ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ольга Коросташевська ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Павло Коросташевський ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990242021250944

Ключові слова:

страховий ринок, медичне страхування, страхові кампанії, пандемія, страхові ризики, фінансове забезпечення, страхове законодавство, страховий випадок.

Анотація

В статті відображені проблеми і перспективи розвитку сучасного медичного страхування в Україні. Відзначено роль державного фінансового забезпечення в нормальному функціонуванні галузі. Розглянуто дії державних органів та страхових кампаній в умовах пандемії та боротьби з COVID-19, різноманітні програми медичного страхування в цих умовах та джерела їх фінансування. В статті досліджені причини, які перешкоджають нормальному функціюванню та розвитку страхового ринку в Україні. Відзначено, що ці причини властиві усім видам страхування і носять  економічний,  організаційно-правовий, функціональний, інформаційно-аналітичний і соціальний характер. 

В якості найближчих перспектив розвитку медичного страхування розглядається вирішення його першочергових проблем, таких як:  розробка цілеспрямованої державної політики і спеціальних програм в сфері медичного страхування; вдосконалення  існуючої нормативно правової бази, яка регламентує розвиток страхової галузі (у тому числі – медичного страхування); різке зменшення кількісті видів обов’язкового страхування і повне забезпечення їх потрібним фінансуванням; значне підвищення рівня державного регулювання страхового ринку і контролю за ним.

Біографії авторів

Ольга Коросташевська , ДВНЗ «ПДТУ»

ст. викладач кафедри «Фінанси та банківська справа»

Павло Коросташевський , ДВНЗ «ПДТУ»

к. т. н., ст. викладач кафедри «Автоматизація та механізація зварювального виробництва»

Посилання

В. Дольник, В. Нонко. Медицинское страхование. Перспективы развития в Украине. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://forinsurer.com>public

Светличная О. С., Сташкевич Н. Н. Современное состояние и перспективы развития страхового рынка Украины. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dspase.oneu.edu.ua>jspui>bitstream

Перспективы развития страхового рынка в Украине. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://investgazeta.delo.ua/

Підгорний, А. З. Статистика ринків: навчальний посібник / А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова. - Одеса: Атлант, 2014. – 408 с.

Кирилова И. Ю. Страховой рынок Украины: проблемы и перспективы развития / И.Ю. Кирилова, Ю. О. Ольвинская // Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. - Одеса, ОНЕУ. Вип. 2. – 2016. – с. 185 – 190.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-09

Номер

Розділ

Економіка та управління підприємствами