СИСТЕМА ПІДТРИМКИ РІШЕННЯ ПРИ УПРАВЛІННІ ЗАПАСАМИ ДРІБНООПТОВИХ ТОВАРІВ МЕТОДАМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Автор(и)

  • Тетяна Левицька ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Микола Король ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020241210

Ключові слова:

управління запасами, дрібнооптові товари, механізм логічного висновку

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу проблем управління запасами дрібнооптових товарів. Системи нечіткого виводу широко використовуються для вирішення завдань управління різними об'єктами і процесами. При цьому створення нечіткої моделі визначається на основі формальних параметрів досліджуваної системи в термінах лінгвістичних змінних. Однією з проблем управління запасами товарів є існуюча невизначеність вихідних даних і отриманих результатів. Товари, якими запасаються, в більшості випадків відрізняються вартістю, вагою та об'ємом. При цьому вони є неоднорідними за своєю роллю в торговому процесі: невелика частина товарів забезпечує найбільшу частину доходів магазину і, навпаки, широка асортиментна лінійка дає незначну частку виручки. Тому актуальною задачею є підтримання необхідного і достатнього обсягу запасів для забезпечення плану продажів і необхідно зробити таке регулювання автоматичним, забезпечуючи оптимальні запаси. Проведено систематизацію науково-технічної інформації з теми дослідження. Аналіз показав, що актуальними стають питання вдосконалення управління запасами дрібнооптових товарів підприємства на основі побудови економіко-математичних моделей, які не потребують імовірнісного підходу. Для вирішення цих проблем успішно використовується апарат теорії нечіткої логіки. Застосування нечітких величин в управлінні запасами виправдано тим, що багато параметрів в таких завданнях принципово не є випадковими, хоча і відносяться до невідомих, невизначеним. В статті розглянуто механізм нечіткого логічного висновку та його етапи. Сформовані вхідні змінні для системи нечіткого висновку управління запасами дрібнооптових товарів: «кількість товарів продано сьогодні», «кількість товарів продано вчора», «кількість товарів продано місяць тому», «кількість товарів на складі», а також вихідна – «розмір заказу». Для запропонованих лінгвістичних змінних обрано терми та функції приналежності. Проведено моделювання системи нечіткого виведення для планування запасів дрібнооптових товарів у середовищі Mаtlab. Результатами експериментів підтверджено адекватність розробленої моделі, що дозволяє подальше впровадження запропонованої моделі та нечіткого методу в систему підтримки рішення при управлінні запасами дрібнооптових товарів.

Біографії авторів

Тетяна Левицька , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Комп`ютерні науки»

Микола Король , ДВНЗ «ПДТУ»

магістр кафедри «Комп`ютерні науки»

Посилання

Модель управління запасами з нечітким трикутним попитом / Т. В. Манжос, О. О. Мельник, Ж. В. Луцишина // Бізнес Інформ. – 2018. – № 11. – С. 174-179.

Применение методов нечеткой логики при создании интеллектуальных систем управления складскими запасами / Е.В. Галушко [и др.] // Агропанорама. – 2017. – N 6. – С. 17-22.

Єгорова О.В. Нечіткі моделі управління запасами: проблеми, аналіз, розвиток// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3 (58). – Т. 4. – С. 24-31.

Модель управління запасами з нечітким трикутним попитом / Т. В. Манжос, О. О. Мельник, Ж. В. Луцишина // Бізнес Інформ. – 2018. – № 11. – С. 174-179.

Губа К. А. Оптимизация складской логистики с применением аппарата нечеткой логики / К. А.Губа, Г. Н. Дюбанов /// Губа К. А., Дюбанов Г. Н.Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. – 2013. – №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-skladskoy-logistiki-s-primeneniem-apparata-nechetkoy-logiki.

Лавренюк К. И. Оптимизационная модель управления многономенклатурными товарными запасами предприятия в нечеткой постановке URL: http://grant.rfh.ru/ais/file/publications/p/0TvVm00LV6GI3wEmnI2BLb00/publication.pdf

Buckley, J.J. Solving fuzzy problems in operations research: inventory control/ J.J. Buckley, T. Feuring, Y. Hayashi. – 2002. – Soft Computing 7, – рр. 121–129

Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. СПб.: БХВ-Петербург, – 2012. – 736 с

MATLAB Режим доступу: https://www.mathworks.com/products/matlab.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-01

Номер

Розділ

Інформаційні технології