ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Автор(и)

  • Анна Коваленко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олександр Гібаленко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олена Бочарова ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Тетяна Годун ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020240732

Ключові слова:

архітектура, будівництво, дослідження, лінгвістичні прийоми, питання, переклад, англійський, архітектурно-будівельний, термін, галузь, проектування, термінологічність, наукові статті, технічний, інформація, учені, аналіз, творення

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню питання лінгвістичних прийомів при перекладі англійських архітектурно-будівельних термінів. Основами є переклад термінологічних систем англійських технічних термінів у галузі будівництва та архітектури. Переклад технічних текстів відрізняється від перекладу художньої літератури, газетних статей, документально-ділового матеріалу тощо. Науково-технічні тексти характеризуються особливим стилем. Характерною рисою сучасної науково-технічної літератури є використання скорочень та абревіатур. 

Наукові статті, як особливий жанр науково-технічної літератури, є об’єктом науково-технічного перекладу. Оскільки не всі науковці володіють англійською мовою на рівні, достатньому для написання наукового дослідження, велика кількість наукових статей потребує перекладу, який забезпечують фахівці. Тому у сучасній практиці є необхідність професійного перекладу сьогодні проявляється у всіх сферах технічної галузі. У тому числі ці послуги необхідні в будівництві. В даний час проблема перекладу текстів будівельної галузі є актуальною у зв'язку зі зростаючими обсягами переказів. При перекладі виникають труднощі, з якими доводиться стикатися технічним перекладачам, які працюють в різних іноземних компаніях і фірмах.

В даний час є велика необхідність виділити науково-технічний переклад не тільки як спеціальний вид перекладу і спеціальну теорію, яка досліджує цей вид діяльності, але й надати науково-технічному перекладу статус незалежної прикладної науки. Лінгвістичні особливості науково-технічних текстів базуються на їх стилістиці, граматиці і лексиці. Головне завдання науково-технічного перекладу – чітке і точне забезпечення читача інформацією.

Актуальність статті зумовлена потребою дослідження термінологічних систем та способи їх подолання при перекладі науково-технічних текстів архітектурно-будівельної галузі, зокрема на матеріалах наукових статей, вивчення специфіки вихідного тексту та взаємозв'язку тексту і перекладу. Архітектурно-будівельна лексика полягає в комплексному вивченні труднощів англо-українського перекладу термінологічних одиниць при перекладі науково-технічних текстів архітектурної та будівельної галузі.

Біографії авторів

Анна Коваленко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Архітектура»

Олександр Гібаленко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

д.т.н., професор кафедри «Архітектура»

Олена Бочарова , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ст. викладач кафедри «Архітектура»

Тетяна Годун , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ст. викладач кафедри «Архітектура»

Посилання

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан – Вінниця: Нова книга, 2002. - 564с.

Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу / К.М. Сухенко – К.: вид-во Київ. ун-ту, 2000. – 124с.

Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А.Д. Швейцер – М.: Наука, 2003. – 75с.

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : [підручник] / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 448 с.

Українсько-російський словник термінів будівництва і архітектури / C.Жуковський, Р.Кінаш, Л.Полюга, В.Базилевич / за ред. Р.Кінаша. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 488 с. 14.

Український тлумачний словник будівельних термінів / Лівінський О.М., Лівінський М.О., Васильковський О.А. та ін.; під ред. О.М.Лівінського. – К.: Українська академія наук (УАН), “МП Леся”, 2006. – 528с.

Modern Ukrainian terminology of building and architecture needs further linguistic analysis, especially in lexical-and-semantic analysis. So, the aim of the suggested research: linguistic analysis of lexical-and-semantic paradigmatics of modern Ukrainian terminology of building and architecture. Professional expert knowledge in the field of building and component analysis of terms definitionsm represented in lexicographic work “Architectural and building encyclopedia” (Holyshev A., Veryuzhskiy Yu., Kolchunov V., Bakulin Y., Holyshev S. / Edited by A.Holyshev. – K.: Osnova, 2008. – 684p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-01

Номер

Розділ

Будівництво та архітектура