ПІДВИЩЕННЯ ВІБРОСТІЙКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ШВИДКІСНОГО ЗУБОФРЕЗЕРУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ КОЛІС ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕНЬ КОНСТРУКЦІЙ ЧЕРВ’ЯЧНИХ ФРЕЗ

Автор(и)

  • Олександр Крепак ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", Ukraine
  • Катерина Кудінова ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олег Манойлов ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Володимир Гагарін ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286579

Ключові слова:

Зубофрезерування, фреза черв’ячна, вібростійкість, технологічна система, оптимізація.

Анотація

Розглянуто проблему забезпечення надійного безвібраційного функціювання
технологічної системи зубофрезерування циліндричних коліс черв’ячними фрезами.
У результаті проведених робіт доведена ефективність застосування способу
зменшення вібрацій при зубонарізанні черв’ячними фрезами, який полягає в керуванні
геометричними параметрами, а саме кутами нахилу суміжних стружкових канавок.
Виконано оптимізацію різниці кутів нахилу суміжних канавок і надані практичні
рекомендації з призначення їхніх величин. За результатами проведеного аналізу виявлено, що
найбільшого ефекту від застосування розглянутих конструкцій зуборізних інструментів
здатні забезпечити їхні збірні варіанти.
Прогнозоване значне зростання стійкості збірних черв’ячних фрез спроектованих за
наведеними рекомендаціями, а також підвищення надійності їхнього функціювання у складі
технологічної системи.

Біографії авторів

Олександр Крепак, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

к.т.н., доцент кафедри «Наноінженерія у галузевому машинобудуванні»

Катерина Кудінова , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Наноінженерія у галузевому машинобудуванні»

Олег Манойлов, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

старший викладач кафедри «Наноінженерія у галузевому машинобудуванні»

Володимир Гагарін, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Наноінженерія у галузевому машинобудуванні»

Посилання

ДСТУ 2233—93. Інструменти різальні. Терміни та визначення. — Введ. 1994-01-

— К.: Держстандарт України, 1993. — 43 с.

ДСТУ 2249—93. Оброблення різанням. Терміни, визначення та позначення. — Введ.

-01-01 — К.: Держстандарт України, 1994. — 63 с.

ДСТУ ISO 513:2015 (ISO 513:2012, IDT) Матеріали тверді різальні для зняття

стружки з певними різальними крайками. Класифікація та застосування. Позначення основних

груп щодо зняття стружки і груп щодо застосування. — К.: Держстандарт України, 2015. —

с.

A.C. I67118 СССР. МКИ B23F 14/03. Червячная фреза.

A.C. 348309 СССР. МКИ E23F 21/16. Червячная фреза.

A.C. 500924 СССР, НИИ B23F 21/16. Червячная фреза.

A.C. 975265 СССР МКИ B23F 21/16. Червячная фреза.

Крепак А. С. Прогрессивный и виброустойчивый металлорежущий инструмент./

А. С. Крепак, С. А. Крепак, П. И. Мисюра. — Мариуполь, Азовье, 2013. — 156 с.

Манойлов О. В. Суцільні черв’ячні зуборізальні фрези: проектування в прикладах

[Електронний ресурс]: навчальний посібник/ О. В. Манойлов, О. С. Крепак. — Маріуполь:

ПДТУ, 2018. — 212 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво