МЕТОД ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ТРАНСПОРТНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ І МІСЬКИЙ МЕРЕЖІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

  • Олесандр Жилінков ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021250847

Ключові слова:

вантажні перевезення, автомобільний транспорт, транспортна інфраструктура, вулично-дорожня мережа, промислові вузли, населені пункти, міста, економічний збиток, економічні втрати, екологічний збиток, метод оцінки

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання оцінки загальних економічних втрат від здійснення вантажних автомобільних перевезень. Запропоновано метод оцінки економічних збитків транспортній інфраструктурі і міській вулично-дорожній мережі при здійсненні вантажних автомобільних перевезень з урахуванням всіх витрат і величини шкоди, що завдається. В основу розробки прийняті окремі методи і методики розрахунків, які використовуються в європейських країнах і країнах СНД. Метод кількісної оцінки являє собою сукупність окремих економічних розрахунків різних витрат і сум збитків. Проведено оцінку та виконано ряд попередніх розрахунків з визначення витрат на ремонти, відновлення, реконструкцію, утримання та експлуатацію дорожнього господарства, на ремонт, відновлення рухомого складу, збитку через зменшення його продуктивності, збитку від аварійності на дорогах і витрат на ліквідацію наслідків ДТП, наведених екологічних збитків. До наукової новизни слід віднести те, що вперше запропоновано укрупнений метод розрахунку (кількісної оцінки) сумарного збитку, який наноситься вантажним автомобільним транспортом інфраструктурі і транспортній мережі регіонів, промислових вузлів, міст та інших населених пунктів. Практична значимість полягає в тому, що метод кількісної оцінки дозволить об'єктивно оцінювати економічні збитки, витрати і втрати в системах вантажних автомобільних перевезень. Впровадження запропонованих розробок сприятиме вибору більш ефективних варіантів організації перевезень, застосуванню більш раціональних типів рухомого складу, повному або частковому виключенню шкідливого впливу автомобільного транспорту

Біографія автора

Олесандр Жилінков , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Транспортні технології підприємств»

Посилання

Жилинков, А. А. К вопросу оценки экономических потерь при осуществлении грузовых автомобильных перевозок в пределах крупного промышленного узла [Текст] / А. А. Жилинков // Зб. наук. праць «Транспортні системи та технології перевезень». – 2019. – № 18. – С. 37-41.

Жилинков, А. А. Оценка грузонапряженности улично-дорожной сети г. Мариуполя [Текст] / А. А. Жилинков, О. Г. Золотницкая // Наука та виробництво. – 2018. – № 18. – С. 24-31.

Жилинков, А. А. Метод расчета суммарного экономического ущерба городской инфраструктуре от воздействия грузового автотранспорта / А. А. Жилинков // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей VI Міжнар. науково-техн. конф. Молодих учених та студентів (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – Т. 3. – С. 31–32.

ГБН Г.1-218-182:2011. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dbn.at.ua/load/normativy/ostn/gbn_g_1_218_ 182_2011/38-1-0-1034

СОУ 42.1-37641918-105:2013. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://budstandart.ua /normativ-document.html?id_doc=53114&minregion=23027

Горев, А. Э. Грузовые перевозки [Текст] / А. Э. Горев, Л. А. Иванова. – Москва : «Академия», 2013. – С. 304.

Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог. ВСН 3-1 [Текст] : Минавтодор РСФСР. – М. : Транспорт, 1982. – 52 с.

ExternE 2000. “External Costs of Energy Conversion – Improvement of the Externe Methodology And Assessment Of Energy-Related Transport Externalities”. Final Report for Contract JOS3-CT97-0015, published as Environmental External Costs of Transport. R. Friedrich and P. Bickel, editors. Springer Verlag Heidelberg 2001. ExternE 2004. “New Elements for the Assessment of External Costs from Energy Technologies (NewExt).” Final Report to the European Commission, DG Research, Technological Development and Demonstration (RTD), http://www.ier.uni-stuttgart.de/public/de/organisation/abt/tfu/projekte/newext/newext_final.pdf.

Методика оценки эколого-экономической эффективности применения антитоксичных мероприятий / В.Ф. Кутенев, В.А. Звонов, Г.С. Корнилов и др. - М.:НАМИ, 1999. 15 с.

Павлова Е. И. Экология транспорта [Текст]: учебник для студентов вузов / Е. И. Павлова. - М.: Высшая школа, 2006. - 344 с.

Прокофьев, М. В. Автомобильные транспортные средства. Международные требования к конструкции и эксплуатации [Текст] / М. В. Прокофьев. Москва: ТРИАДА ЛТД, 2005. 120 с.

Правила ЕЭК ООН, Стандарты ИСО и Директивы ЕС в области автомобилестроения. САТР. Москва, 1994. 121 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Транспортні технології