МОДЕЛЮВАННЯ І РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СЕРВІСУ ДОСТАВКИ ПИТНОЇ ВОДИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ ДЕЙКСТРИ

Автор(и)

  • Ольга Тузенко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олена Балалаєва ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Сергій Омельяненко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Анастасія Бухарова ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286722

Ключові слова:

Ключові слова. Моделювання бізнес-процесів, алгоритм побудови оптимального маршруту, транспортна логістика, транспортні перевезення, алгоритм Дейкстри, складання маршруту, питна вода, реінжиніринг, методологія IDEF.

Анотація

У роботі проведено аналіз поточного стану інформаційної системи сервісу доставки
питної води та існуючих програмних засобів для автоматизації роботи служб кур’єрської
доставки. Проведено моделювання роботи сервісу доставки питної води з використанням
методологій IDEF0, IDEF3. Виявлено, що реінжинірингу потребують підпроцеси «Прийом
заявки клієнта», «Підбір транспорту та водіїв до замовлень», «Складання маршрутів на
день», «Доставка замовлення». Наведено математичну модель на основі алгоритму
Дейкстри для написання програмного забезпечення для оптимізації побудови маршрутів
водіїв-експедиторів за точками доставки. Розроблено перелік заходів щодо реінжинірингу
бізнес-процесів сервісу доставки питної води з метою покращення роботи сервісу, які
спрямовані загалом на оптимізацію та автоматизацію процесів роботи з клієнтом,
вирішення проблем логістичної системи, побудови оптимальних маршрутів, економії та
більш точного розрахунку часу. Проведено моделювання бізнес-процесів сервісу доставки
питної води з використанням методологій IDEF0, IDEF3 з урахуванням розроблених заходів з
реінжинірингу.

Біографії авторів

Ольга Тузенко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 к.т.н., доцент кафедри «Інформатика»

Олена Балалаєва , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., декан факультету інформаційних технологій, доцент кафедри «Інформатика»

Сергій Омельяненко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

студент групи ВТ-19

Анастасія Бухарова , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

магістрантка групи КІ-20-М

Посилання

ANT-Logistics. Хмарна система управління транспортом [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://ant-logistics.com/ (дата звернення 25.09.2021). – Назва з екрану.

Maxoptra. Онлайн-сервис для автоматизированного управления курьерскими

службами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://maxoptra.ru/courier-industry (дата

звернення 25.09.2021). – Назва з екрану.

Обзор Aurama. Хмарна система управління транспортом [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://coba.tools/aurama (дата звернення 25.09.2021). – Назва з екрану.

Инструменты логиста 24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://coba.tools/instrumenty-logista-24 (дата звернення 25.09.2021). – Назва з екрану.

Zig-Zag. Возможности программного комплекса для логистики [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: https://zig-zag.org/capabilities (дата звернення 25.09.2021). – Назва з

екрану.

Васянин В. А. Задачи построения доставочных и сборочных маршрутов перевозки

мелкопартионных грузов во внутренних зонах иерархической автотранспортной сети /

В. А. Васянин, Л. П. Ушакова // Математичне моделювання в економіці. – 2016. – № 3-4. –

С. 102–131.

Бойков В. А. О применении жадных алгоритмов в некоторых задачах дискретной

математики // В. А. Бойков // Программные продукты и системы / Software & Systems. – 2019.

– Вып. 1 (32). – С. 55–62. – Режим доступа: 10.15827/0236-235X.125.055-062.

Бугаев Ю. В. Методы оптимизации развозки грузов потребителям несколькими

транспортными средствами / Ю. В. Бугаев, Л. А. Коробова, С. В. Гудков // Вестник ВГУИТ/

Proceedings of VSUET. – 2021. – Вып. 83 (1). – С. 466–472. – Режим доступа:

http://doi.org/10.20914/2310-1202-2021-1-466-472

Иванова А. А. Об алгоритме решения задачи развозки и его реализации /

А. А. Иванова, Т. С. Черноморова // Бюллетень науки и практики. – 2017. – № 4. – С. 107–114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Інформаційні технології