ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Вадим Дженчако ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Ганна Маслак ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олександр Завгородній ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286735

Ключові слова:

Ключові слова. Металургійне підприємство, транспортна робота, переробна спроможність, функціональний аналіз, розвантажувальний комплекс, транспортна система, декомпозиція функцій, ідентифікація функцій.

Анотація

Робота присвячена вирішенню науково-технічної проблеми функціонального аналізу
роботи розвантажувального комплексу транспортної системи металургійного
підприємства. На сучасному етапі функціонування промислового транспорту переробка
вагонопотоків у розвантажувальному комплексі транспортної системи металургійного
підприємства відбувається у змінних експлуатаційних умовах, що призводить до низької
ефективності взаємодії виробництва і транспорту. Для вирішення цієї проблеми на
початковому етапі необхідно провести функціональний аналіз роботи розвантажувального
комплексу транспортної системи металургійного підприємства з прийому і вивантаження
масової сировини у період негативних температур. В процесі дослідження використані
методи аналізу і синтезу для вивчення питання та основних наукових публікацій щодо стану
та шляхів підвищення ефективності взаємодії виробництва і транспорту на металургійних
підприємствах, а також методологія функціонального аналізу для дослідження потокових
процесів фазової трансформації у розвантажувальному комплексі транспортної системи
металургійного підприємства. В роботі розроблено модель формування експлуатаційних та
техніко-економічних показників роботи розвантажувального комплексу транспортної
системи металургійного підприємства з прийому і вивантаження масової сировини у період
негативних температур. Проаналізовано вплив виробничих та зовнішніх факторів на обсяг
транспортної роботи у зазначеному комплексі. На основі методології функціонального
аналізу виконана декомпозиція функцій розвантажувального комплексу транспортної
системи металургійного підприємства як системотехнічного комплексу на макрорівні, що
дозволило оцінити його основні функції та створила передумови для функціонального аналізу
її роботи на мікрорівні. Наукова новизна полягає у розробці загального методу ідентифікації
функцій, які виконуються розвантажувальним комплексом транспортної системи
металургійного підприємства з прийому і вивантаження масової сировини, який базується на
положеннях функціонального аналізу. Представлені теоретичні положення щодо
функціонального аналізу роботи розвантажувального комплексу транспортної системи
металургійного підприємства дозволили виявити зони зосередження додаткового обсягу
транспортної роботи, яка безпосередньо впливає на експлуатаційні показники прийому і
вивантаження масової сировини у період негативних температур, та можуть в подальшому
використовуватися в моделях управління потоковими процесами у транспортно-розвантажувальних системах.

Біографії авторів

Вадим Дженчако , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Транспортні технології підприємств»

Ганна Маслак , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Транспортні технології підприємств»

Олександр Завгородній , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

студент кафедри «Транспортні технології підприємств»

Посилання

Fomin, O., Lovska, A., Dzhenchako, V., Zhylinkov, O., Fomina, A., & Lytvynenko, A. (2022).

Determining the features of temperature influence on the load-bearing structure of a hopper car with

a composite cladding when transporting pellets to metallurgical enterprises. Eastern-European

Journal of Enterprise Technologies, 1(7(115), 32 - 41. https://doi.org/10.15587/1729-

2022.251300; http://journals.uran.ua/eejet/article/view/251300.

Дженчако В.Г. Підвищення ефективності перевезення масової сировини на

промислові підприємства у зимовий період / В. Г. Дженчако // Міжвузівський тематичний

збірник наукових праць. – 2019. – № 21. – С. 224 – 237.

http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24835.

Дженчако В.Г. Розробка методу оцінки пропускної спроможності гаражів

розморожування транспортної системи промислового підприємства / В. Г. Дженчако //

Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології

перевезень». Вип. 22. – 2021. – С. 21 – 27. https://doi.org/10.15802/tstt2021/247879.

Дженчако В.Г. Определение продолжительности размораживания

железосодержащего сырья в вагонах с использованием технологии «Data mining» / В. Г.

Дженчако // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. –

№10 (152). – Ч.1. – С. 45-50.

Парунакян В.Э. Определение продолжительности разогрева груза в вагонах на основе

метода планирования эксперимента / В.Э. Парунакян, В. Г. Дженчако // Вісник Приазовського

державного технічного університету. – 2006. – №16. – С. 232-239.

Парунакян В.Э. Методика определения продолжительности разогрева грузов в

конвективных гаражах размораживания / В.Э. Парунакян, В. Г. Дженчако // Вісник

Приазовського державного технічного університету. – 2004. – №14. – С. 319-322.

Дженчако В.Г. Оптимізація взаємодії вантажної станції, гаражів розморожування і

розвантажувального комплексу агломераційної фабрики при вивантаженні масової сировини

/ В. Г. Дженчако // Міжвузівський тематичний збірник наукових праць. – 2021. – № 24. – С.

– 284.

Маслак Г.В. Стан і шляхи підвищення ефективності управління процесом

матеріалоруху при переробці зовнішнього вагонопотоку металургійних підприємств / А.В.

Маслак // Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «Транспортні системи та

технології перевезень». – Вип. 18 - 2019. - С. 59-68.

Бойко В.А. Повышение эффективности работы грузовой станции металлургического

комбината, принимающей массовое сырьё: дис. … канд. техн. наук: 05.22.12 / Бойко Владимир

Алексеевич. – Мариуполь, 2013. – 178 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Транспортні технології