ІНВАРІАНТНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ МЕТАЛУ В КРИСТАЛІЗАТОРІ МБЛЗ

Автор(и)

  • Олена Черевко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Сергій Щербаков ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Олександр Шаповалов ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020241122

Ключові слова:

МБЛЗ, злиток, кристалізація, вторинне охолодження, система автоматизованого управління, інваріантність, комп'ютерне моделювання

Анотація

На якість поверхні злитка істотно впливає робота системи автоматичного регулювання (САР) рівня металу в кристалізаторі МБЛЗ. Переривання струменя металу, що надходить в кристалізатор, а також коливання рівня призводять до утворення поверхневих дефектів злитка. Великі відхилення від заданого рівня можуть призводити до виникнення аварійних ситуацій.

Виконано аналіз роботи існуючої САР рівня металу в кристалізаторі. Встановлено, що основним обуренням по навантаженню, яке призводить до коливань рівня, є зміна швидкості витягування злитка, що відбувається при зміні промковша та розливного стакана, при переході на другий стопор промковша, при спрацьовуванні системи запобігання проривів та інших причин.

Для підвищення динамічної точності стабілізації рівня металу запропоновано структурну схему комбінованої САР, що використовує принципи управління по відхиленню та обуренню. Внесено відповідні пропозиції щодо удосконалення системи. 

Функціонування системи управління перевірено на моделях. Доведено, що розроблена САР абсолютно інваріантна до обурення по навантаженню. 

Дослідження показали, що запропоновані нововведення дозволяють істотно покращити умови вторинного охолодження злитка, підвищити якість стабілізування рівня металу в кристалізаторі, і, як наслідок, якість кінцевої продукції.

Біографії авторів

Олена Черевко , ДВНЗ «ПДТУ»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій

Сергій Щербаков , ДВНЗ «ПДТУ»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій

Олександр Шаповалов , ДВНЗ «ПДТУ»

Магістрант кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій

Посилання

Буланов, Л. В. Машины непрерывного литья заготовок. Теория и расчет / Л. В. Буланов, Л. Г. Корзунин, Е. П. Парфенов. – Екатеринбург: Уральский центр ПР и рекламы «Марат», 2004. – 449 с.

Смирнов, А. Н. Непрерывная разливка стали / А. Н. Смирнов, С. В. Куберский, Е. В. Штепан. – Донецк: ДонНТУ, 2011. – 482 с.

Чернышев, Н. Н. Комбинированная система автоматического регулирования уровнем металла в кристаллизаторе / Н. Н. Чернышев // Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація. – 2013. – Випуск 2 (25). – С. 72–78.

Смирнов, А. Н. Непрерывная разливка сортовой заготовки: Монография / А. Н. Смирнов, С. В. Куберский и др. – Донецк: Цифровая типография, 2012. – 417 с.

Попов, Е. П., Бесекерский, В. А. Теория систем автоматического управления / Е. П. Попов, В. А. Бесекерский. – СПб.: Профессия, 2003. – 752 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-01

Номер

Розділ

Інформаційні технології