних робіт на 140 хвилин, що дорівнює 2 години 20 хвилин при обробці одного замовлення, загальну завантаженість майстра знизити на 24%. Порівняльна  характеристика часу довела доцільність використання математичної моделі під час розподілу замовлень по майстрам 

Біографії авторів

Ольга Олександрівна Тузенко, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Інформатика»

Дмитро Сергійович Міроненко, ДВНЗ «ПДТУ»

 к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Інформатика» 

Данило Ігорович Базилєв, ДВНЗ «ПДТУ»

бакалавр,кафедра «Інформатика»

Посилання

Liu G.P., Yang J.B., Whidborne J.F. Multiobjective optimization and control. Baldock:

Research Studies Press Ltd., 2003.

Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование:

модели и вычислительные алгоритмы. Учебное пособие. – М.: Физматлит, 2002.

Задоров В. Б. Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до

планування вантажних перевезень [Текст] / В. Б. Задоров, Е. В. Федусенко, А. О. Федусенко

// Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць КНУБА. – Київ: КНУБА, 2010. –

Вип. 2. – С. 6-11.

Чибісов Ю. В. Математична модель вибору раціональних варіантів пропуску

поїздопотоків по залізничній мережі [Текст] / Ю. В. Чибісов, Г. Я. Мозолевич //

Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/11 (57). – С. 37-41.

Jahn J. Vector Optimization: Theory, Applications and Extensions. – Berlin: Springer-

Verlag, 2004. – 400 p.

Matthias Ehrgott. Multicriteria Optimization. – Springer, 2005.

M. Ehrgott and X. Gandibleux. Approximative Solution Methods for Multiobjective

Combinatorial Optimization (англ.) // TOP : journal. – Sociedad de Estadística e Investigación

Operativa, 2004. — Vol. 12, no. 1.

Dasgupta D. Optimisation in Time-Varying environments using Structured Genetic

Algorithms, Technical Report No IKBS-17-93, Dec. 1993.

Beyer, Schwefel, Wegener. How to Analyse Evolutionary Algorithms, Technical Report

No.CI-139/02. -- University of Dortmund, Germany, 2002.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології