ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЗАМОВЛЕНЬ В ЦЕНТРАХ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Автор(и)

  • Дмитро Міроненко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Богдан Сєзін ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020240881

Ключові слова:

критерій, оптимізація, майстер, замовлення, метод лінійної згортки, багатокритеріальна задача

Анотація

Проведено аналіз методів багатокритеріальної оптимізації (принципа Парето, методу головного критерію, методу лінійної згортки, макс-мінної згортки) і обраний метод лінійної згортки, який підходить для вирішення завдання. Даний метод має багато переваг над іншими, а саме враховує не тільки фактори, але і їхню соціальну значимість для виконання замовлення, враховує нерівність значень факторів, може застосовуватись до факторів які не мають єдиного типу даних. В результаті використання даного методу ми отримуємо перелік замовлень з призначеним їм пріоритетом виконання для кожного майстра окремо.

В статті вирішена задача багатокритеріального вибору найбільш значущого замовлення шляхом застосування методу лінійної згортки. Відображено основні етапи реалізації даного методу для конкретних початкових умов та заданих критеріїв вибору. Розглянуто особливості реалізації методу лінійної згортки при збільшенні кількості критеріїв та змінних. 

Наведені формули призначення пріоритету замовленню і впорядкуванню замовлень за пріоритетом на основі методу лінійної згортки за наступними критеріями: договір, укладений з клієнтом, тип обладнання, що потребує обслуговування, несправність, приблизний час, необхідний для ремонту несправності.

Програмна реалізація отриманої моделі може бути реалізована практично в будь-якій відкритій АІС в зв'язку зі своєю простотою реалізації і розуміння, а також адаптована для потреб будь-якого підприємства. Оптимізація порядку виконання замовлень дозволить підприємству знизити витрати часу, підвищить прибутковість підприємства, оптимізує час роботи співробітників. Вивільнений час працівники зможуть витратити на самовдосконалення та вивчення нових технологій, що знову ж таки позитивно вплине на подальший розвиток підприємства.

Біографії авторів

Дмитро Міроненко , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Інформатика»

Богдан Сєзін , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

бакалавр

Посилання

Сангинова О. В. Многокритериальная оптимизация в задачах формирования кожевенных и меховых материалов / О. В. Сангинова, А. Г. Данилкович, С. В. Брановицкая // Scientific Journal «ScienceRise». – Харьков, 2014. – № 2 (2). – С. 43-50.

Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Підручник, 7-е вид.,перероб. та доп. – К.: Вид. дім «Слово», 2006. – 816 с.

Машнин А. В. Метод линейной свёртки / А. В. Тимофеев, В. Ю. Шаврин // Международный инновационный журнал «Аэтерна». – Уфа, 2016. – № 1 (3). – С. 39-40.

Микони С. В. Теоретическое обоснование систематизации методов многокритериального выбора на конечном множестве альтернатив // Региональная информатика и информационная безопасность. – Сборник трудов. Выпуск 1. – СПб., 2015. – С. 49-52.

Черноруцкий И. Г. Методы принятия решений : учебное пособие /

И. Г. Черноруцкий. – СПб : БХВ-Петербург, 2005. – С. 41-59.

Черноморов Г. А. Теория принятия решений : учебное пособие / Г. А. Черноморов ; Новочеркасск. Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочерскасск : ОВД ЮРГТУ, 2002. – С. 262-269

Лотов А. В. Многокритериальные задачи принятия решений : учебное пособие / А. В. Лотов, И. И. Поспелова. – М. : МАКС Пресс, 2008. – С. 57

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-01

Номер

Розділ

Інформаційні технології