РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Ольга Олександрівна Тузенко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Антон Юрійович Хижняк ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Катерина Олексіївна Кулішова ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020211361

Ключові слова:

екологічна стійкість, програмне забезпечення, аналіз великих даних, база даних, одиниця транспорту, муніципальний міський транспорт

Анотація

Пасажирський транспорт є одним з основних елементів соціальної інфраструктури міста, що забезпечує потребу мешканців у міських, приміських і міжміських перевезеннях. Надійна і ефективна робота громадського транспорту для міста є найважливішим показником соціально-політичної та економічної стабільності. Проте динамічний розвиток вулично-дорожнього середовища актуалізує завдання екологічної стійкості громадського транспорту. Кожен транспортний потік створює навколо себе певний мікроклімат, який постійно розширюється, екологічна обстановка поблизу яких може несприятливо вплинути на здоров'я людини в зв'язку з наступними факторами: зашумленість; загазованість; підвищена температура. Найбільш актуальна ця проблема в місцях великих вузлових
розв'язок громадського транспорту: перехрестя; центральні райони міста; місця великого скупчення людей. Деякі види громадського транспорту під час циклічного проходження за встановленим маршрутом створюють певну екосистему, яка згубно впливає на багато аспектів людського життя. На теперішній час в містах однією з проблем забруднення навколишнього середовища є викиди продуктів згоряння транспортних засобів. Оскільки контролювати викиди
приватних транспортних засобів не представляється можливим, була зроблена спроба аналізу екологічної стійкості муніципального транспорту міста. Розроблене програмне забезпечення дозволяє відобразити екологічну картину міста. З його допомогою надаються
статистичні дані екологічної стійкості по кожному маршруту і типу транспорту. Зроблено висновок, що впровадження програмного продукту дозволить привернути увагу до проблеми екологічної стійкості громадського транспорту, дозволить сформувати найбільш
раціональні, з екологічної точки зору, маршрути, підвищить якість вже існуючих транспортних систем шляхом впровадження більш сучасних і більш екологічних рішень, поліпшить загальну екологічну картину міста.

Біографії авторів

Ольга Олександрівна Тузенко, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Інформатика» 

Антон Юрійович Хижняк, ДВНЗ «ПДТУ»

магістрант групи ВТ-18-М

Катерина Олексіївна Кулішова, ДВНЗ «ПДТУ»

студентка групи ВТ-16

Посилання

Джон, Г. У. Статья в википедии / Г. У. Джон // Википедия. – Режим доступа:

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Glen_Wardrop.

Лямзін, А. О. Імплементація парадигми сітілогістичних рішень ефективної

транспортної мережі в умовах раціонального природокористування / А. О. Лямзін // НДР. –

Маріуполь: ПДТУ. – 2014. – С. 237.

Dougherty, M. A review of neural networks applied to transport / M. Dougherty //

Transp. Res. C. – 1995. – Volume 3, Issue 4.

Колмакова, В. М. Екосистемний фактор сталого розвитку просторових утворень /

В. М. Колмакова. – Режим доступа: http://ecos.kiev.ua/news/view/656.

Steg, L. Sustainable transportation and quality of life/ L. Steg, R. Gifford // Journal of

Transport Geography. – 2005. – Volume 13, Issue 1. – С. 59-69.

Шмульян, Б. Л. Энтропийные методы моделирования городских систем / Б. Л.

Шмульян, И. К. Панина. – М.: ВНИИСИ. – 1980. – С. 72.

Лямзин, А. А. Оценка потенциала системы «Транзит» промышленных сити-зон / А.

А. Лямзин, М. В. Хара // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту: Науковий

журнал. – 2013. – №4. – С. 32-43.

Robinson, D. Computer modelling for sustainable urban design - physical principles,

methods and applications / D. Robinson // Компьютерное моделирование экологически чистого

городского строительства. – Изд. Routledge. – 2011. – С. 278.

Bouaoun, L. Road crash fatality rates in France: A comparison of road user types, taking

account of travel practices / L. Bouaoun, M. M. Haddak, E. Amoros // Accid Anal Prev. – 2015. – С.

-225.

Трофименко, Ю. В. Современные направления исследования транспортных

систем / Ю. В. Трофименко, М. Р. Якимов // Транспортное планирование: формирование

эффективных транспортных систем крупных городов. – М: Изд. Логос. – 2013. – С. 44.

Урри Дж. Социология за пределами обществ. Виды мобильности для ХХІ

столетия / Дж. Урри. – М.: Высшая школа экономики. – Изд. НИУ ВШЭ. – 2012. – С. 335.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології