ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛЮ КОНТАКТНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ ВИПРОБУВАННЯХ НА ОПІР КОНТАКТНОЇ ВТОМИ

Автор(и)

  • Олександр Ширяєв ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Валерій Буцукін ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Іван Ширяєв ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Андрій Грицюк ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Едуард Коршунов ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020241054

Ключові слова:

контактне напруження, форма контактує поверхні, макропрофіль утворюючої поверхні, максимальні контактні напруги, розподіл напружень, середньовуглецева сталь, багатовуглецева загартована сталь

Анотація

Виконано порівняльний аналіз відомих досліджень розподілу контактних напружень по поверхні двох тіл.  Показано, що задача визначення контактних напружень для тіл, як з різними, так і з однаковими пружними характеристиками, в кінцевому підсумку зводиться до відшукання в похідних від функцій, що описують поверхні і вирішення інтегрального рівняння типу Коші.  Наведено дані про розподіл напруг для контактування тіл конкретної форми.  Дано рішення задачі для контакту штампа з прямолінійною основою і пружною півплощині.  Також показано розподіл напружень в контакті штампа, форма якого описується поліномом другого і четвертого ступеня з напівплощиною.  В реальних умовах форма утворюють тіл, що піддаються циклічному контакту, змінюється в результаті пластичної деформації, зносу і інших чинників.  На підставі проведеного аналізу зроблені висновки про відсутність кількісних характеристик форми поверхонь реальних тіл, які виникають при різних видах контакту.  Зокрема, невідомі закономірності зміни поверхні при контактно-втомному навантаженні циліндричних тіл.  Для проведення досліджень макропрофіля утворюючої поверхні  циліндричних деталей, що піддаються циклічному нагружению, розроблено спеціальне пристосування.  Також розроблена методика виконання вимірів і обробки отриманих експериментальних даних.  На основі виконаних досліджень запропоновані залежності зміни макропрофіля поперек доріжки контакту зразків з середньовуглецевої незагартованої і багатовуглецевої загартованої сталі.

Біографії авторів

Олександр Ширяєв , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «МОЗЧМ»

Валерій Буцукін , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «МОЗЧМ»

Іван Ширяєв , ДВНЗ «ПДТУ»

аспірант

Андрій Грицюк , ДВНЗ «ПДТУ»

магістрант групи МЗ-20-М

Едуард Коршунов , ДВНЗ «ПДТУ»

магістрант групи І-20-МЗ-М

Посилання

Моссаковский, В.И. Контактные задачи математической теории упругости. / В.И. Моссаковский, Н.Е. Качаловская, С.С. Голикова. — К. : Наук.думка, 1985. — 175 с.

Галин, Л. А. Контактные задачи теории упругости / Л. А.Галин. — М. : Гостехиздат, 1953. – 264 с.

Галин, Л. А. Развитие теории контактных задач в СССР СССР / Л.

А.Галин. — М. : Наука, 1976. — 492 с.

Ширяев А.В. Исследование контактных напряжений деталей с образующими сложной формы / А.В. Ширяев // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин - основна складова прикладної механіки», 11-13 квит. 2017 р. — Дніпро: Національна Металургійна Академія України, 2017. — С. 170-173.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-19

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво