МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВОЇ РОБОТИ ФУТЕРОВКИ ЧАВУНОВОЗНИХ КОВШІВ

Автор(и)

  • Валерій Абдулалімов ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Маргарита Дубовкіна ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Тетяна Левицька ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Карина Хохлова ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020241206

Ключові слова:

модель, акумулююча здатність, теплова робота, футеровки, чавуновозний ковш, розплав

Анотація

В роботі  розглядається розробка системи моделювання теплової роботи футеровки чавуновозних ковшів, що  протікає в міру просування рідкого чавуну від моменту випуску з доменної печі до заливання його в сталеплавильний агрегат.  Для киснево - конвертерного виробництва велике значення має як стабільний хімічний склад, так і температура чавуну. Це дозволяє значно збільшити продуктивність сталеплавильних агрегатів в результаті стандартизації процесів і усунення плавок з додувками, а також скоротити втрати металу. 

Наукова необхідність полягає в  візуалізації цього процесу, в розрахунку його характеристик і оптимізації технологічних і конструкційних параметрів з метою поліпшення якості продукції. Метою даної роботи є дослідження і розробка системи моделювання теплової роботи футеровки чавуновозних ковшів, яка складається з визначення температури контакту футеровки з розплавом чавуну і визначення втрат тепла на акумуляцію кладкою. Для досягнення зазначеної мети вирішені наступні завдання: проведений аналіз відомих підходів до визначення втрат тепла на акумуляцію кладкою, обрані методи та засоби вирішення наукової проблеми, отримані залежності для визначення температури контакту футеровки з розплавом і товщини активного шару футеровки, удосконалено метод визначення втрат тепла на акумуляцію кладкою, визначена акумулююча  здатності активного шару футеровки в процесі експлуатації, розроблена система моделювання теплової роботи футеровки чавуновозних ковшів. В основі математичної моделі лежить  метод визначення втрат тепла на акумуляцію кладкою чавуновозного ковша, в якому враховані температура поверхні (контакту) футеровка - чавун, що залежить від теплофізичних властивостей вогнетрива і розплаву. В роботі встановлено зміну цих властивостей в результаті проникнення чавуну в шви і пори вогнетривної кладки. Визначено фактичне значення коефіцієнта акумулюючої здатності футеровки чавуновозних ковшів, що дозволило встановити причину підвищених втрат на акумуляцію і намітити заходи щодо їх зниження. 

Біографії авторів

Валерій Абдулалімов , ДВНЗ «ПДТУ»

 магістр кафедри «Комп`ютерні науки»

Маргарита Дубовкіна , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Промислові теплоенергетичні установоки і теплопостачання»

Тетяна Левицька , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Комп`ютерні науки»

Карина Хохлова , ДВНЗ «ПДТУ»

бакалавр кафедри «Комп`ютерні науки»

Посилання

Коновалов Ю.В. Пути стабилизации и дальнейшего развития чёрной металлургии Украины / Ю.В. Коновалов, А.А. Минаев // Металл и литьё Украины. – 2008. – №10. – С.16 – 17.

Бахчеев Н.Ф. О прогнозировании основных направлений развития сталеплавильного производства / Н.Ф. Бахчеев, В.Ф. Сарычев, А.А. Кривошейко // Сталь. – 2004. – № 2. – С.15.

Сталь на рубеже столетий / Под научной редакцией Ю.С. Карабасова. -М: МИСИС,-2012.- 664с.

Технология производства стали в современных конвертерных цехах / С.В. Колпаков, Р.В. Ставров, В.В. Смоктий и др.; под общей ред. С.В. Колпакова. - М.: Машиностроение, 2011. - 464с.

Теплофизические свойства материалов металлургического производства: К.Д. Ильченко, Ю.И. Розенгарт, Ю.С. Зайцев, Р.Г. Хейфец Справочник. Харьков: Основа. – 2004.-С.-110.

Литовский Е.Я. Теплофизические свойства огнеупоров./ Литовский Е.Я., Пучкелевич Н.А. Справочник. М.: Металлургия, 1992.-152с.

Казанцев Е.И. Промышленные печи. М.: Металлургия, 1975. – 368с.

Лыков А.В. Теория теплопроводности - М.: Высш. школа, 1977.-600с.

Капустин Е.А. К теории микро и макро переноса// Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. / НметАУ.- Днепропетровск, 2002.- Т.5.- С.150-161

Капустин Е.А. Аккумуляция теплоты футеровкой чугуновозного ковша / Капустин Е.А., Дубовкина М.Ю. // Металлургическая и горнорудная промышленность. 2001.-№4.-С.89-91

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-01

Номер

Розділ

Інформаційні технології