ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ШЛІФУВАННЯ ШЛЯХОМ ЗМЕНШЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РІЗАННЯ

Автор(и)

  • Федір Новіков Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,, Україна
  • Олександр Анділахай ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Олександр Сергєєв ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021250132

Ключові слова:

баланс тепла, якість та продуктивність обробки, абразивний порошок, умовне напруження різання, технологічне середовище, м'який повстяний круг

Анотація

Наведено аналітичне рішення щодо визначення температури різання при шліфуванні, отримане з урахуванням балансу тепла, що йде в стружки, що утворюються, і поверхневий шар матеріалу оброблюваної деталі. Показано, що температура різання зі збільшенням глибини шліфування та швидкості деталі безперервно збільшується, асимптотично наближаючись до максимального значення, що визначається відношенням умовного напруження різання до добутку питомої теплоємності та щільності оброблюваного матеріалу. При досягненні температурою максимального значення все тепло надходить в стружки, що утворюються, і з'являється можливість суттєвого збільшення продуктивності обробки. Встановлено, що цю умову можна реалізувати, забезпечуючи зниження енергоємності обробки і, відповідно, максимальної температури різання до значення нижче температури плавлення оброблюваного матеріалу. Для цього ефективно збільшити поверхневу концентрацію зерен на робочій поверхні круга за рахунок застосування шліфувальних кругів з м'якою основою, наприклад, м'якого повстяного (фетрового) круга з наклеєним шаром абразивного порошку 63С 20П. Ефективно також застосування схеми внутрішнього шліфування поверхонь у пневмо- та гідроциліндрах, в якій вісь обертання шліфувального круга з індивідуальним приводом встановлюється перпендикулярно осі обертання отвору, що обробляється.

Біографії авторів

Федір Новіков , Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,

д.т.н., професор кафедри технологій та безпеки життєдіяльності

Олександр Анділахай , ДВНЗ «ПДТУ»

д.т.н., професор, завідувач  кафедри «Технології машинобудування»

Олександр Сергєєв , ДВНЗ «ПДТУ»

аспірант кафедри «Технології машинобудування»

Посилання

Якимов А. В. Прерывистое шлифование / А. В. Якимов. – Киев–Одесса : Изд. объед. "Вища школа", 1986. – 175 с.

Сипайлов В. А. Тепловые процессы при шлифовании и управление качеством поверхности / В. А. Сипайлов. – М.: Машиностроение, 1978. – 166 с.

Сизый Ю. А. Динамика и теплофизика шлифования / Ю. А. Сизый, Д. В. Сталинский. – Харьков: ГП УкрНТЦ "Энергосталь", 2016. – 448 с.

Моделирование систем: монография / Г. А. Оборский, А. Ф. Дащенко, А. В. Усов и др. – Одесса: Астропринт, 2013. – 664 с.

Современные технологии и техническое перевооружение предприятий: монография

/ Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, А. А. Андилахай, Д. Ф. Новиков, В. И. Полянский. – Днепр : ЛИРА, 2018. − 400 с.

Полянський В. І. Основи забезпечення якості та зниження трудомісткості механічної обробки складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості: автореф. дис. … докт. техн. наук: 05.02.08 – технологія машинобудування. – Харків: НТУ ''ХПІ'', 2021. – 40 с.

Технологии производства: проблемы и решения : монография / Ф. В. Новиков,

В. А. Жовтобрюх, С. А. Дитиненко, А. Г. Крюк, Н. Ф. Савченко, В. Г. Шкурупий,

В. И. Полянский, И. А. Рябенков, Д. Ф. Новиков. – Днепр: ЛИРА, 2018. – 536 с.

Werner G. Technologische und Konstruktive Voraussatzungen fur das Tiefschleifen. "Werkstattstechnik", 1979. Nr. 10. s. 613–620.

Ящерицын П. И. Тепловые явления при шлифовании и свойства обработанных поверхностей / П. И. Ящерицын, А. К. Цокур, М. Л. Еременко. – Минск: Наука и техника, 1973. – 184 с.

Сергеев А. С. Высокоэффективная технология внутреннего шлифования отверстий в пневмо- и гидроцилиндрах / А. С. Сергеев // Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: матеріали ХІ Міжнар. наук.-техн. конф., присвяченої 90-річчю заснування кафедри обробки металів тиском, 20–22 листопада 2019 р. Харків. – Харків: НТУ "ХПІ", 2019. – С. 144–145.

Новиков Ф. В. Условия уменьшения шероховатости поверхности при финишной абразивной обработке отверстий в цилиндрах / Ф. В. Новиков, А. А. Андилахай,

А. С. Сергеев // Инженер-механик: Республиканский межотраслевой производственно-практический журнал. – №3(84), июль – сентябрь 2019. – Беларусь, Минск, 2019. – С. 26–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво