МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПОДОВЖЕНОГО РЕСУРСУ ТРАНСПОРТНИХ ОДИНИЦЬ

Автор(и)

  • Ганна Маслак ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Максим Тимофєєнко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286736

Ключові слова:

Ключові слова. Тепловоз, тяговий рухомий склад, технічне обслуговування, ремонт, планово-попереджувальна система, технічна експлуатація.

Анотація

У сучасних виробничих умовах на металургійних підприємствах одним з основних видів
промислового транспорту залишається залізничний. Через старіння тягового рухомого
складу виникає проблема перерозподілу ресурсів на позапланові ремонти, через збільшення
яких знижується якість планових ремонтів. Низька ефективність і працездатність системи
технічного обслуговування і ремонту, обумовлені надлишком ремонтних потужностей і
падінням обсягів перевезень, яка призводить до зменшення витрат виділених безпосередньо
системі. В наслідок цього утримання локомотивів в міру їх подальшої експлуатації при даній системі обслуговування і ремонту будуть поступово збільшуватися. Підприємство зазнає
додаткових збитків, що вплине на собівартість товарної продукції. Для вирішення
розглянутих проблем у роботі проведено комплексний аналіз системи плановопопереджувального ремонту локомотивного парку, що використовується на металургійних
підприємствах повного циклу. Зазначені основні недоліки системи при використанні
локомотивів, які досягли фізичного і морального зносу. Використовуючи світовий досвід
проведення технічного обслуговування і ремонту рухомого складу залізничного транспорту,
було з’ясовано, що найбільш перспективним видом ремонту є ремонт за технічним станом.
Наведені основні переваги перед планово-попереджувальною системою, засновані на
індивідуальному підході до обсягу і моменту початку ремонту обладнання кожного
локомотива, з урахуванням його технічного стану. Виявлено заходи, засновані на
використанні цільової функції, завдання якої полягає в мінімізації приросту відмов.
Запропоновано алгоритм функціонування системи технічного обслуговування та ремонту з
урахуванням фактичного технічного стану локомотива. 

Біографії авторів

Ганна Маслак , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Транспортні технології підприємств»

Максим Тимофєєнко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

асистент «Транспортні технології підприємств»

Посилання

Головатый А. Т. Лебедев Ю. А. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов за

рубежом. — М.: Транспорт, 1977. 159с.

Ремонт тепловозов. Рахматулин М. Д. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., «Транспорт»,

447 с.

Босов А. А., Боднар Е. Б., Мосендз А. И. Основная задача совершенствования

системы планово-предупредительных ремонтов локомотивов // Вісник Східноукр. нац. ун-т

№7(41).-Луганськ:-2001. C. 93 – 97.

Белан А. П. Эффективность работы тепловозов по системе двух модулей

/ А. П. Белан // Промышленный транспорт XXI век. 2005. – № 3. – С. 36 – 38.

Эксплуатация и ремонт подвижного состава европейских дорог железных дорог.

«Железные дороги мира», Русское издание, 1972 г. №8, 13-24 с.

Яковлев Г. Ф., Иунихин А. И., Колесников Ю. М. и др. «Поток и ритм в

локомотиворемонтном производстве», М. Транспорт, 1978, 174 с.

Боднар Є. Б. Методи визначення міжремонтних періодів локомотивів // Зб. наук.

праць. Дніпропетровського держ. техн. ун-ту залізн. тр-ту. Транспорт. Випуск 9. -Дн-ск: ДІІТ

- 2001. C. 33 – 37.

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов / Данковцев В. Т. – М. : УМЦ

ЖДТ, 2007. – 558 с.

Головатый А. Т. Лебедев Ю. А. Техническое обслуживание и ремонт

локомотивов за рубежом. — М.: Транспорт, 1977. 159с.

Техническое диагностирование и неразрушающий контроль деталей и узлов

локомотивов / В. И. Бервинов. – М. : УМЦ ЖДТ, 2008. – 332 с.

Акулиничев В. М. Организация перевозок на промышленном транспорте: Учебник.

— М.: Высш. шк., 1983. — 247 с.

Дудкин Е.П., Корнилов С.Н. Оценка эффективности системы ремонта подвижного

состава промышленного железнодорожного транспорта и планирование этапов ее

реконструкции / Транспорт: наука, техника, управление. 2003. No 10. С.13-16.

Бабков, Ю.В. Принципы усовершенствования системы технического обслуживания

и ремонта тепловозов 2ТЭ25А [Текст] / Ю.В. Бабков, В.А. Перминов, Е.Е. Белова //

Локомотив. – 2013. – No 9. – С. 34 – 36.

Басов, Г. Г. Вибір системи технічного обслуговування та ремонту нового

наукоємного рухомого складу міського та приміського транспорту / Г. Г. Басов, А. П.

Фалендиш, П. О. Харламов, І. О. Бабіч. // Коммунальное хозяйство городов. – 2006. – Вип. 72.

– С. 275–281.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Транспортні технології