ТЕРМОДИНАМІКА ВІДХОДОУТВОРЕННЯ І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • В’ячеслав Волошин ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020241809

Ключові слова:

енергоефективність, енергозалежність, енергоспоживання, термодинаміка, нерівноважні процеси, альтернативні джерела енергії,, перспективи сучасних технологій

Анотація

На підставі численних літературних даних зроблено аналіз ролі та ефективності сучасного енергетичного потенціалу з як позицій ефективності виробництва товарної продукції, так і утворення відходів, віднісши до них і енергетичні втрати, і пов'язану з ними ефективність використання різних джерел енергії. Показано роль енергетичної залежності суспільства в забезпеченні його сукупного добробуту. Запропоновано підхід до аналізу ефективності відомих джерел енергії з позицій їх впливу на якість наявних технологічних процесів, зокрема, на процеси відходоутворення. Зроблено спробу обґрунтувати подальшу неперспективність вуглеводневої енергетики для майбутніх технологій. Розглянуто деякі енергетичні альтернативи. Спалювання вуглеводнів майже у всіх його проявах поступово стає як економічно, так і термодинамічно невиправданим процесом. Оскільки в будь-якому випадку сконцентрована енергія сировини перетворюється в енергію за допомогою найбільш неефективних методів: горіння, нагрівання пара або іншого теплоносія. Ентропія процесу при цьому, як правило, дуже висока. Значна частина енергії розсіюється у вигляді тепла, забруднює навколишнє середовище і втрачається, як матеріальна субстанція, для подальшого використання. Зроблено висновок, що сучасна енергетика позиціонується не тільки як ресурс можливостей для добробуту сучасного суспільства, але і як джерело величезної кількості забруднень, що впливають на середовище проживання людини. Ресурси вуглеводневої енергетики, незважаючи на відомі побоювання, скінчаться ще не скоро, через їх різноманіття і поширеність на планеті, але вже сьогодні стає очевидним нераціональність її використання в технологічних процесах і для побутових потреб. Розробка нових вуглеводневих джерел енергії потребує розвитку незалежно від сформованої структури економічних і соціальних відносин, спрямованих на застосування вугілля, нафти, природного газу. Певною мірою це стає однією з найбільш актуальних завдань для сучасної інженерії.

Посилання

Голубенцев, А. Н. Термодинамика процесса производства / А. Н. Голубенцев. – Киев : Техника, 1969. – 182 с.

Волошин В. С. Методы управления ресурсопотоками в экологических циклах / В. С. Волошин, П. М. Семенченко. – Донецк : Донеччина, 1997. – 71 с.

Александров, Е. А. Основы теории эвристических решений. Подход к изучению естественного и построению искусственного интеллекта / Е. А. Александров; под ред. П. Г. Кузнецова. – М. : Сов. Радио, 1975. – 256 с.

Цибульский, В. Ф. Энергетический индикатор состояния экономики / В. Ф. Цибульский // Вести в электроэнергетике. 2013. – № 4. – С. 37–41.

Энергетика в экономике XXI века / Е. П. Велихов, А. Ю. Гагаринский, С. А. Субботин, В. Ф. Цибульский. – М. : ИздАт. 2010. – 176 с.

Потребление нефти странами мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iformatsiya.ru/tabl/539-potreblenie-nefti-stranami-mira.html

Elkana, Y. The Discovery of the Conservation of Energy / Y. Elkana. – London, Hutchinson Educational, 1974. – 213 p. 8. Elkana, Y. Helmholtz's Kraft : An Illustration of Concepts in Flux / Y. Elkana // Historical Studies in the Physical Science. – 1970. – Vol. 2. – P. 263–298.

Prigogine, I. Étude thermodynamique des phénomènes irréversibles / I. Prigogine. – Paris : Dunon 1947.

Prigogine, I. Etude Thermodynamique des Phénomènes Irréversibles. Thèse D’agrégation présentée en 1945 à l’Université Libre de Bruxelles / / I. Prigogine. – Paris : Dunon 1947.

Prigogine, I. The Second Law as a Selection Principle : The Microscopic Theory of Dissipativ Processes in Quantum Systems / I. Prigogine, C. George // Proceeding of the National Academy of Science. – 1983. – Vol. 80, July. – P. 4590–4594.

Нихаус, Ф. Влияние производства энергии на концентрацию в атмосфере газов, обуславливающих парниковый эффект [Электронный ресурс] / Ф. Нихаус, Э. Янсити // Бюллетень МАГАТЭ. – 1989. – N 2. – Режим доступа: https://www.iaea.org/sites/default/ files/31204091220_ru.pdf

Загрязнение атмосферы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.globaltrouble.ru/ekologiya_atmosfery_gidrosfery_pedosfery/zagryaznenie_atmosfery.html

Выбросы двуокиси углерода в результате сжигания ископаемого топлива на душу населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_66/isswww.exe/stg/04-20.htm

Глобальные последствия загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/2987/ekologiya/globalnye_posledstviya_zagryazneniya_ okruzhayuschey_sredy

Защита атмосферы Земли - международная проблема : промежуточный отчет Комиссии по социологическим исследованиям 11-й сессии Бундестага. – Бонн, 1988.

Атом в промышленности: радиационные технологии на службе развития [Электронный ресурс]. – Бюллетень МАГАТЭ. – 2015. – Сентябрь. – Режим доступа: https://www.iaea.org/sites/default/files/bull563_sept2015_ru.pdf

Дискуссии о парниковом эффекте : взгляд изнутри. Вопросы энергетики и обсуждение проблемы глобального потепления [Электронный ресурс] // Бюллетень МАГАТЭ. – 2000. – Декабрь. – С. 2–5.– Режим доступа: https://www.iaea.org/sites/default/ files/vol42_no4_russian_ru.pdf

Лемыш, А. Нефть получила тепловой удар [Электронный ресурс] / А. Лемыш. – Режим доступа: http://www.chitalnya.ru/work/1406582

Larin,V. N. Hydridic Earth : the New Geology of Our Primordially Hydrogen-rich Planet / V. N. Larin. – [S. l.] : Polar Publishing, 1993. – 273 p.

Ларин, В. Н. Наша Земля : (происхождение, состав, строение и развитие изначально гидридной Земли) / В. Н. Ларин. – М. : Агар, 2005. – 248 с.

Белов, С. Н. Чистое топливо будущего [Электронный ресурс] / С. Н. Белов // Российские недра. – 2006. – № 18 (31). – С. 3. – Режим доступа: http://www.asgeos.ru/article/ 320.html

BP Statistical Review of World Energy [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

Трегуб, О. А. Податок за розміщення відходів як складова економіко-правового забезпечення поводження з ними [Електронний ресурс] / О. А. Трегуб // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 4. – С. 97–100. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_ 2016/27.pdf

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами, редакція від 17.11.2020 р.). – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» [Електронний ресурс] : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text 27. Мельник, Л. Г. Синергетическая методология исследования экономических систем / Л. Г. Мельник // Вопросы политической экономии. – 2014. – № 4 (13). – С. 69–95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-19

Номер

Розділ

Екологічна безпека