МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ ПЕЧІ

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Черевко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Сергій Володимирович Щербаков ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Антон Іванович Єрмілін ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Віталій ячеславович Тітку ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020211364

Ключові слова:

автоматизація, методична піч, нагрів металу, внутрішній та зовнішній теплообмін, комп'ютерне моделювання

Анотація

Розвиток сучасного металургійного виробництва супроводжується вдосконаленням технологічних процесів, реконструкцією методичних печей з використанням новітніх методів і засобів управління, що дозволяє більш ефективно використовувати енергоносії.
Впровадження автоматизованих систем на підприємствах чорної металургії, зокрема в листопрокатному виробництві, чинить істотний вплив на підвищення продуктивності, зниження питомих витрат електроенергії, поліпшення якості продукції. Кінцевою метою розробок є створення комплексної системи управління режимом нагріву металу в методичній печі, що забезпечує нормальну роботу листопрокатного цеху при мінімальній собівартості продукції.
Головним критерієм управління нагрівальними печами є мінімізація питомих витрат на здійснення нагріву з обмеженнями за якісними показниками процесу, якими є температура поверхні металу і перепад температур по перетину заготовки. Це досягається мінімізацією витрат палива і втрат металу в окалину.
Основними параметрами системи, що впливають на хід технологічного процесу, є: температура в печі, витрати енергоносіїв, тиск під сводом печі, теплофізичні властивості металу і пічних газів (теплоємність, теплопровідність, щільність, геометричні розміри
злитків, калорійність палива та ін.), а також безперебійність процесів нагріву в печі, що значно покращує ТЕП. Змінними параметрами є щільність теплового потоку в зонах, витрати палива і повітря на зони, тиск в печі. В роботі розглянуті основні підходи до створення автоматизованої системи управління тепловою роботою методичної печі. Виконано аналіз математичних методів
опису теплофізичних процесів нагріву металу в методичній печі, розроблений алгоритм розрахунку основних технологічних параметрів з програмною реалізацією на ЕОМ. 

Біографії авторів

Олена Олександрівна Черевко, ДВНЗ «ПДТУ»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій 

Сергій Володимирович Щербаков, ДВНЗ «ПДТУ»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій

Антон Іванович Єрмілін, ДВНЗ «ПДТУ»

Магістрант кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій

Віталій ячеславович Тітку, ДВНЗ «ПДТУ»

Магістрант кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій 

Посилання

Ключников, А.Д. Теплопередача излучением в огнетехнических установках /А.Д. Ключников, Г.П. Иванцов. – М.: Энергия, 1970. – 400 с.

Суринов, Ю.А. О нестационарных задачах теории лучистого теплообмена /

Ю.А. Суринов // Изв. вузов. Чёрная металургия. – 1997. – № 7. – С. 58-66.

Бухмиров, В.В. Некоторые аспекты современного состояния математического

моделирования тепломассообменных процессов в технике / Бухмиров В.В., Крупенников С.А.

// Изв. вузов. Чёрная металургия. 2005. – № 1. – С. 47-52.

Гуковский, В.Л. Современные нагревательные и термические печи / В.Л. Гуковский,

М.Г. Ладычичев, А.Б. Усачев. – М.: Машиностроение, 2001. – 656 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології