СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ КОНДЕНСАТУ В БАРАБАНІ-СЕПАРАТОРІ КОТЛА-УТИЛІЗАТОРА КОНВЕРТЕРНИХ ГАЗІВ З КОРЕКЦІЄЮ ПО ТИСКУ ПАРИ

Автор(и)

  • Олена Черевко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Богдан Климов ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020241731

Ключові слова:

котел-утилізатор, автоматизована система регулювання, барабан-сепаратор, живлюча вода, вимірювання, поправка, рівень, щільність, конвертерні гази

Анотація

Важливою частиною технологічної лінії конвертерного виробництва сталі є котли-
утилізатори, призначені для охолодження, утилізації тепла відхідних газів конвертерів і
вироблення насиченої пари для технологічних потреб.
Системи автоматичного регулювання, контролю, сигналізації та блокувань котлів
повинні забезпечувати їх надійну роботу в проектному режимі, запобігання аварійних
ситуацій, забезпечувати задані екологічні показники роботи конвертера.
У роботі виконано аналіз існуючої системи контролю та регулювання рівня води у
барабані-сепараторі котла-утилізатора конвертерних газів. Виявлено, що при існуючому
методі вимірювання показання рівнеміра залежать від різниці щільності води і пари, яка
значно змінюється зі зміною тиску пари в барабані. Тиск в барабані на практиці помітно
відрізняється від номінального значення і змінюється у досить широкому діапазоні. В
результаті вихідний метод не може забезпечити достатню точність вимірювання рівня
при відхиленні тиску від номінального значення.
Запропоновано метод вимірювання рівня конденсату в барабані-сепараторі з
корекцією вимірювання по різниці щільності води і пари та по тиску пари в барабані.
Застосування корекції дозволило знизити похибку вимірювання рівня у 2,5 рази в порівнянні з
вихідним методом.
Підвищення точності вимірювань дозволяє більш ефективно вести процес управління
котлом-утилізатором, знизити споживання живильної води в процесі конвертерної плавки,
знизити можливість виникнення нештатних та аварійних ситуацій.
Описана в роботі методика корекції вимірювання рівня води придатна для більшості
посудин, що працюють під тиском, в яких вода та її пар знаходяться у стані насичення –
акумуляторів парових котлів, випаровувачів, деаераторів та ін.

Посилання

Сидельковский, Л. Н. Котлы-утилизаторы и энерготехнологические агрегаты: учебник / Л. Н. Сидельковский А. П. Воинов, В. А. Зайцев, Л. И. Куперман. – М.: Энергоатомиздат, 2003. – 272 с.

Кудрин, В. А. Теория и технология производства стали: учебник для вузов / В. А. Кудрин. – М.: Мир, 2003. – 528 с.

Гічов, Ю. О., Котли-утилізатори та їх тепловий розрахунок: навч. посібник / Ю. О. Гічов, В. М. Бойко, Д. С. Адаменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 46 с.

Харитонов, Н. В. О применении системы измерения уровня в барабане энергетического котла гидростатическим методом с многопараметрическим преобразователем давления / Н. В. Харитонов, В. Л. Федоров // Новости теплоснабжения. – 2010. – № 1. – С.18–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-19

Номер

Розділ

Інформаційні технології