РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАРОК ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ ЗГОРТКОВИХ МЕРЕЖ

Автор(и)

  • Анастасія Сергієнко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олена Балалаєва ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Володимир Аніченко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286729

Ключові слова:

Ключові слова. Нейронна мережа, штучний інтелект, згорткова нейронна мережа, алгоритм, ідентифікація, розпізнавання, фотозображення, Python, Keras, програмне забезпечення, легкові автомобілі.

Анотація

У роботі проведено дослідження існуючих алгоритмів ідентифікації об’єктів на
фотозображеннях, проаналізовано існуюче програмне забезпечення для ідентифікації
транспортних засобів. Виконано огляд різних топологій нейронних мереж, що можуть
використовуватися для ідентифікації. Обґрунтовано, що алгоритмом розпізнавання обрано CNN
– згорткову нейронну мережу, яку можна застосувати для вирішення проблеми ідентифікації
марок легкових автомобілів. Обґрунтовано та обрано метод ідентифікації об’єкту на
фотозображенні шляхом порівняння локалізованого зображення з еталонним за допомогою
нейронної мережі. Розроблено тестуючу систему, яка дозволяє проводити навчання моделей,
відладку навчання, модернізацію математичного апарату, забезпечує повний доступ до кожного
елементу і можливість повної зміни і модернізації. На етапі проєктування системи побудовано
UML-діаграми варіантів використання, класів, компонентів та розгортання. Програмне
забезпечення розроблено із використанням нейронних згорткових мереж та за допомогою мови
програмування Python і модулів Matplotlib, numpy, Keras, PIL, OS. На наборі тестових фотографій
здійснено навчання нейронної мережі. Перевірена ефективності запропонованої технології на
реальному об’єкті – тестових зображеннях логотипів автомобілів. Проведено ряд експериментів
з використанням різних оптимізаторів та кількості фільтрів, які дозволили виявити оптимальні
налаштування нейронної мережі. Виявлено, що найкращий результат досягається при
використанні оптимізатора SGD, при цьому кількість епох повинна становити приблизно 200.
Експериментально встановлено, що визначені налаштування дозволяють виконувати
розпізнавання марок легкових автомобілів із точністю 80-95 %.

Біографії авторів

Анастасія Сергієнко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Інформатика»

Олена Балалаєва , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., декан факультету інформаційних технологій, доцент кафедри «Інформатика»

Володимир Аніченко, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

магістрант групи ВТ-20-М

Посилання

Распознавание марок машин. – Режим доступа: https://nordclan.com/projects/car-recognition.

Библиотека распознавания машин «OKO». – Режим

доступа::https://codlix.ru/index.php/produktsiya-i-resheniya/biblioteka-raspoznavaniya-avtomobilej-oko.

LUNA Cars для распознавания транспорта. – Режим доступа:

https://hightech.fm/2020/10/15/visionlabs-cars.

Распознавание марки и модели ТС. – Режим доступа:

https://securityrussia.com/cctv/soft/402302.

Брилюк, Д. В. Распознавание человека по изображению лица нейросетевыми

методами / Д. В. Брилюк, В. В. Старовойтов. – Минск, 2002. – 54 с .

Галушкин, А. И. Нейронные сети: основы теории / А. И. Галушкин. – М: Горячая

линия – Телеком – 2014 – 534 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Інформаційні технології