РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ НА NODE.JS З ІНТЕГРАЦІЄЮ FIREBASE

Автор(и)

  • Ірина Вікторівна Сирмаміїх Донецький державний університет управління, Ukraine
  • Іван Романович Таранов Донецький державний університет управління, Ukraine
  • Максим Олегович Романюта Донецький державний університет управління, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020211387

Ключові слова:

облік досягнень, семестровий контроль, ранжування, програмний продукт, серверна частина, клієнтська частина Node.js, TypeScript, Firebase, Serverless, SPA, Vue.js, Nuxt.js, REST API, веб-додаток

Анотація

Впровадження інформаційних технологій відбувається практично у всіх галузях, але найбільш гостро вирішення цього питання вимагає система освіти, зокрема організація управління на факультетах закладів вищої освіти. Стаття присвячена розробці програмного продукту для автоматизованого контролю досягнень студентів зі статистикою, звітністю, зручним і швидким форматом
взаємодії, який замінить паперовий ручний формат обробки документів. Мета при розв’язуванні задачі стояла - використовувати прогресивні технології та інструментарії.
Серверна платформа сервісу - Node.js на мові TypeScript з сервісами Firebase від Google. Клієнтська частина створена з використанням Vue.js (frontend фреймворк для створення
Single page application (SPA) - односторінкових додатків), Nuxt.js (фреймворк для Server-Side Rendering (SSR) - серверного рендерингу), Typescript (строго типізована мова програмування
веб-додатків). Взаємодія з сервером виконується за допомогою Representational State Transfer API (REST API). Основна реалізація - у веб-додаток. Уся необхідна звітність по факультетах, групах, конкретних студентах, курсах, роках, і рівню конкурсів генерується автоматично і видається в зручному для аналізу вигляді Продукт розроблено для деканатів Донецького державного університету управління, але може гнучко адаптуватися до індивідуальних потреб інших освітніх закладів усіх рівнів акредитації. Автоматизація контролю досягнень студентів зі статистикою, звітністю, зручним і швидким форматом взаємодії, з використанням прогресивних та найбільш ефективних засобів для створення веб-додатків, суттєво вплине на конкурентні переваги навчального закладу на ринку освітніх послуг. А підвищення швидкості і якості роботи з контингентом студентів зможе забезпечити надійність і цілісність управління в цілому 

Біографії авторів

Ірина Вікторівна Сирмаміїх, Донецький державний університет управління

доцент ,кандидат економічних наук завідувач кафедри комп’ютерних наук та вищої математики 

Іван Романович Таранов, Донецький державний університет управління

Бакалавр Комп’ютерні науки та інформаційні

Максим Олегович Романюта, Донецький державний університет управління

Бакалавр Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Посилання

Пат. 43616 Україна: МПК G09B 7/00. Автоматизована система тестування, навчання та

моніторингу. / В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук, В.В. Шведова. Замовник та

патентовласник: Національний технічний університет України "КПІ". – № 200902620;

заявл. 23.03.2009; опубл. 25.08.2009.

Задорожна, Н. Т. Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для

ВНЗ і ППО)/ Н. Т. Задорожна, К. М. Лавріщева. – Київ: Педагогічна думка, 2007.– 220

с.

Мироненко, Д.С. Автоматизированная система тестирования знаний студентов с

многоуровневой архитектурой / Д.С. Мироненко// Системи обробки інформації:

збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана

Кожедуба, 2015. – Вип. 11 (136). – C. 215–220.

Поліновський, В. В. Впровадження системи електронного документообігу в науковій

організації/ В. В. Поліновський, М. І. Огурцов // Вісник Хмельницького національного

університету Технічні науки. – 2010. – № 4. – C. 117–123.

Политек-Софт. Програмне забезпечення для вищих навчальних закладів України

[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : ПП "Політек-СОФТ",

-2019. – Режим доступу: www.politek-soft.kiev.ua(дата звернення 11.11.2019).

Різун, Н.О. Методика розробки автоматизованої системи управління якістю тестового

контролю знань / Н.О. Різун, Ю.К. Тараненко // Вісник НТУ "ХПІ". Тематичний

випуск: Інформатика і моделювання. – Х.: НТУ "ХПІ". – 2010. – № 31. – С. 145-152.

Федусенко, О. В. Системи управління навчальним процесом студентів з розгалуженою

організацією дистанційного навчання у вищому навчальному закладі/ О. В. Федусенко,

О. О. Рафальська// Київський національний університет будівництва і архітектури. –

– № 13. – С. 162–165.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології