ТЕНЗОСЕНСОРНА РУКАВИЦЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Іван Сілі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Олександр Азархов ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine
  • Богдан Єфременко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990252023286737

Ключові слова:

Ключові слова. Порушення мовлення, Ардуіно, тензометричний датчик, KiCad, аналоговий сигнал, LCD дисплей, резистор, С .

Анотація

У роботі розглянуто створення моделі штучної рукавички для людей, які страждають
на проблеми з мовленням. Апаратна та програмна реалізація робочої моделі з використанням
Arduino IDE, KiCad та Tinkercad. Штучні рукавички є важливим пристроєм в області
біомедичної інженерії, оскільки вони можуть бути використані для багатьох різних медичних
та промислових застосувань. Люди з обмеженим мовленням можуть стикатись з різними
проблемами, залежно від причини обмеження. Люди з артикуляційними порушеннями
можуть мати проблеми з правильним вимовлянням звуків, а люди з порушеннями слуху
можуть мати проблеми з розумінням мови. Люди з порушеннями автістичного спектру
можуть мати труднощі з комунікацією та соціальними взаємодіями. Нездатність
висловлювати свої думки та потреби може призвести до незрозуміння, невірного тлумачення
або недостатнього отримання допомоги. Крім того, люди з обмеженим мовленням можуть
відчувати стигму та дискримінацію у суспільстві, де мова вважається основним засобом
комунікації. Вони також можуть мати труднощі з отриманням доступу до освіти, здоров'я
та інших соціальних послуг через обмежені можливості комунікації. Тому розробка
технологій, які допомагають людям з обмеженим мовленням взаємодіяти зі світом, є
важливим кроком до створення більш інклюзивного суспільства. Основними компонентами
рукавички є сама рукавичка, плата Arduino, резистори на 80 кОм, тензометричний датчик
та LCD дисплей. Рукавичка оснащена п’ятьма тензометричними датчиками для кожного
пальця однієї руки. Програмна реалізація коду керування рукавичкою була здійснена за
допомогою Arduino IDE. В даному проекті можлива реалізація декількох режимів роботи:
базовий режим, коли згинається лише один палець однієї руки – в даному разі можливі лише
5 комбінацій; розширений режим, коли згинаються одночасно декілька пальців однієї руки – в
даному випадку можливі до 16 комбінацій. Рукавичка дозволяє виводити «тривожні
повідомлення» в залежності від комбінації зігнутих пальців однієї руки та комунікувати
людині з порушеним або втраченим мовленням.

Біографії авторів

Іван Сілі , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Біомедична інженерія»

Олександр Азархов , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

д.м.н., професор кафедри «Біомедична інженерія»

Богдан Єфременко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.т.н., доцент кафедри «Біомедична інженерія»

Посилання

Nolden, R. Smart Glove with an Arduino-Controlled Textile Bending Sensor, Textile Data

Conductors and Feedback Using LED-FSDsTM and Embroidery Technology. / Nolden, R.; Zöll, K.;

Schwarz-Pfeiffer, A. // Proceedings 2021, 68, 4. https://doi.org/10.3390/proceedings2021068004.

Dash L. Investigation of Animatronic Hand Controller Designs based on Robotic

Technology //2022 International Conference on Advances in Computing, Communication and

Applied Informatics (ACCAI). – IEEE, 2022. – С. 1-5.

Soja Rani S. OTP Based Authentication Model for Autonomous Delivery Systems Using

Raspberry Pi / S. Soja Rani, Shreya Pradeep, Rahul Musaliyath Dinesh, Shivanand G. Prabhu // 2022

International Conference on Intelligent Controller and Computing for Smart Power (ICICCSP), pp.1-

, 2022.

Jhang L. H. Multi-sensor based glove control of an industrial mobile robot arm / Jhang L.

H., Santiago C., Chiu C. S. //2017 International Automatic Control Conference (CACS). – IEEE,

– С. 1-6.

Oza V. Arduino robotic hand: survey paper / Oza V., Mehta P. //2018 International

Conference on Smart City and Emerging Technology (ICSCET). – IEEE, 2018. – С. 1-5.

Irawan Y. Automatic floor cleaning robot using arduino and ultrasonic sensor //Journal of

Robotics and Control (JRC). – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 240-243.

Сілі І.І. Фетальний пульсометр з мікропроцесорним управлінням. / Сілі І. І., Азархов

О. Ю., Федюшко Ю. М., Головаха Р. В. - Наука та виробництво: міжвуз. темат. зб. наук. пр.

Вип. 23 / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, ПДТУ, 2020. – 173 – 181 с. DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990232020240827.

Сілі І.І. Дезінфікуючий UV-C мобільний робот / О. Ю. Азархов, І. І. Сілі // Науковий

вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове

видання / ТДАТУ; гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. – Мелітополь: ТДАТУ, 2022. – Вип. 12,

том 3, с. 304 - 311. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-3-29.

Сілі І.І. Дослідження роботи цифрового пульсоксиметру на базі датчика MAX30100

/ О. Ю. Азархов, І. І. Сілі // ІХ Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої

освіти ТДАТУ. Факультет енергетики і комп’ютерних технологій: матеріали ІХВсеукр. наук.-

техн. конф., 10-25 листопада 2021 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2021, с. 118-120.

Kbar G. Assistive technologies for hearing, and speaking impaired people: a survey

//Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. – 2017. – Т. 12. – №. 1. – С. 3-20.

Ferrigon P. Person-First Language vs. Identity-First Language: An examination of the

gains and drawbacks of Disability Language in society / Ferrigon P., Tucker K. //Journal of Teaching

Disability Studies. – 2019. – Т. 1.

LiquidCrystal Arduino library for I2C LCD displays. Режим доступу:

URL:https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C. Дата звернення (11.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07

Номер

Розділ

Біоінженерія