ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТЕХНОЛОГІЙ АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАННЯ

Автор(и)

  • Федір Новіков Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
  • Григорій Новіков НТК «Ельбор», Україна
  • Станіслав Дитиненко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
  • Олександр Анділахай ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021249902

Ключові слова:

екологія виробництва, здоров'я працівника, обробка шліфуванням, алмазний круг на металевій зв'язці, електроерозійна правка круга, електрохімічне розчинення

Анотація

У роботі показано, що найбільш ефективною технологією алмазного шліфування щодо поліпшення екології виробництва є шліфування алмазними кругами на високоміцних металевих зв'язках із застосуванням їх електроерозійної правки для відновлення ріжучих властивостей та підвищення якості та продуктивності обробки. Цей метод правки можна здійснювати із застосуванням звичайної технічної води, що не чинить шкідливої дії на здоров'я працівника й використовуване обладнання. Показано, що за певних умов об'єм металевої зв'язки, що видаляється в результаті дії електричних розрядів, може бути більше об'єму металевої зв'язки, що видаляється в процесі її електрохімічного розчинення. Тому в цих умовах відпадає необхідність в електрохімічному розчиненні металевої зв'язки, оскільки її можна видалити за рахунок присутності в процесі правки електричних розрядів. Тому в роботі розроблено практичні рекомендації щодо створення на основі застосування електроерозійної правки екологічно чистих технологій шліфування алмазно-абразивними інструментами (алмазними кругами) на металевих зв'язках виробів, виготовлених із різноманітних металевих та неметалевих важкооброблюваних матеріалів, включаючи шліфування виробів з твердих сплавів та з наплавленими високоміцними матеріалами, розрізання високотвердих порід каменю, нарізання граней на поверхнях виробів із кришталю, огранювання природних алмазів в діаманти, обробку виробів із важкооброблюваних керамік й феритів та ін. Наведено, що в результаті практичного застосування цих технологій з'являється можливість здійснювати екологічно чисту механічну обробку шліфуванням на промислових підприємствах України виробів з матеріалів високої твердості з забезпеченням високих показників якості та продуктивності.

Біографії авторів

Федір Новіков , Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

д.т.н., професор кафедри технологій та безпеки життєдіяльності

Григорій Новіков , НТК «Ельбор»

 к.т.н., технічний директор НТК «Ельбор»

Станіслав Дитиненко , Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

к.т.н., доцент кафедри технологій та безпеки життєдіяльності

Олександр Анділахай , ДВНЗ «ПДТУ»

д.т.н., професор, завідувач  кафедри «Технології машинобудування»

Посилання

Беззубенко Н.К. Повышение производительности алмазного шлифования / Н.К. Беззубенко // Авиационно-космическая техника и технология. Труды Государственного аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”. – Харьков: ХАИ, 2000. – Вып. 14. – С. 296–302.

Беззубенко Н.К. К вопросу выбора режима работы режущих зерен при алмазно-искровом шлифовании / Н.К. Беззубенко // Резание и инструмент. – 1979. – Вып. 22. – С. 3–6.

Захаренко И.П. Основы алмазной обработки твердосплавного инструмента / И.П. Захаренко. – К.: Наукова думка, 1981. – 300 с.

Иванов Н.П. Интенсивность электроэрозии алмазных кругов при использовании источника постоянного тока / Н.П. Иванов, Л.Е. Кобзарь // Резание и инструмент. – 1984. – Вып. 31. – С. 26–31.

Интегрированные процессы обработки материалов резанием: учебник / А.И. Грабченко, В.А. Залога, Ю.Н. Внуков и др.; под общ. ред. А.И. Грабченко и В.А. Залоги. – Сумы: Университетская книга, 2017. – 451 с.

Лавриненко В.И. Инструменты из сверхтвердых материалов в технологиях абразивной и физико-технической обработки: монография / В.И. Лавриненко, В. Ю. Солод. – Каменское: ДГТУ, 2016. – 529 с.

Новиков Г.В. Глубинное алмазное электроэрозионное шлифование / Г.В. Новиков // Авиационно-космическая техника и технология. Труды Государственного аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”. Выпуск 14. – Харьков: Государственный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”, 2000. –

С. 303-309.

Новиков Г.В. Обоснование и выбор оптимального электрического режима электроэрозионной правки алмазных кругов на металлических связках / Г.В. Новиков

// Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. – Харків: ХДТУСГ, 2005. – Вип. 33. – С. 180–185.

Новиков Г.В. Прогрессивные технологии алмазно-абразивной обработки природных алмазов в бриллианты / Г.В. Новиков // Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. − Харків: НТУ “ХПІ”. − 2011. − № 40. − С. 72–90.

Новіков Ф. В. Сучасні екологічно безпечні технології виробництва : монографія / Ф. В. Новіков, В. О. Жовтобрюх, Г. В. Новіков. – Дніпро : ЛІРА, 2017. − 372 с.

Робочі процеси високих технологій в машинобудуванні: навчальний посібник / за редакцією А.І. Грабченко. – Харків, ХДПУ, 1999. – 436 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво