ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТОЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ РІЗАННЯМ

Автор(и)

  • Федір Новіков Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Ukraine
  • Дмитро Новіков Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Ukraine
  • Олександр Анділахай ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Володимир Анділахай ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020240458

Ключові слова:

фінішна обробка, шліфування, технологічна система, пружні переміщення, лезові і абразивні інструменти, зносостійкі покриття

Анотація

В роботі визначені основні напрямки підвищення ефективності фінішної обробки деталей різанням на основі застосування сучасних лезових і абразивних інструментів, високопродуктивних технологій обробки на високооборотних металорізальних верстатах типу "обробний центр", що дозволяють виконувати високоточну обробку деталей з одного установа з найменшими виробничими витратами. Теоретично обґрунтовано основні умови зниження силової напруженості процесу різання, підвищення показників точності, якості і продуктивності обробки. Аналітично визначені пружні переміщення, що виникають в технологічній системі в процесі різання і шліфування. Встановлено, що основними умовами їх зменшення є зменшення радіуса округлення вершини ріжучого елемента (зерна) і збільшення жорсткості технологічної системи. Зменшити радіус округлення вершини леза інструменту можна за рахунок застосування більш зносостійких інструментальних матеріалів з нанесеними на них зносостійкими покриттями, які забезпечують високу ріжучу здатність лезових інструментів. Зменшити пружні переміщення в процесі шліфування можна збільшенням зернистості круга за умови забезпечення граничних значень відносини товщини зрізу до радіусу округлення вершини ріжучого зерна, при досягненні яких процес різання переходить в процес тертя і пластичного деформування оброблюваного матеріалу. Викриті значні резерви підвищення ефективності шліфування матеріалів, пов'язані зі зменшенням радіусів округлення вершин абразивних зерен круга за рахунок реалізації режиму самозатачіванія кола або його ефективної правки. Теоретично доведено, що в цьому випадку істотно зменшуються складові сили різання і умовне напруга різання, що дозволяє зменшити пружні переміщення, що виникають в технологічній системі, та, відповідно, підвищити точність і якість обробки. Наведені в роботі теоретичні рішення всебічно експериментально підтверджені і пройшли широку апробацію - впроваджені у виробництво. Завдяки їх застосуванню вдалося на ряді операцій обробки кардинально вирішити проблему підвищення точності і якості обробки, здійснити перехід від традиційних до нових технологій, реалізованим із застосуванням сучасних верстатів та інструментів зі значними технологічними можливостями.

Біографії авторів

Федір Новіков , Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

д. т. н., професор кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності

Дмитро Новіков , Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

аспірант кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності

Олександр Анділахай , ДВНЗ «ПДТУ»

д. т. н., професор, зав.  кафедри «Технологія машинобудування»

Володимир Анділахай , ДВНЗ «ПДТУ»

к. т. н., доцент  кафедри «Під’ємно-транспортних машин»

Посилання

Якимов А.В. Теоретические основы технологии машиностроения: учебник / А.В. Якимов,

Ф.В. Новиков, А.А. Якимов, Г.В. Новиков, Н.И. Решетнев. – Одесса: ОНПУ, 2002. – 491 с.

Маталин А. А. Технология машиностроения: учебник / А. А. Маталин. – Л.: Машиностроение, 1985. – 496 с.

Лурье Г.Б. Прогрессивные методы круглого наружного шлифования / Г.Б. Лурье. – Л.: Машиностроение, 1984. – 103 с.

Новоселов Ю.К. Динамика формообразования поверхностей при абразивной обработке

/ Ю.К. Новоселов. – Саратов, 1979. – 232 с.

Новиков Ф. В. Основы повышения качества и производительности механической обработки: монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, Г. В. Новиков. – Д.: ЛИРА, 2017. − 452 с.

Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования / А.В. Якимов. – М.: Машиностроение, 1975. – 175 с.

Новиков Ф. В. Основы математического моделирования технологических процессов механической обработки: монография / Ф. В. Новиков. – Д. : ЛИРА, 2018. – 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-01

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво