ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ НА ПРИКЛАДІ WEB-САЙТУ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТСТВА

Автор(и)

  • Ольга Кривенко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна
  • Тетяна Левицька ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна
  • Михайло Міщенко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286726

Ключові слова:

Ключові слова. Розробка, web-сайт, критерії, верстка, фронтенд, бекенд, дизайн, база даних, туристичне агентство.

Анотація

Продажі турів через Інтернет у великих містах досягають до 25%, при цьому
спеціалісти підтримують тенденцію до зростання продажів турів саме через Інтернет.
Щорічно кількість сайтів туристичного агентства збільшується, так як це дійсно зручно та
зручно для клієнта, не кажучи про економіку бюджету та часу. Сайт працює цілодобово і
може продавати певні тури в автоматичному режимі без наявності продавців. Так само
можна отримати, що не потрібно закуповувати тур заздалегідь. Потрібно лише домовитися
з менеджером, і в потрібний момент просто купити тур, який ви заявляєте. Згідно з
звичайним туристичним агентством, продаж турів, яка обмежує населення міста або
району, територія охоплення сайтом збільшується на всю Україну та різноманітну
аудиторію в інших країнах, адже подорож можна обирати на сайті. Що стосується
продажу турів, то можна відзначити, що ця ниша ще не-достатньо заповнена і тому
конкурентоспроможність заходів зі створення онлайн-площадок з продажу саме цієї послуги
досить висока. Крім того, дана послуга цікава як для жіночої, так і для чоловічої половини
людства, що тільки підкреслює актуальність розробки сайту.
В даній роботі досліджуються сучасні інтернет-технології в туризмі. Був проведений
порівняльний аналіз популярних технологій для туристичних агентств. Дослідженні переваги
і недоліки кожної з розглянутої технології. Визначено критерії, необхідні для вибору
оптимальної технології, а надалі використана в розробці web-сайту туристичного
агентства. Була обрана сучасна технологія і супутнє програмне забезпечення для реалізації
сайту. Результатом даної роботи стало створення web-сайту туристичного агентства.

Біографії авторів

Ольга Кривенко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Інформатика»

Тетяна Левицька , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 к.т.н., доцент кафедри «Комп’ютерні науки»

Михайло Міщенко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

магістрант кафедри «Інформатика»

Посилання

Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика:

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун; Львів. нац. ун-т

ім. І. Франка. – К.: ЦУЛ, 2012. – 246 с.

Ахмедова О.О. Можливості використання світового досвіду розвитку інновацій у

сфері туризму в Україні. Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. 2018.

№ 1. С. 32-37.

Організація туристичного обслуговування: підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо,

Ю. С. Занько; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Знання, 2011. – 275 c.

Григорьев М. В. Проектирование информационных систем: учебное пособие для

вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 318 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Інформаційні технології