ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ, ГАРАЖІВ РОЗМОРОЖУВАННЯ І РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ АГЛОМЕРАЦІЙНОЇ ФАБРИКИ ПРИ ВИВАНТАЖЕННІ МАСОВОЇ СИРОВИНИ

Автор(и)

  • Вадим Дженчако ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021250774

Ключові слова:

вантажна станція, гаражі розморожування, розвантажувальний комплекс, переробна спроможність, транспортно-вантажний комплекс, масова сировина, тривалість розморожування

Анотація

Робота присвячена вирішенню науково-технічної проблеми оптимізації взаємодії вантажної станції, гаражів розморожування і розвантажувального комплексу агломераційної фабрики при вивантаженні масової сировини на основі синхронізації переробних спроможностей гаражів розморожування і розвантажувального комплексу в умовах зміни тривалості розморожування сировини у вагонах. Аналіз технології і організації роботи транспортно – вантажного комплексу у період негативних температур дозволив розробити технологічну схему розформування маршрутного поїзда з масовою сировиною і обміном груп вагонів в секціях гаража, а також технологічну схему прийому, підготовки і вивантаження маршрутних поїздів зі змерзлою сировиною. На основі розроблених технологічних схем розформування маршрутних поїздів для підготовки масової сировини до вивантаження при різних режимах роботи гаражів розморожування встановлена ритмічність розформування і відповідні їй часові діапазони тривалості розморожування сировини та режими роботи гаражів. Проведені експериментальні дослідження технології та умов навантаження, транспортування та розморожування масової сировини дозволили оптимізувати взаємодію вантажної станції, гаражів розморожування і розвантажувального комплексу агломераційної фабрики при вивантаженні змерзлої сировини.

Біографія автора

Вадим Дженчако , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., ст. викл. кафедри «Транспортні технології підприємств»

Посилання

Куцел А. С. Способы восстановления сыпучести грузов и механизация очистки вагонов / А. С. Куцел, А. Н. Приймак. – Днепропетровск.: Промінь, 1975. – 193 с.

Лепнев М. И. Грузы и мороз / М. И. Лепнев, Э. П. Северинова. – М.: Транспорт, 1988. – 143 с.

Батраков И. И. Перевозка смерзающихся грузов / И. И. Батраков, Ю. А. Носков, В. Н. Харламов, В. А. Шкурин. – М.: Транспорт, 1988. – 208 с.

Виноградова Т. В. Тепловые методы восстановления сыпучести смерзшихся грузов / Т. В. Виноградова, Л. Н. Троценко, В. С. Пикашов // Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2014. – № 2. – С. 58-63.

Маталасов С. Ф. Борьба со смерзаемостью металлургического сырья при перевозке по железным дорогам / С. Ф. Маталасов, Я. М. Куртуков, А. С. Хоружий, В. С. Лапин, Ю. И. Могилевский, В. Н. Расстригин. – М.: Металлургия, 1974. – 248 с.

Дженчако В.Г. Підвищення ефективності перевезення масової сировини на промислові підприємства у зимовий період / В. Г. Дженчако // Міжвузівський тематичний збірник наукових праць. – 2019. – № 21. – С. 224 – 237.

Турпак С. М. Оптимізація транспортно-технологічних процесів при змерзанні вантажів / С. М. Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – №3. – С. 262 – 268.

Подрядчиков М. С. Новые подходы к проектированию припортовых станций / М. С. Подрядчиков, М. С. Примаков, В. В. Панова, А. Н. Иванков // Железнодорожный транспорт. – 2006. - №1. – С. 29-31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Транспортні технології