ВЕБ-ДОДАТОК ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГІВ ТА ОБЛІКУ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ВИШУ

Автор(и)

  • Анастасія Сергієнко ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Олена Балалаєва ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Анастасія Гребенькова ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021250157

Ключові слова:

веб-додаток, веб-сайт, веб-застосування, автоматизована система, рейтингова система, стипендіальний рейтинг, додаткові бали, база даних, діаграми UML, діаграма прецедентів, діаграма класів, діаграма розгортання, WordPress, OpenServer

Анотація

У роботі розглянуто існуючу систему розрахунку стипендіального рейтингу студентів вищого навчального закладу із урахуванням додаткових балі за досягнення в науці, творчості, громадському житті, спорті тощо. Визначено що ручна обробка документів, На що підтверджують досягнення студентів, підвищує навантаження на працівників деканату факультету, призводить до виникнення помилок при обробці надісланих документів, унеможливлює відстеження кількість зроблених балів студентом протягом семестру, не дозволяє зручно реалізовувати пошук та проводити статистичну обробку інформації. Обґрунтовано необхідність розробки веб-застосування для автоматизації підсистеми деканатів з точку зору збору та обробки документів для урахування додаткових балів та розрахунку підсумкового стипендіального рейтингу. Визначено основних користувачів системи та їхні права. Побудовано діаграми прецедентів, класів та розгортання, розроблено даталогічну модель проєктованої системи. Реалізацію веб-застосування виконано за допомогою WordPress, що дозволяє адміністратору керувати сайтом та публікувати контент без жодних знань програмування. Сайт створено на локальному сервері OpenServer. Наведено інтерфейс розробленого веб-додатку, а саме форми реєстрації та авторизації, форму публікації, сторінку користувачів, форму редагування профілю користувача, форму з відображенням рейтингу студентів факультету, а також форму зміни статусу публікації адміністратором. Зроблено висновок щодо результатів впровадження даної системи на факультеті, а саме зменшення витрат робочого часу при аналізі отриманих документів, що підтверджують досягнення студентів; зниження ймовірності виникнення помилок; встановлення зручного зворотного зв’язку зі студентом; створення зручної системи для зберігання та обробки отриманої інформації, швидкого пошуку та проведенням статистичної обробки накопичених даних.

Біографії авторів

Анастасія Сергієнко , ДВНЗ «ПДТУ»

стрший викладач кафедри «Інформатика»

Олена Балалаєва , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Інформатика»

Анастасія Гребенькова , ДВНЗ «ПДТУ»

магістрантка групи ВТ-20-М

Посилання

Стаття 62. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. URL: https://urist-ua.net/закони/про_вищу_освіту/стаття_62/ (Дата звернення: 05.05.2020). – Назва з екрану.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Дата звернення: 05.05.2020). – Назва з екрану.

Tandem University: «Бально-рейтинговая система». URL: https://1c.ru/news/info.jsp?id=23782 (дата звернення: 06.05.2020). – Назва з екрану.

1С: Университет ПРОФ. URL: https://solutions.1c.ru/catalog/university-prof/features (дата звернення: 06.05.2020). – Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Інформаційні технології