АНАЛІЗ УМОВ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФІНІШНОЇ АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ

Автор(и)

  • Олександр Сергєєв ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021249060

Ключові слова:

абразивне полірування, внутрішнє шліфування, м'який повстяний круг, абразивний порошок, кількість працюючих зерен, продуктивність обробки

Анотація

В роботі показано, що перспективним напрямом є застосування методу внутрішнього шліфування м'яким повстяним (фетровим) кругом, на робочій поверхні якого розташована більша кількість абразивних зерен, ніж на звичайному абразивному крузі. У зв'язку з цим необхідно, перш за все, теоретично обґрунтувати можливості суттєвого зменшення шорсткості поверхні при внутрішньому шліфуванні цим кругом. Це дозволить поєднати операції попереднього і остаточного шліфування в одну операцію, забезпечуючи збільшення продуктивності і зниження трудомісткості обробки.

Запропоновано теоретичний підхід до обґрунтування умов зменшення шорсткості поверхні при абразивній обробці з урахуванням величини віддаленої частини мікронерівностей, що залишилися на оброблюваній поверхні після попередньої лезової обробки. Теоретично встановлено, що з її збільшенням відношення параметрів шорсткості поверхні R/ Rmax змінюється за екстремальною залежністю, проходячи точку максимуму. Відношення , навпаки, проходить точку мінімуму. При цьому значення в широкому діапазоні зміни величини віддаленої частини мікронерівностей незначно відрізняються від екстремального значення і змінюються в діапазоні 4 – 10. Це є характерним для умов шліфування. При абразивному поліруванні відношення  досягає значень 30 і більше. Відношення R/ Rmax  приймає значення 0 – 0,3. Показано, що при внутрішньому шліфуванні параметр шорсткості поверхні значно більше, ніж при абразивному поліруванні. Для його зменшення запропоновано внутрішнє шліфування здійснювати кругом з м'якою основою, наприклад, м'яким повстяним (фетровим) кругом з наклеєним шаром абразивного порошку 63С 20П, що забезпечує збільшення кількості працюючих зерен і зменшення шорсткості поверхні.

Біографія автора

Олександр Сергєєв , ДВНЗ «ПДТУ»

аспірант кафедри «Технології машинобудування»

Посилання

Novoselov, Yu. K.: Dynamics of surface shaping in abrasive processing (LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland, P.317 (2017).

Королев А. В. Исследование процессов образования поверхностей инструмента и детали при абразивной обработке / А. А. Королев. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975. – 212 с.

Федосеев О. Б. Шлифование синтетическими сверхтвердыми материалами / О. Б. Федосеев // Изв-я высш. учебн. заведений / Машиностроение. – 1977. – № 5. – С. 104–106.

Новіков Ф. В. Основи обробки металевих виробів з оптичними властивостями: монографія / Ф. В. Новіков, В. Г. Шкурупій. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. − 388 с.

Новиков Ф. В. Оптимальные решения в технологии машиностроения : монография

/ Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, В. Г. Шкурупий. – Д. : ЛИРА, 2018. − 424 с.

Сергеев А. С. Повышение качества обработки при шлифовании путем уменьшения шероховатости поверхности / А. С. Сергеев, С. А. Дитиненко, Ф. В. Новиков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії // Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Innovative technologies and equipment handling materials in mechanical engineering and metallurgy: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – № 12(1337), 2019. – С. 70–75.

Сергеев А. С. Высокоэффективная технология внутреннего шлифования отверстий в пневмо- и гидроцилиндрах // Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри обробки металів тиском, 20–22 листопада 2019 р., Харків. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. –

С. 144–145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво