ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ РІЗАННЯМ

Автор(и)

  • Олег Манойлов ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Володимир Гагарін ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Катерина Кудінова ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020240454

Ключові слова:

міжнародні стандарти, обмін інформацією, інструментальні системи, різальний інструмент, оброблення різанням, класифікація, логістика інструментального забезпечення

Анотація

Розглянуто проблему впровадження міжнародних стандартів у промисловості та технічній освіті України. Перед фахівцями з технологій металооброблення, логістики і оперативного керування виробництвом постала проблема адаптувати технічну документацію до вимог нових стандартів і до сумісності з сучасними інтегрованими системами обміну технічною інформацією. Більшість провідних виробників різального інструменту надають інформацію про свою продукцію з дотриманням вимог комплексу стандартів ISO 13399. Внаслідок домінування на вітчизняному ринку продукції імпортного виробництва фахівці інженерних і логістичних підрозділів підприємств стикаються з певними складнощами стосовно інструментального забезпечення металооброблення. Не останнє місце у створенні зазначених складнощів посідає неузгодженість вітчизняних систем позначення інструментів, матеріалів, величин та параметрів з міжнародними стандартами. За результатами аналізу змісту національних і міжнародних стандартів виявлено, що при відсутності принципових відмінностей у поняттях і термінах існують розбіжності у системах позначеннях величин і параметрів різальних інструментів, а також параметрів, що характеризують процеси оброблення різанням. Рекомендовано прийняття національних стандартів, ідентичних стандартам комплексу ISO 13399, а також перегляд національних стандартів, які суперечать усталеній у світовій практиці системі позначень. Зазначено позитивне значення впровадження стандарту ДСТУ ISO 513:2015, яким було узгоджено з міжнародними нормами класифікацію та систему позначення твердих інструментальних матеріалів. Зазначено існування певних розбіжностей у правилах оформлення конструкторських документів за альтернативними системами стандартів ЄСКД і ISO 128. Рекомендовано активізувати інформаційний і методичний супровід стандартів серії ISO 128. Наведено рекомендації з вибору програмного забезпечення, сумісного з форматами графічного подання даних обміну інформацією стосовно інструментальних систем за ISO 13399. Запропоновано активізувати адаптацію до нових стандартів навчальні процеси підготовки здобувачів вищої, післядипломної та професійної освіти, а також активніше залучати до розроблення національних стандартів науковців і компетентних фахівців з виробництва.

Біографії авторів

Олег Манойлов , ДВНЗ «ПДТУ»

старший викладач кафедри «Наноінженерія у галузевому машинобудуванні»

Володимир Гагарін , ДВНЗ «ПДТУ»

 к.т.н., доцент кафедри «Наноінженерія у галузевому машинобудуванні»

Катерина Кудінова , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Наноінженерія у галузевому машинобудуванні»

Посилання

ДСТУ ISO 9001:2015 – Системи управління якістю. - К.: Держстандарт України, 2016. — 22 с.

ДСТУ 2233—93. Інструменти різальні. Терміни та визначення. — Введ. 1994-01-01 — К.: Держстандарт України, 1993. — 43 с.

ДСТУ 2249—93. Оброблення різанням. Терміни, визначення та позначення. — Введ. 1995-01-01 — К.: Держстандарт України, 1994. — 63 с.

ДСТУ ISO 513:2015 (ISO 513:2012, IDT) Матеріали тверді різальні для зняття стружки з певними різальними крайками. Класифікація та застосування. Позначення основних груп щодо зняття стружки і груп щодо застосування. — К.: Держстандарт України, 2015. — 42 с.

ISO 3002-1:1982 Basic quantities in cutting and grinding — Part 1: Geometry of the active part of cutting tools — General terms, reference systems, tool and working angles, chip breakers — Geneva, Switzerland: ISO, 1992. — 52 p.

ISO 13399-3:2014 Cutting tool data representation and exchange — Part 3: Reference dictionary for tool items — Geneva, Switzerland: ISO, 2014 — 140 p.

Перспективи адаптації національних стандартів України до стандартів серії ISO 128 та проблеми інформаційного забезпечення їхнього впровадження / О. В. Манойлов, В. О. Гагарін, К. В. Кудінова // Університетська наука-2020: тези доп. Міжнар. науково-техн. конф. (Маріуполь, 20-21 травня 2020 р.): т.2. — Маріуполь, 2020. — с. 64-68.

Роз`яснення щодо дії міждержавних стандартів (ГОСТ) в Україні. - 2019.– http://quality.ua/roz-yasnennya-shhodo-diyi-mizhderzhavnih-standartiv-gost-v-ukrayini/

ДП «УкрНДНЦ» - послуги. URL: http://uas.org.ua/ua/services/

Mastercam интегрирует библиотеку инструментов Adveon™. URL: https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/news/press_releases/pages/mastercam-and-adveon.aspx

Металорізальний інструмент ISCAR. Електронний каталог. URL: https://www.iscar.com/eCatalog/Index.aspx

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-01

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво