РОЗРОБКА МЕТОДУ ОПЕРАТИВНОГО КОРИГУВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ ЗРОШЕННЯ У СЕКЦІЯХ ЗОНИ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ МБЛЗ

Автор(и)

  • Олена Черевко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Сергій Щербаков ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286611

Ключові слова:

Ключові слова. МБЛЗ, зливок, вторинне охолодження, щільність зрошення, система автоматизованого управління, експеримент, комп'ютерне моделювання.

Анотація

Вирішення проблем із якістю слябів, виготовлених в умовах МБЛЗ, пов’язане з налагодженням і оптимізацією роботи системи автоматичного охолодження в секціях ЗВО та коригуванням роботи технологічного обладнання. В даний час розрахунок оптимальних витрат води на секції зон вторинного охолодження є важким завданням, що вирішується впровадженням комплексних підходів – від експериментальних досліджень та математичного моделювання до застосування сучасних методів управління з використанням мікропроцесорних засобів.

Для підвищення якості функціонування динамічної системи вторинного охолодження (ДСВО) пропонується включити до її складу засоби контролю температури поверхні зливка в ЗВО. Безпосередній контроль температури поверхні зливка дозволить підвищити точність моделі кристалізації та покращити роботу ДСВО та системи м'якого обтиснення, які відповідають за якість продукції.

Внесені пропозиції щодо доповнення ДСВО підсистемою коригування щільності зрошення в секціях ЗВО та підсистемою налаштування моделей кристалізації та вторинного охолодження зливка.

Для дослідження роботи вдосконаленої системи управління створені моделі кристалізації та охолодження зливка у ЗВО, в основі яких лежить чисельне рішення задачі нестаціонарної теплопровідності. Дослідження показали, що запропоновані нововведення дозволяють максимально наблизити дійсну температуру поверхні зливка до еталонного профілю, що підвищує якість одержуваної продукції.

Біографії авторів

Олена Черевко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 к.т.н., доцент кафедри «Автоматизація і комп’ютерні технології»

Сергій Щербаков , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Автоматизація і комп’ютерні технології»

Посилання

Буланов, Л. В. Машины непрерывного литья заготовок. Теория и расчет /

Л. В. Буланов, Л. Г. Корзунин, Е. П. Парфенов. – Екатеринбург: Уральский центр ПР и

рекламы «Марат», 2004. – 449 с.

Нисковских, В. М. Машины непрерывного литья слябовых заготовок /

В. М. Нисковских, С. Е. Карлинский, А. Д. Беренов. – М.: Металлургия, 1991. – 272 с.

Смирнов, А. Н. Процессы непрерывной разливки / А. Н. Смирнов, В. Л. Пилюшенко,

А. А. Минаев, С. В. Момот, Ю. Н. Белобров. – Донецк: ДонНТУ, 2002. – 536 с.

Яухола, М. Динамическая модель системы охлаждения вторичной зоны для машины

непрерывного литья заготовок / М. Яухола, Э. Кивеля, Ю. Конттинен, Э. Лайтинен,

С. Лоухенкилпи // Сталь. – 2005. – № 2. – С. 25–29.

Черевко, О. О. Пропозиції щодо вдосконалення САУ вторинним охолодженням

МБЛЗ / О. О. Черевко, О. І. Шаповалов // Університетська наука – 2020 : тези доп. Міжнар.

науково-техн. конф. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ, 2020. – Т. 2. – С. 247–248.

Черевко, О. О. Математичне моделювання процесу кристалізації злитка / О. О. Черевко,

С. В. Щербаков // Наука та виробництво : зб. наук. праць. – 2020. – Вип. 23. – С. 421–429.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво