МОДЕЛЮВАННЯ І РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СИСТЕМ ТА ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Автор(и)

  • Ольга Тузенко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олена Балалаєва ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олександр Лапщун ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286708

Ключові слова:

Ключові слова. Моделювання бізнес-процесів, моделювання систем, система масового обслуговування, заклад громадського харчування, реінжиніринг, методологія IDEF.

Анотація

У роботі проведено аналіз роботи закладів громадського харчування на прикладі
ресторану, розглянуто його організаційну структуру та визначено основні функції
підрозділів. Проведено моделювання роботи закладу сфери ресторанного бізнесу з
використанням методології IDEF0. Виконано декомпозицію другого рівня усіх основних
бізнес-процесів: кадровий облік, маркетингова діяльність, робота кухні та бару, робота
відділу постачання, робота торгового залу, бухгалтерський облік. Побудовано діаграму
дерева вузлів для виокремлення робіт, що виконуються кожним підрозділом. Виявлено, що
реінжинірингу потребують процес «Робота торгового залу» з погляду обслуговування
клієнтів. Запропоновано використання методики комплексної якісної оцінки процесів
підприємства для визначення стратегічно найважливіших процесів, які потребують
термінової оптимізації. Проведено аналіз побудованої моделі з використанням розробленої
методики оцінки та виявлено вузькі місця бізнес-процесів закладу громадського харчування.
Наведено рекомендації щодо впровадження заходів з реінжинірингу бізнес-процесів
підприємства, пов’язаних з роботою з клієнтами. Отримано удосконалену функціональну
модель діяльності закладу громадського харчування з точки зору поліпшення обслуговування
клієнта за рахунок контролю інтенсивності потоку і продуктивності персоналу, що
розглядається як багатоканальна система масового обслуговування. Наведено математичну
модель для опису роботи ресторану як системи масового обслуговування. Побудовано модель
бізнес-процесів закладу громадського харчування з використанням методології IDEF0 з
урахуванням запропонованих заходів щодо реінжинірингу.

Біографії авторів

Ольга Тузенко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Інформатика»

Олена Балалаєва , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 к.т.н., декан факультету інформаційних технологій

Олександр Лапщун , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

магістр групи КІ-20-М

Посилання

Д’яконова, А. К. Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний інструмент успішного

розвитку ресторанного господарства / А. К. Д’яконова, Ф. А. Трішин, О. М. Коротич// Економіка та суспільство. – 2021. – № 29. – Режим доступу: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-28.

Світлична, В. Ю. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств НoReCa: аспекти

організаційного забезпечення / В. Ю. Світлична, С.А. Александрова // Економіка та

суспільство. – 2022. – № 41. – Режим доступу: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-24.

Бабак, О. А. Реінжиніринг як сучасний інструмент інноваційної діяльності

підприємств / О. А. Бабак // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ. – 2011. –

№ 17/1. – С. 55–60.

Дідух, В. В. Процесний підхід до управління підприємством як предмет

реінжинірингу / В. В. Дідіх // Науковий вісник Чернівецького національного університету:

Збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – Вип. 669-671. –

Економіка. – С. 176–182.

Кривов’язюк, І. В. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх

самовдосконалення та розвитку/ І. В. Кривов’язюк, Ю. М. Кулик // Економіка: реалії часу. 2013.

№ 2(7). С. 87–94.

Ковальчук, Т. Г. Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні в

умовах глобалізації світового господарства / Т. Г. Ковальчук // Науковий вісник Ужгородського

національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство /

голов. ред. М. М. Палінчак. – Ужгород, 2019. – Вип. 23, Ч. 1. – С. 126–130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Інформаційні технології