ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДЕРЕВ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАДАЧ КЛАСИФІКАЦІЇ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Автор(и)

  • Людмила Котихова ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Тетяна Левицька ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286733

Ключові слова:

Ключові слова. Інтелектуальний аналіз даних, метод дерев рішень, система підтримки прийняття рішень, задача класифікації.

Анотація

В будь-якій галузі діяльності людини можна простежити значний вплив
інформаційних технологій. Хоч люди і створюють дуже складні конструкції в різних сферах,
що їх не здатен зробити жоден комп’ютер, вони значно програють при виконанні
повторюваних завдань з однаковим результатом. У таких завданнях неминучий людський
фактор та наявність помилок, чого можна уникнути при автоматизації процесу вирішення
подібних завдань та дорученні цієї роботи комп'ютеру.
Швидкий та стрімкий розвиток інформаційних технологій призвів до появи систем
підтримки прийняття рішень (СППР), що значно полегшують роботу людей у багатьох
різноманітних сферах діяльності, де виникає потреба в прийнятті рішень співробітниками.
Особливого значення набуває використання систем прийняття рішень для обробки
заяв людей в різних установах. Такі задачі здебільшого відносяться до задач класифікації. Для
розв’язання таких задач існує декілька методів, але одним з найвідоміших є метод дерев
рішень, що має ряд переваг.
Стаття присвячена аналізу застосування методу дерев рішень для завдань
класифікації в системах підтримки прийняття рішень. У цій статті наведено опис об'єкта дослідження, проведено систематизацію відомих підходів до вирішення проблеми, що
розглядається, виділено та проаналізовано переваги використання методу дерев рішень у
системах підтримки прийняття рішень в цілому та, зокрема, для обробки заяв людей у різних
установах.
Застосування методу дерев рішень для вирішення завдань класифікації заяв допоможе
значно покращити якість обслуговування клієнтів установ, зробить процес оформлення
заявок та очікування рішення щодо них більш комфортним, а відповідно, сприятиме
підвищенню якості життя населення.

Біографії авторів

Людмила Котихова, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

асистент кафедри комп’ютерних наук

Тетяна Левицька , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри Комп’ютерних наук

Посилання

Rasku J. Decision Support Systems / J. Rasku, P. Kuusipalo, H. Joutsijoki. // Review

Working Paper from the EduMAP project. – 2020. – 21 p.

Гавор М. І. Розробка способу класифікації інформаційних сигналів шляхом

побудови оптимального дерева рішень // Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць

ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2020. – C. 153-156

Matsuga O. Decision tree ensemble constructing algorithms and their comparative

analysis / O. Matsuga, B. Nashylnyk // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних

технологій. – Т. 22. – 2018. – С. 62-69

Федосова, І. В. Застосування систем підтримки прийняття рішень в механізмі

призначення субсидій. / І. В. Федосова, Л. Д. Котихова // Наука та виробництво : зб. наукових

праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2019. – Вип. 21. – С. 178–184.

Kabari L. G. Decision Support System Using Decision Tree and Neural Networks / L. G.

Kabari, E. O. Nwachukwu. // Computer Engineering and Intelligent Systems. – 2013. – №7. – P. 8–

Neelamegam S. Classification algorithm in Data mining: An Overview /

S. Neelamegam, E. Ramaraj. // International Journal of P2P Network Trends and Technology. –

– №5. – P. 1–5.

Tan P. Introduction to Data Mining (Second Edition) / P. Tan, M. Steinbach, A. Karpatne,

V. Kumar. – Pearson, 2018. – 864 p.

Maimon O. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook / O. Maimon,

L. Rokach. – Springer Science + Business Media, LLC, 2010. – 1285 p.

Yan-yan Song Decision tree methods: applications for classification and prediction /

Yan-yan Song, Ying Lu. // Shanghai Arch Psychiatry. – 2015. – №27(2). – P. 130–135.

Pearl J. Using a Decision Tree to help Make Decisions [Electronic resource] / J. Pearl, T.

Wardley. – 2019. – Mode of access to the resource: www.extensionaus.com.au/youngfarmerbusinessnetwork.

Яворська Н. Порівняння дерев рішень та нейронних мереж для класифікації текстів

в задачах інформаційної безпеки / Н. Яворська, А. Яворський // Матеріали Ⅴ науково-технічної

конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 1-2 лютого 2018 року. — Т. : ТНТУ,

— С. 104. — (Секція 5. Безпека інфокомунікацій).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Інформаційні технології