ЛОГІСТИЧНИЙ МЕТОД ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОТОКОВИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНИХ КОМПЛЕКСАХ ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • Ганна Маслак ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021250861

Ключові слова:

прокатний цех, відвантаження готової продукції, станція, що обслуговує прокатний цех, транспортно-вантажний комплекс, логістичне управління, фазова трансформація, потоковий процес, рухомий склад.

Анотація

В роботі розглядається транспортно-вантажний комплекс прокатного цеху, обслуговування якого в частині відвантаження готової продукції здійснюється залізничним транспортом металургійного підприємства. Зроблено аналіз транспортної технології відвантаження металопрокату, встановлені характерні особливості процесу матеріалоруху, виявлено існуючі недоліки, які призводять до значних виробничих і транспортних втрат. Обгрунтовано застосування логістичних технологій при організації потокових процесів у виробничо-транспортних системах підприємств. Розроблено і описано метод синхронізації потокових процесів у транспортно-вантажних комплексах при вантажопереробці основного матеріального потоку. На основі розробленого алгоритму реалізації даного методу обґрунтована тривалість циклу потокового процесу у транспортно-вантажному комплексі цеху холодного прокату, що включає виробничий і транспортний такти. Для цього проведено дослідження з визначення параметрів транспортного і виробничого модулів, визначена керована операція, що має найбільшу тривалість і впливає на тривалість процесу матеріалоруху в цілому. Розроблено адаптаційні рішення, що синхронізують взаємодію виробництва і транспорту, а також оптимізують роботу зазначених тактів при фазової трансформації «металопотік - вантажопотік - вагонопотік». Наведено графічну модель реалізації запропонованого логістичного методу. Зроблено висновки про перспективу застосування даного методу в існуючих умовах відвантаження готової продукції металургійних підприємств, що дозволяє скоротити тривалість використання рухомого складу в транспортно-вантажному комплексі. 

Біографія автора

Ганна Маслак , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент, зав.кафедрою «Транспортні технології підприємств»

Посилання

Попов, А. Т. Проблемы существующей организации внутризаводских перевозок в условиях металлургических комбинатов / А. Т.Попов, О. В. Воронина // Современные проблемы транспортного комплекса России. – 2014. - № 5. – С. 29 – 37.

Пономаренко, В. С. Логістичний менеджмент: Підручник / В. С. Пономаренко, К. М. Таньков , Т. І. Лепейко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 482 с.

Апатцев, В. И. Логистические транспортно-грузовые системы: учебник для студ. высш. учеб. Заведений [Текст] / В. И. Апатцев, С. Б. Лёвин, В. М. Николашин и др.; Под ред. В. М.Николашина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 304 с.

Козлов, П. А. Модель оптимизации управления потоками в промышленной транспортной системе / П. А.Козлов, А. В.Бугаев // Сб. Вопросы комплексного развития промышленного транспорта. – М.: ИКТП, 1984. – Вып. 105. – С.146-155.

Парунакян, В. Э. Методология повышения эффективности управления процессом материалодвижения металлургических предприятий на основе логистических принципов /В. Э.Парунакян // Сборник научных трудов SWorld, 2017. Т1. № 49.С. 73-97.

Маслак, А. В. Логистический метод эффективного взаимодействия производства и транспорта при отгрузке готовой продукции металлургических предприятий / А. В. Маслак // Sworld. Научные труды. Т. 1, Вып. 51, 2018. Иваново. С. 58 – 67.

. Маслак, Г. В. Розробка методу логістичного управління процесом матеріалоруху при взаємодії виробництва і транспорту в металургійних переділах / Г. В.Маслак, В. Е.Парунакян // Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Транспортні системи і технології». – Дніпро: Вид-во Дніпров. нац.. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. – Вип. 19. с.68 - 76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Транспортні технології