ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ АРХІВНОЇ БАЗИ ДАНИХ АСУТП В УПРАВЛІННІ БЛОКОМ ДОМЕННИХ ПОВІТРОНАГРІВАЧІВ

Автор(и)

  • Олексій Койфман ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Максим Горобченко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Євгеній Клімов ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Данило Доля ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020241189

Ключові слова:

Інтелектуальний аналіз даних, повітронагрівач, перемикання, втрати тепла, алгоритм, система автоматизації, програма

Анотація

Огляд наукових публікацій за останні кілька десятиліть, що стосуються автоматизації роботи доменних повітронагрівачів, показує, що однією з основних тенденцій у розвитку систем управління є використання інтелектуального аналізу даних з метою виявлення нових залежностей між технологічними параметрами.

Більшість блоків повітронагрівачів обладнані системами автоматичного управління, в яких значення технологічних параметрів записуються в поточну базу даних, а далі - в архівну, що дає можливість для вивчення стану повітронагрівача під час зміни режимів його роботи.

При управлінні нагріванням насадки повітронагрівача не враховується його тепловий стан при різній тривалості перемикання і втрати тепла в навколишнє середовище.

Розроблено програму для вилучення з архівної бази даних значень параметрів технологічного процесу нагріву доменного дуття про стан повітронагрівача під час перемикань. Зроблено аналіз зміни температури куполу і низу насадки під час перемикання повітронагрівача і вплив перемикань на температуру дуття. Перемикання з дуття на нагрів мають однаковий характер для всіх повітронагрівачів блоку, тривають в середньому 5 хв, при цьому температура куполу знижується на 15 - 20 °С. Перемикання з нагріву на дуття мають однаковий характер, при цьому для двох повітронагрівачів тривають 8 хв, а для одного - 14 хв, температура куполу знижується на 20 - 25 °С.

Розроблено програму розрахунку втрат теплоти під час перемикання повітронагрівачів з режиму на режим.

Запропоновано структуру системи автоматичного керування нагріванням доменного дуття з використанням підсистеми інтелектуального аналізу даних, яка на підставі поточної технологічної інформації відстежує зміну режимів роботи повітронагрівачів, аналізує стан повітронагрівачів під час перемикань, порівнює з архівною інформацією та вносить коригування в режими роботи блоку повітронагрівачів.

Біографії авторів

Олексій Койфман , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент, доцент кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Максим Горобченко , ДВНЗ «ПДТУ»

магістрант кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Євгеній Клімов , ДВНЗ «ПДТУ»

бакалавр кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Данило Доля , ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

інженер з автоматизації 1 кат. управління автоматизації

Посилання

Койфман О.О. Огляд сучасних систем управління блоком доменних повітронагрівачів / О.О. Койфман, М.О. Горобченко, О.І. Сімкін [Електроний ресурс] // Перспективи розвитку сучасної науки і техніки: зб. тез доп. Всеукр. інтернет-конференції (Маріуполь, 20-21 лютого 2020 р.) / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2020. – С. 16–19. Режим доступу: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/25262

Грес Л.П. Оптимизация периодов работы воздухонагревателей доменных печей / Л.П. Грес, А.Е. Милениена, Ю.М. Флейшман // Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – 2008. – №3Е (14). – С. 40–42.

Грес Л.П. Исследование влияния длительности паузы и периодов работы доменных воздухонагревателей на эффективность нагрева дутья/ Л.П. Грес, Т.В. Самойленко, Ю.М. Флейшман, Н.И. Щурова // Металургійна теплотехніка: Збірник наукових праць Національної металургійної академії України. – Дніпропетровськ: «Нова ідеологія», 2008. – С. 118 – 128.

Малкин В.М. Тепловой расчет доменных воздухонагревателей для различных режимов их работы. Сообщение 1 / В.М. Малкин, Б.Б. Вегнер, Ф.Р. Шкляр, В.Л. Советкин // Известия вузов. ЧМ. – 1982. –№2. С. 94–96.

Соломенцев С.Л. Рациональные типы насадок и доменных воздухонагревателей / С.Л. Соломенцев. – Липецк: ЛГТУ, 2001. – С. 432.

Койфман А. А. Особенности определения параметров блока воздухонагревателей с нагревом насадки под давлением / А. А. Койфман, А. И. Симкин // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 31. – С. 192–202. – (Серія : Технічні науки).

Глинков Г.М. АСУ ТП в черной металлургии: учеб. для вузов. 2-е изд. перераб. и доп./ Г.М. Глинков, М.А. Маковский. -М.: Металлургия, 1999. – 310 c.

Клімов Є. Обробка архівної бази даних системи автоматичного управління [Електронний ресурс] / Є. Клімов // Наука – перші кроки : тези доп. ХІV регіон. студент. наук.-техн. конф. (Маріуполь, 21–24 квітня 2020 р.) : в 4 т. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2020. – Т. 1. – С. 235–236. Режим доступу : http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/17392/Наука-пер.%20кр.%202020,%20т.1.pdf

Microsoft Visual FoxPro (VFP) [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_FoxPro

ClosedXML [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/ClosedXML/ClosedXML

Доменные воздухонагреватели / Ф.Р. Шкляр, В.М. Малкин, С.П. Каштанова и др. – М.: Металлургия, 1982. – 176 с.

Товаровский И.Г. Доменная плавка. Эволюция, ход процессов, проблемы и перспективы / И.Г. Товаровский. – Днепропетровск: Пороги, 2003. – 596 с.

Комп'ютерна програма «Розрахунок втрат теплоти доменного повітронагрівача у навколишнє середовище під час перемикання з режиму на режим» / О.О. Койфман, Д.Т. Доля. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95897 від 07.02. 2020; заявл. 97409 от 04.02.2020, опубл. 31.03.2020, Бюл. № 57.

Koifman A. Development and Software Implementation of the Hot Blast Stove Computer Model / A. Koifman, A. Simkin [Electronic resource] // Proceedings of The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), Zaporizhzhia, Ukraine, April 27 – May 1, 2020 / [eds.: S. Subbotin]. – Vol. 2608.– P. 102-117. – (CEUR Workshop) – Access Mode: http://ceur-ws.org/Vol-2608/paper9.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-01

Номер

Розділ

Інформаційні технології