АНАЛІЗ ПОРІВНЯННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ І КОМП'ЮТЕРНОЇ МОДЕЛЕЙ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СТІЙКОСТІ БАШТОВОГО КРАНУ

Автор(и)

  • Валерій Крупко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олег Иваненко ХНАДУ, Ukraine
  • Олег Щербак ХНАДУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286699

Ключові слова:

Ключові слова. Дослідження, баштовий кран, стійкість, розподіл навантажень, математична модель, комп'ютерна модель, адекватність.

Анотація

У статті наведено результати дослідження стійкості баштового крана під час
експлуатації з урахуванням впливу навантажень на опори. Наведено результати порівняння
розподілу навантажень на опори крана, визначених у результаті математичного та
комп'ютерного моделювання під час повороту та підйому стріли.

Біографії авторів

Валерій Крупко, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Підйомно-транспортні машини і деталі машин»

Олег Иваненко , ХНАДУ

к.т.н., доцент,  кафедри «Будівельних і дорожніх машин»

Олег Щербак , ХНАДУ

к.т.н., доцент,  кафедри «Будівельних і дорожніх машин»

Посилання

Правила побудови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів.

НПДОПО.00-1.01-07. К. : Основа, П68 2007. 312 с.

Іванов В.Н. Влаштування, монтаж і демонтаж сучасних будівельних баштових

кранів: Монографія. Харків: «Форт», 2008. 278 с.

Назаренко И.И., Пенчук В.А., Сердюк В.И., Хмара Л.А. Основи модернізації

будівельних машин . К.: «МП Леся», 2003. 14 с.

Hilary Skimmer, Tim Watson, Bob Dumkley, Paul Blackmore. Tower crame stability.

Published by CIRIA, Classic House, 174–180 Old Street, London EC1V 9BP, UK.

https://www.brebookshop.com/samples /190246.pdf

Slavomir Hric, Jozef Tkac Darina Matiskova, Milan Micko , Dusan Mandulak.

Preliminary analysis of tower crane as a type of truss structure. MATEC Web of Conferences 299,

(2019)ttps://doi.org/10.1051/matecconf/201929903003 MTeM 2019. https://www.matecconferences.org/rticles/matecconf/pdf/2019/48/matecconf_mtem2019_03003.pdf

Ho J. K., Han K. K., Kim S. K., (2007), Tower crane foundation design and stability

review model, Journal of the Korea Institute of Ecological Architecture and Environment, 7(6), pp.

–106.

Ho J. K., Kook D. H., Kim S. K., (2007), A system for the selection of the optimum tower

crane (Opt-TC), Korean Journal of Construction Engineering and Management, 8(6) pp. 216–226.

Kim S. K., Kim J. Y., Lee D. H., Ryu S. Y., (2011), Automation optimal design algorithm

for the foundation of tower cranes, Automation in Construction, 20, pp. 56–65.

Ju F., Choo Y. S., (2005), Dynamic analysis of tower cranes, Journal of engineering

mechanics, 131(1), pp. 88–96.

Іваненко О. І., Щербак О. В., Любімов Ю. Ю. Комп’ютерне моделювання стійкості

на моделі баштового крану на основі визначення опорних реакцій. Наукові вісті Далівського

університету. №18 2020 рік. Електронне наукове фахове видання. м. Сєвєродонецьк, ISSN

-3428.http://nvdu.snu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/2020-18-6.pdf

Krupko I., Ivanenko O., Yermakova S. Substantive provisions of improvement of methods

of calculation of loads on carrying and propelling devices of lifting and transport machines /

Norwegian Journal of development of the International Science. – VOL.1 – №57/2021. – p. 54-59.

ISSN 3453-9875. DOI: 10.24412/3453-9875-2021-57-1-54-59.

Іваненко О.І. , Крупко І.В. , Єрмакова С.О. Теоретичні дослідження стійкості

баштового крану з урахуванням розподілу навантажень на опори. Підйомно-транспортна

техніка. Одеса 2020 3(64). С 81-95

Іваненко О.І., Крупко І.В., Єрмакова С.О. Дослідження стійкості баштових кранів з

урахуванням розподілу навантажень на опорні елементи / Вісник Донбаської державної

машинобудівної академії. Випуск № 3 (47) 2019. – Краматорськ. – С. 46-50.

Єрмакова С.О., Крупко В.Г. Основні шляхи підвищення безпеки і надійності

експлуатації стрілових кранів. Вісник ХНАДУ. – 2014. – Вип. 65-66. – с. 189 – 192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво