ЙМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАГОНІВ НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Олена Кіріцева ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Ольга Клецька ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Дмитро Іванченко ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Вікторія Каращук Державний університет інфраструктури і технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021250937

Ключові слова:

металургійне підприємство, залізничний транспорт незагального користування, вантажна станція, вантажний вагон, ймовірнісна модель, апарат теорії ланцюгів Маркова.

Анотація

У роботі розглянуто функціонування вантажних станцій металургійного комбінату, які обслуговують цеха вальцівки. При дослідженні динаміки роботи вантажних станцій, які обслуговують вальцівні цеха, було встановлено, що це послідовна зміна станів у часі, викликана, як випадковим, так і певним впливом різних факторів. Робота станцій залежить від виду внутрішньої структури потоку заяв, числа каналів обслуговування та законів розподілу часу обслуговування каналами. Узагальнивши всі ці показники, зроблено висновок, що робота станцій відрізняється нормативами знаходження вагонів на станції, встановленими для кожної станції окремо та різним видом листової вальцівки. Зроблений аналіз функціонування вантажних станцій з використанням теорії Марківського процесу показав, що розглядати останнє потрібно, як систему, яка може перебувати в одному з одинадцяти можливих станів роботи станції. Досліджено потоки станції та підтверджено, що вони відповідають пуассоновим потокам. Саме тому, існуючу систему дослідили з застосуванням апарату теорії ланцюгів Маркова з неперервним часом. Система функціонування станцій розглядається як ергодична, оскільки для процесу, що протікає в ній, виконуються дві необхідні і достатні умови: граф станів не має жодного стану і жодного підмножини станів без виходу і без входу; всі потоки подій, що переводять систему зі стану в стан, найпростіші з постійними інтенсивностями і для них існує гранічна вірогідність. Отримані залежності дозволили визначити параметрі розглянутих потоків на цій основі встановити вірогідність та час знаходження станції у кожному зі одинадцяти станів. Застосування теорії масового обслуговування дозволило використати інтенсивність переходів продовження обслуговування у кожному із станів функціонування вантажної станції. Розроблена ймовірнісна модель визначення часу знаходження вагонів на металургійному підприємстві. Визначені фактори, які впливають на динаміку роботи вантажної станції.

Біографії авторів

Олена Кіріцева , ДВНЗ «ПДТУ»

 старший викладач кафедри «Рухомий склад транспортних систем»

Ольга Клецька , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Рухомий склад транспортних систем»

Дмитро Іванченко , ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Рухомий склад транспортних систем»

Вікторія Каращук , Державний університет інфраструктури і технологій

к.т.н., доцент кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць»

Посилання

Сушарін, Є. В. Логістичне управління мобільними елементами залізничного транспорту незагального користування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 /

Сушарин Євген Вікторович. – Харків, 2010. – 23 с.

Парунакян, В. Э. Концепция повышения эффективности управления вагонопотоками на предприятии / В. Э. Парунакян, В. А. Бойко, Ю. В. Гусев // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2003. – Вип. 13. – С. 264–268.

Бутько, Т. В. Формування логістичної моделі обслуговуванні масових вантажів залізничним транспортом незагального користування. Ч. 1 / Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько, Є. В. Сушарін // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – № 1. – С. 8–14.

Бутько, Т. В. Формування логістичної моделі обслуговуванні масових вантажів залізничним транспортом незагального користування. Ч. 2 / Т. В.

Бутько, Д. В. Ломотько, Є. В. Сушарін // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – № 2. – С. 14–19.

Ломотько, Д. В. Удосконалення переробки вантажів залізничним транспортом в умовах системи транспортно-експедиційного обслуговування / Д. В. Ломотько, Г. М. Ярмак // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – 2016. – Вип. 161. – С. 5–13.

Formation of an automated technology of cargo transportation control on the direction. / T. Butko [et al.] // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019. – Vol. 1, № 3 (97). – P. 6–13.

Butko, T. Devising a method for the automated calculation of train formation plan by employing genetic algorithms / T. Butko, V. Prokhorov, D. Chekhunov // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – Vol. 1, N 3 (85). – P. 55–61.

Козаченко, Д. Н. Комплексный анализ железнодорожной инфраструктуры металлургического комбината на основе графоаналитического моделирования / Д. Н. Козаченко, Р. В. Венигора, Н. И. Березовый // Транспортные системы и технологии перевозок. – 2012. – № 4. – С. 55–60.

Проблеми підприємств промислового залізничного транспорту і деякі напрямки їх вирішення / М. І. Данько, Є. І. Балака, М. І. Луханін, В. І. Панкратов // Залізничний транспорт України. – 2008. – № 3. – С. 48–50.

Кирицева, Е. В. Система планирования и управления порожними вагонопотоками на внутризаводских перевозках / Е. В. Кирицева, Ю. В. Гусев // Scientific World Journal. – 2017. – N 15, vol. 2, December. – P. 74–80.

Кіріцева, О. В. Спрощена модель визначення слабких місць вагонопотоків металургійного комбінату / О. В. Кіріцева, О. В. Клецька, М. Тимофеенко // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування СЕУТТОО-2020 : матеріали 11-ї Міжнар. науково-практ. конф. (Херсон, 08–10 вересня 2020 р.). – Херсон, 2020. – С. 309–310.

Кіріцева, О. В. Підхід до визначення ефективних заходів підвищення якості роботи залізничного транспорту металургійного підприємства / О. В. Кіріцева, О. В. Клецька, Г. Л. Новак // Енергоефективність на транспорті : тези доп. міжнар. науково-практ. конф. (Харків, 18–20 листопада 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 23–25.

Котенко, А. М. Математичні і економіко-математичні моделі технологічних ліній на вантажних станціях : навчальний посібник / А. М. Котенко. – Харків : ХарДАЗТ, 2001. – 107 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Транспортні технології