ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УСТАНОВЦІ КІВШ-ПІЧ ТА ЇЇ ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Автор(и)

  • Віктор Кравченко ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Олександр Орлов ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021250125

Ключові слова:

Установка ківш-піч, позапічна обробка сталі, електродуговий нагрів сталі, тепловий баланс, динамічна математична модель

Анотація

Позапічної обробки є невід'ємною частиною виробництва якісної сталі. Вона дозволяє виробнику бути конкурентоспроможним  на світовому ринку сталі. Вивчення способів підвищення ефективності і якості позапічної обробки є актуальною задачею на сьогоднішній день в умовах жорсткої економії енергоресурсів і конкуренції на світовому ринку сталі. Одним з основних агрегатів позапічної обробки сталі є установка ківш-піч (УКП), в якій здійснюється доведення рідкої сталі  до заданого хімічного складу і температури. 

     Установка ківш-піч споживає велику кількість електроенергії на електродугової нагрів металу з метою доведення сталі у ківші до заданої температури. Економія даного ресурсу в сукупності зі зменшенням витрат часу на «зайвий» нагрів металу дозволить зменшити  собівартість продукції підприємства.

     У даній роботі запропоновано і реалізовано динамічна модель теплофізичних процесів в сучасній установці ківш-піч.. Вона заснована на тепловому балансі енергії, яка витрачається на нагрів металу електричною дугою і втратами енергії в ході технологічного процесу. Кількість  тепла ∆Qрозп,(τ), яка вноситься в розплав металу за певний проміжок часу ∆τ, визначається різницею між кількістю тепла, яка виділяється електричною дугою Qдуг(∆τ)  і існуючими втратами тепла ківшом з розплавом за цей же період. Основними складовими втрат тепла є – втрати через поверхню розплаву в ківші  Qпов(∆τ), втрати через корпус ківшу Qкорп(∆τ) і втрати на нагрів добавок Qдоб, які  подаються  в ківш. Модель програмно реалізована  у вигляді  підсистеми «Електричний підігрів розплаву» в системі керування агрегатом «ківш-піч».

      Запропонована підсистема дозволяє визначити необхідну кількість електроенергії на нагрів металу до заданої температури, розрахувати час нагріву і, таким чином, усунути втрати часу на «перегрів» металу.

Біографії авторів

Віктор Кравченко , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри

 «Автоматизації  і комп’ютерних технологій»

Олександр Орлов , ДВНЗ «ПДТУ»

магістрант 

групи МА-19-М

Посилання

Лемешко М. О. Розробка раціональних режимів десульфурації сталі в агрегаті ківш-піч з використанням моделей нечіткої логіки / М.О. Лемешко // Автореферат дисертації на вчену ступінь кандидата технічних наук. – Магнітогорськ.: Магнітог. держ. техн. ун-т ім. Г.І. Носова, 2012.- 127 с.

Харламов, Д.А. Розробка енергозберігаючого режиму позапічної обробки стали в агрегаті ківш-піч / Д.А. Харламов// Тонкі Високі Технології, 2007. –№ 1.- С. 28.

Жаданос, А.В. Оптимізація управління енергетичним режимом електродугового агрегату ківш-піч методом динамічного програмування/Жаданос А.В., Дерев'янко І.В., Кукушкін О.М., Головко В.І .// Металургійна і гірничорудна промисловість. - 2007.- №5.- С.37-42

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво