МОДЕЛЬ РОБОТИ МАЛОРОЗМІРНОГО ДИЗЕЛЯ ЗАСОБУ КОЛЕКТИВНОГО ПОРЯТУНКУ ПРИ ВИКОНАННІ СТАНДАРТНОЇ РЯТУВАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Автор(и)

  • Олена Дакі Державний університет інфраструктури та технологій, Ukraine
  • Віталій Ткаченко Державний університет інфраструктури та технологій, Ukraine
  • Станіслав Будолак Державний університет інфраструктури та технологій, Ukraine
  • Ольга Бажак Державний університет інфраструктури та технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020241279

Ключові слова:

безпека на морі, засіб колективного порятунку, енергетична установка, надійність, модель, рятувальна операція

Анотація

Призначенням засобу колективного порятунку та його енергетичної установки є порятунок екіпажу і пасажирів судна у випадку виникнення критичної ситуації за максимально короткий час, що менший або дорівнює гранично нормативному часу, який встановлений вимогами (Safety of Life at Sea) – СОЛАС. Для моделювання рятувальної операції та оцінки тривалості виконання окремих операцій, етапів і в цілому всієї операції може бути використана модель функціонування енергетичної установки при реалізації стандартної рятувальної операції, що і розробляється в цій статті.

На підставі даної моделі доцільно досліджувати параметри і показники, як енергетичної установки, так і судна в цілому. На основі наукового розкриття взаємозв'язків між ними встановити закономірності підвищення оперативності застосування і покращення експлуатаційних характеристик, а також розробити:

– критерії оцінювання постійної готовності, надійності функціонування та енергетичної ефективності енергетичної установки засобу колективного порятунку;

– основи підвищення зберігання, надійності своєчасного запуску та функціонування, пускових й маневрених властивостей дизеля енергетичної установки засобу колективного порятунку.

Актуальність даної статті обумовлена: великою кількістю аварій і катастроф на воді з численними людськими жертвами; підвищенням вимог до забезпечення безпеки на воді; якісною зміною вимог до дизелів енергетичної установки засобу колективного порятунку; затребуваністю задачі удосконалювання існуючих дизелів енергетичної установки засобу колективного порятунку. Узагальнюючим фактором вище викладеного є нагальна потреба розробки моделей та методів забезпечення високого рівня надійності при заданих функціональних характеристиках дизеля засобу колективного порятунку на всіх етапах його життєвого циклу.

Біографії авторів

Олена Дакі , Державний університет інфраструктури та технологій

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті

Віталій Ткаченко , Державний університет інфраструктури та технологій

 старший викладач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті

Станіслав Будолак , Державний університет інфраструктури та технологій

старший викладач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті

Ольга Бажак , Державний університет інфраструктури та технологій

асистент кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті

Посилання

Алексеев В.В. Анализ показателей функциональной эффективности энергетической установки средств коллективного спасения экипажей морских судов / В.В. Алексеев // Материалы 9-ой международной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты современной науки», Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – М.: «Спецкнига», – 2013, – С. 10–19.

Дюмин И.Е. Проблемы совершенствования ремонта и повышения эффективности использования автомобильных двигателей: дис. … докт. техн. наук / И.Е. Дюмин – Харьков, 1979. – 388 с.

Каргин С.А. Теоретическое обоснование и экспериментальное исследование рабочего процесса судового ДВС с комбинированным смесеобразованием и принудительным воспламенением: автореф. дис. … канд. техн. наук / С.А. Каргин – Астрахань, 2006. – 22 с.

Фатахов М.М. Пути улучшения маневренных качеств дизельных энергетических установок малых судов / М.М. Фатахов, М.М. Аливагабов, М.А. Масуев // Вестник АГТУ. – 2005. – №6. –С. 155–157.

Чайнов Н.Д. Конструирование двигателей внутреннего сгорания / Н.Д. Чайнов, Н.А. Иващенко, А.Н. Краснокутский, Л.Л. Мягков; под ред. Н.Д. Чайнова. – М.: Машиностроение, 2008. – 496 с.

Алексеев В.В. Структура реализации стандартной спасательной операции с вводом в действие энергетической установки спасательной шлюпки / В.В. Алексеев // Вестник АГТУ. – 2013. – №2. – С. 72–78.

Алексеев В.В. Математическое моделирование процесса реализации спасательной операции / В.В. Алексеев // Второй балтийский международный форум: тезисы докладов. – Калининград: БГАВТ, 2014. – Т.1. – С. 15–17.

Аливагабов М.М. Специфические условия эксплуатации энергетических установок средств коллективного спасения и требования к ним / М.М. Аливагабов // Двигателестроение. – 1985. – №2. – С.14–16.

Аливагабов М.М. Двигатели спасательных шлюпок и катеров: моногр. / М.М. Аливагабов. – Л.: Судостроение, 1980. – 224с.

Александров М.Н. Безопасность человека на море: моногр. / М.Н. Александров. – Л.: Судостроение, 1983. – 208с.

Александров М.Н. Вероятностный метод оценки эффективности спасательных средств морских судов / М.Н. Александров // Судостроение. – 1971. – №9. – С. 6–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-01

Номер

Розділ

Транспортні технології