ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПРИВОДІВ З ХВИЛЬОВИМИ ЛАНЦЮГОВИМИ ПЕРЕДАЧАМИ

Автор(и)

  • Володимир Суглобов ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Валерій Крупко ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Ігор Крупко ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990262023294136

Ключові слова:

хвильові ланцюгові передачі, пульсуючий рух виконавчого органу, конструкції приводів процесів, забезпечення заданих законів руху кінцевих елементів обладнання

Анотація

У роботі розглянуто застосування сучасних будівельних, дорожніх, підйомно -
транспортних, землерийних і інших типів машин, які відносяться до технологічних, у
відбудові зруйнованих війною інфраструктури, промислових, цивільних будівель, шляхів і
інших об’єктів Ефективна робота наведених машин в значній мірі залежить від конструкцій
робочих органів їх виконавчих механізмів та одного із основних складових елементів технічних
систем, а саме приводів та передатних механізмів. Передатні механізми забезпечують
необхідний режим роботи, задані параметри і закони руху робочих органів,, або інших
кінцевих елементів машин. У роботі наведено приклади удосконалення конструкцій приводів
на основі сучасних досліджень механічних передач, пошуку нових фізичних ефектів, що
дозволять підвищити ефективність застосування машин, зменшити енергетичні затрати
на виконання технологічних операцій.
Запропоновано застосування приводів з нерівномірним «пульсуючим» рухом виконавчого
органу, що забезпечує хвильова ланцюгова передача. Виконання провідного елементу
ланцюгової передачі, що служить для підвісу та повороту барабана, у вигляді двох нерухомих
зірок, забезпечених розміщеним між ними водилом з двома котками, забезпечує,
автоматичний покроковий круговий рух барабана тільки за рахунок принципу дії механічної
передачі «водило - нерухомі зірочки - барабан». Замість барабана може бути застосовано
кінцевий ведений елемент (наприклад ківш, роторне колесо, стрічка конвеєра та інші робочі
органи). Нерухомі зірочки гарантують зупинку багаторядного ланцюга, а отже, і механізму
підйому вантажу в цілому, у момент зупинки електродвигуна, або при раптовому руйнуванні
з’єднувальної муфти, що забезпечує безпеку роботи обладнання. При цьому, обертання
водила з роликами з постійною кутовою швидкістю, забезпечує пульсуючу кутову швидкість
обертання зірочки, а зміна кількості та геометричних параметрів складових елементів
передачі дозволить досягти заданого закону руху кінцевих елементів виконавчих механізмів.

Посилання

Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів: Навчальний посібник.-Львів: Новий світ-2000,2018.-264с.

А.С. № 1234308. Степанов Е.А., Крупко В.Г., Бондаевский Г.И., Шнюков В.С. Привод для преобразования непрерывного вращательного движения пошаговое вращение. Бюл.изобрет №20, 1986.

Патент України на корисну модель№ 68714 МПК Е 02F 16 G 13/00 від 16 08.2004р. Хвильовий ланцюговий редуктор. Дорохов М.Ю. Крупко В.Г.

Крупко В.Г. Хвильові ланцюгові передачі у приводах землерийних машин. / В.Г. Крупко, Н.О. Кучер // Вестник ХНАДУ: сб. научных трудов.. Вып.73.Харьков, 2016. С 184-189.

Крупко В.Г. Розробка привода сучасних підйомно-транспортних машин із хвильовим ланцюговим передаточним механізмом. / В.Г. Крупко, М.Ю. Дорохов // Підйомно-транспортна техніка. №2(10)-Дніпропетровськ.2004 -98 с.С41-45.

Патент України на корисну модель №67932 МПК Е 02 F 3/08 від 15.07.2004р.Натискний механізм екскаватора. Альошичев П.В., Дорохов М.Ю. Крупко В.Г.

Крупко В.Г. Оптимизация геометрических параметров волнового цепного привода. / В.Г. Крупко, М.Ю. Дорохов, В.А. Койнаш // Підйомно-транспортна техніка. №1(9)-Дніпропетровськ.2005 -102 с.С33-37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-23

Номер

Розділ

Машинобудування і зварювальне виробництво