МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ПАРОВИЙ КОТЕЛ – ВАКУУМАТОР» В УМОВАХ ККЦ «ПАТ МК «АЗОВСТАЛЬ»

Автор(и)

  • Олександр Сімкін ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Олексій Койфман ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Максим Пахомов ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Станіслав Тростянецький ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021250738

Ключові слова:

енерготехнологічннй комплекс «паровий котел – вакууматор», система автоматизації, підсистема збору інформації парового котла, математична модель дегазації рідкої сталі, закон Сівертса, рівняння Геллера.

Анотація

У роботі розглянуті актуальні питання модернізації існуючої системи автоматизації енерготехнологічного комплексу «паровий котел – вакууматор». 

Авторами досліджені існуючі системи управління паровим котлом та вакууматором, виявленні причини ненадійності і поганой працездатності цих систем.

Для системи управління паровим котлом з використанням SCADA WinCC та OPC KepServerEX розроблено підсистему збору та аналізу технологічної інформації. Для усіх опитуваних параметрів визначений час опитування датчиків та вибрані уставки для включення параметра в систему аварійної сигналізації. Для функціонування підсистеми інформація використовується технологічним персоналом для оцінки поточного стану конструкцій та обладнання котла. Візуальна частина підсистеми представлена п’ятьма основними вкладками: «котел», «деаератор», «протокол подій», «графіки», «уставки параметру». Частина інформації підсистеми використовується в системі управління вакууматором для прогнозування параметрів водяної пари на найближчий час.

Для системи управління вакууматором запропоновано модифікувати діючу динамічну математичну модель шляхом включення в неї модифіковану формулу дегазації, що дозволить з високою точністю моделювати процес плавки для кожної марки сталі і значно знизити енерго– і матеріалозатратность технології обробки рідкої сталі. Представлені основні формули моделі, узагальнена схема алгоритму розрахунку часу процесу дегазації під час продування аргоном, вікно результатів роботи розробленої програми моделювання дегазації під час продування аргоном.

У висновках зазначені основні результати роботи.

Перелік використаних джерел включає 5 найменувань.

Біографії авторів

Олександр Сімкін , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Олексій Койфман , ДВНЗ «ПДТУ»

 к.т.н., доцент кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Максим Пахомов , ДВНЗ «ПДТУ»

здобувач освітнього рівня «магістр» кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Станіслав Тростянецький , ДВНЗ «ПДТУ»

здобувач освітнього рівня «магістр» кафедри «Автоматизації і комп’ютерних технологій»

Посилання

Репин А.И. Диагностика информационной подсистемы АСУТП ТЭЦ с использованием технологий искусственного интеллекта: автореф. дис. … канд. техн. наук / Репин А.И.; Техн. ун-т «Московий энергетический институт» – М., 2006. – 20 с.

Метелкин А.А. К вопросу удаления водорода из металла в вакууматоре циркуляционного типа / А.А. Метелкин, Шешуков О.Ю., Некрасов И.В., Шевченко О.И., Корогодский А.Ю. // Теория и технология металлургического производства – 2016.–, № 1.– С.29-31.- Библиогр.: 5 назв.

Чичко А.Н. Модель гидродинамического перемешивания углеродсодержащих порошков в вакууматоре, используемом в сталеплавильном производстве РУП «БМЗ» / А.Н. Чичко, Н.В. Андрианов, С.В. Терлецкий, Д.М. Кукуй, Ю.В. Яцкевич, О.И. Чичко //Литье и металлургия, 2005.–№ 2.– С.91-95– Библиогр.: 3 назв.

Захаров Н.И. Математическое моделирование процессов конвективной диффузии энергосберегающие режимы технологии внепечной дегазации расплава стали от водорода комплексным воздействием / Н.И. Захаров // Вестник ДонНТУ, 2016.– № 4, С. 15-22– Библиогр.: 16 назв.

Бигеев В.А. и др. Оценка перспективы вакуумной обработки стали в ЭСПЦ ПАО “ММК” / В.А. Бигеев // Теория и технология металлургического производства, 2019.–№ 2 .–С. 23-27. – Библиогр.: 16 назв.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Інформаційні технології