РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Ольга Олександрівна Тузенко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Сергiй Вадимович Тiлiнiн ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Вiталiй Олександрович Кличков ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020211359

Ключові слова:

автоматизація, програмне забезпечення, веб-орієнтований додаток, REST API, Laravel, React.js, бронювання, інформаційна система.

Анотація

В даний час, будь-який бізнес рухається в бік автоматизації своєї діяльності, що дозволяє оптимізувати витрати часу і витрати людських ресурсів. Якщо розглянути підприємця, який займається розвитком свого бізнесу в сфері обслуговування або вчиненні
послуг, то простежується одна єдина задача, яка може бути автоматизована, а саме - можливість бронювання послуги. Частіше за все, цю операцію віддають на виконання менеджеру, сфера діяльності якого не покриває виконання даного завдання. Вихід з даної ситуації - наймання додаткової робочої сили, яка займалася б тільки завданням надання послуг бронювання в реальному часі, якщо обсяг заявок досить великий або поставити це завдання на виконання менеджеру, однак наймання додаткової робочої сили може
спричинити негативні наслідки для бізнесу, а може бути і зовсім недоступним. Щоб знайти вихід з даної ситуації, компанії почали займатися наданням послуг онлайн бронювання, що
досить зручно, але не кожна компанія може собі дозволити розробку подібної системи під  свої потреби. Більш того, у бізнесу немає необхідності володіти даною системою, бізнес потребує її послуги. У послугах системи, яка дозволила б клієнтам здійснювати онлайн бронювання в реальному часі, але, при цьому, бізнесу не довелося б платити високу ціну за подібні послуги. Вихід з даної ситуації - використання стороннього сервісу, який був би побудований таким чином, щоб він, без прив'язки до будь-якої сфери діяльності, міг надавати зручний, як і для адміністратора, так і для потенційного клієнта інструмент бронювання. Подібні систему існують на ринку США, але для створення міжнародних зв'язків вони малопридатні в силу того, що далеко не всі з них надають можливість зміни локалізації, а також мають досить високу помісячну оплату, що також може бути відчутно, особливо для молодого бізнесу. Дана стаття присвячена розробці веб-орієнтованої платформи для надання послуг бронювання усіх видів бізнесу, побудованої за принципом односторінкового додатку з використанням фреймворку Laravel і бібліотеки React.js, що взаємопов'язані за допомогою rest API. Розглянуто поточні проблеми, з якими стикається бізнес через недостатню автоматизацію робочого процесу. Було запропоновано веб-сервіс надання можливості бронювання своїх послуг, а також описана технічна складова системи з обґрунтуванням вибору кожного компонента. 

Біографії авторів

Ольга Олександрівна Тузенко, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Інформатика» 

Сергiй Вадимович Тiлiнiн, ДВНЗ «ПДТУ»

студент групи ВТ-17

Вiталiй Олександрович Кличков, ДВНЗ «ПДТУ»

студент групи ВТ-17

Посилання

Онлайн-ресурс по предоставлению брони Booqable [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://booqable.com/.

Швец, А. Погружение в паттерны проектирования / А. Швец. – М. – 2018. – 406 c.

Зандстра М. РНР объекты, шаблоны и методики программирования / М. Зандстра.

– М.: Вильямс. – 2015. – 577 с.

Бура Ю. React + Redux - Профессиональная Разработка / Ю. Бура // «Udemy»:

Онлайн курсы Udemy. – 2018. – Режим доступа: https://www.udemy.com/course/pro-reactredux/

Грубер М. Понимание SQL / М. Грубер. – М. – 1993. – 219 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології