ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНИХ НАПРУГ МЕТОДОМ ФОТОПРУЖНОСТІ

Автор(и)

  • Олександр Ширяєв ДВНЗ «ПДТУ»,, Україна
  • Валерій Буцукін ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Ірина Головачьова Нікопольський технікум Національної металургійної академії України , Україна
  • Іван Ширяєв ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Андрій Грицюк ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021249926

Ключові слова:

контактне напруження, фотопружність, оптично-активний матеріал, ізохромами, ізокліни, поле ізоклін, поле ізохром, дотичні напруження, нормальні напруги, метод різниці дотичних напружень

Анотація

Виконано короткий порівняльний аналіз відомих теоретичних досліджень розподілу контактних напружень по поверхні двох тіл. На підставі проведеного аналізу зроблені висновки про відсутність експериментальних даних про розподіл контактних напрузі. Одним з найбільш достовірних методів експериментального дослідження розподілу напружень в контакті пружних тіл є метод оптично-активних матеріалів. Метод фотопружності дозволяє отримати необхідні і достатні дані для визначення дотичних напружень. З картини смуг можна отримати значення максимальних дотичних напружень, а ізокліни дають направлення головних напружень. Методом різниці дотичних напружень визначаються вертикальні і горизонтальні нормальні напруги. Дослідження напружень в контакті тіла з скосами і тіла з прямолінійною твірною, що моделює площину, вироблялося методом фотопружності на установці поляризаційно-проекційної установки ППУ-5. В процесі експерименту випробувана методика поділу головних напружень методом різниці дотичних напружень і підтверджено достовірність отриманих результатів. Виконано експериментальне дослідження розподілу напружень в контакті деталей з епоксидної смоли методом фотопружності. Зроблені попередні висновки про можливість застосування теоретичних законів розподілу контактних напружень: найбільш збігається з експериментальними даними є формула для контакту штампа з прямолінійною основою. Виявлено деяке неспівпадіння експериментальних даних з теоретичної залежністю, що може бути викликано наявністю сил тертя в реальному контакті зразків.

Біографії авторів

Олександр Ширяєв , ДВНЗ «ПДТУ»,

к.т.н., доцент кафедри «МОЗЧМ»

Валерій Буцукін , ДВНЗ «ПДТУ»

 к.т.н., доцент кафедри «МОЗЧМ»

Ірина Головачьова , Нікопольський технікум Національної металургійної академії України

викладач вищої категорії

Іван Ширяєв , ДВНЗ «ПДТУ»

аспірант

Андрій Грицюк , ДВНЗ «ПДТУ»

магістрант групи МЗ-20-М

Посилання

Моссаковский, В.И. Контактные задачи математической теории упругости. / В.И. Моссаковский, Н.Е. Качаловская, С.С. Голикова. — К. : Наук.думка, 1985. — 175 с.

Галин, Л. А. Контактные задачи теории упругости / Л. А.Галин. — М. : Гостехиздат, 1953. – 264 с.

Галин, Л. А. Развитие теории контактных задач в СССР СССР / Л. А.Галин. — М. : Наука, 1976. — 492 с.

Тесленко А.А. Методы конечных элементов и фотоупругости // Вестник национального технического университета «ХПИ»: Тематический выпуск «Динамика и прочность машин». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2005. – № 22. – С. 143-148.

Тесленко А.А. Некоторые подробности применения метода конечных элементов в фотоупругости // Вестник национального технического университета «ХПИ»: Тематический выпуск «Динамика и прочность машин». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2006. – № 21. – С. 183-186.

Тесленко А.А. Определение точности метода фотоупругости // Вестник национального технического университета «ХПИ»: Тематический выпуск «Динамика и прочность машин». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2008. – № 36. – С. 167-170.

Фрохт М.М. Фотоупругость. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений: В 2 т. Т.1./ М.М. Фрохт. - М.-Л.: ОГИЗ, 1948. - 432 с.

Хаимова-Малькова Р. И. Методика исследования напряжений поляризационно-оптическим методом / Р. И. Хаимова-Малькова. − М. : Наука, 1970. − 116 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво